Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 31,4 27,4 4,0 58 49 9 58 58
Høyre 25,3 25,0 0,3 47 45 2 47 47
Frp 16,9 15,2 1,7 31 27 4 32 31
SV 3,7 6,0 -2,3 1 11 -10 1 2
Sp 6,4 10,3 -3,9 12 19 -7 12 12
KrF 4,6 4,2 0,4 8 8 0 8 8
Venstre 5,1 4,4 0,7 9 8 1 9 9
MDG 3,1 3,2 -0,1 2 1 1 1 1
Rødt 2,2 2,4 -0,2 1 1 0 1 1
Andre 1,3 1,8 -0,5 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2+1 2 0 0 0 0 0 0 0
Akershus 6 6 3 0 1 0+1 1 1 0 0
Oslo 7 5+1 2 1 0 0 2 1 1 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Buskerud 3 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1+1 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 3 1+1 1 0 0 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 1 1 0+1 0 0 0
Hordaland 4+1 5 3 0 1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 2 0 1 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2+1 2 0 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Rogaland 0,534738 Mandat tildelt
2 Frp Nord-Trøndelag 0,511464 Mandat tildelt
3 KrF Møre og Romsdal 0,470880 Mandat tildelt
4 Sp Buskerud 0,467911 Mandat tildelt
5 Sp Troms 0,464478 Mandat tildelt
6 H Oslo 0,461535 Mandat tildelt
7 KrF Akershus 0,459042 Mandat tildelt
8 V Akershus 0,454004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 KrF Oslo 0,445057 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Ap Hordaland 0,436759 Mandat tildelt
11 H Akershus 0,433562 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Frp Akershus 0,430629 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Østfold 0,430195 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 V Sør-Trøndelag 0,426643 Mandat tildelt
15 H Rogaland 0,419623 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Hordaland 0,418653 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Ap Akershus 0,418078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Ap Oslo 0,412102 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Rogaland 0,406813 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Oslo 0,403424 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Ap Oppland 0,402452 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Ap Vest-Agder 0,402308 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 KrF Rogaland 0,399065 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Telemark 0,398794 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Østfold 0,384629 Mandat tildelt
26 H Buskerud 0,380164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Sør-Trøndelag 0,377335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Sør-Trøndelag 0,376235 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Vestfold 0,375650 Mandat tildelt
30 V Oslo 0,373664 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Rogaland 0,371862 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Østfold 0,371496 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Finnmark 0,369169 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Vestfold 0,365468 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Hordaland 0,359696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Hedmark 0,349687 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Møre og Romsdal 0,347030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Møre og Romsdal 0,342705 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Nordland 0,341390 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Telemark 0,338024 Mandat tildelt
41 Frp Troms 0,338000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Møre og Romsdal 0,334065 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Sogn og Fjordane 0,330458 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Østfold 0,326902 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Nordland 0,326125 Mandat tildelt
46 Ap Buskerud 0,324412 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 KrF Aust-Agder 0,322527 Mandat tildelt
48 Frp Vest-Agder 0,317402 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Nord-Trøndelag 0,313969 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Østfold 0,311872 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Hedmark 0,309169 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Nordland 0,308358 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Telemark 0,306468 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 KrF Hordaland 0,303168 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 V Buskerud 0,300014 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Finnmark 0,293485 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Nordland 0,292883 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Ap Aust-Agder 0,291945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 V Møre og Romsdal 0,282833 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Oppland 0,281889 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Ap Sogn og Fjordane 0,281771 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Vest-Agder 0,281690 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Troms 0,275700 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Hedmark 0,275053 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Ap Vestfold 0,274948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Telemark 0,273055 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Sør-Trøndelag 0,270006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Buskerud 0,269618 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Vestfold 0,268853 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Finnmark 0,266605 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Ap Telemark 0,261706 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Hedmark 0,260852 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Aust-Agder 0,259139 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Hordaland 0,254557 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Oslo 0,249675 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 KrF Vestfold 0,242525 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Nordland 0,242363 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Hordaland 0,234647 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Sør-Trøndelag 0,234015 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Vestfold 0,233434 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 KrF Vest-Agder 0,230730 Mandat tildelt
82 Frp Oppland 0,226989 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Østfold 0,225146 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Akershus 0,223246 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Sp Oppland 0,219032 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Nordland 0,213074 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Vest-Agder 0,211183 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 H Troms 0,207566 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Rogaland 0,202250 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Nord-Trøndelag 0,201994 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Sp Vest-Agder 0,200981 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 KrF Buskerud 0,200927 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 H Nord-Trøndelag 0,198730 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Sp Sør-Trøndelag 0,198651 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Finnmark 0,197281 Mandat tildelt
96 H Finnmark 0,193888 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Frp Aust-Agder 0,192247 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 H Sogn og Fjordane 0,188180 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Sp Møre og Romsdal 0,187555 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Sp Sogn og Fjordane 0,184140 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 V Troms 0,171297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 V Hedmark 0,163201 Mandat tildelt
103 V Telemark 0,156090 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Sp Aust-Agder 0,154687 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 V Oppland 0,149309 Mandat tildelt
106 KrF Troms 0,144943 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Sogn og Fjordane 0,142680 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 KrF Sogn og Fjordane 0,142052 Mandat tildelt