Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 31,2 27,4 3,8 56 49 7 55 54
Høyre 30,6 25,0 5,6 54 45 9 53 54
Frp 13,5 15,2 -1,7 23 27 -4 23 25
SV 4,6 6,0 -1,4 8 11 -3 8 8
Sp 5,5 10,3 -4,8 9 19 -10 10 10
KrF 5,5 4,2 1,3 9 8 1 10 9
Venstre 5,1 4,4 0,7 9 8 1 9 9
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 1,6 2,4 -0,8 1 1 0 1 0
Andre 2,4 1,8 0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 7 3 1 0+1 0 1 0 0 0
Oslo 7 6 2 1 0 0+1 2 0 1 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 4 5 2 0 0 2 0+1 0 0 0
Hordaland 4 6 2 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 1 1 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Hordaland 0,604979 Mandat tildelt
2 Sp Akershus 0,575578 Mandat tildelt
3 KrF Møre og Romsdal 0,562999 Mandat tildelt
4 KrF Akershus 0,548821 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 Frp Oppland 0,543963 Mandat tildelt
6 V Rogaland 0,534738 Mandat tildelt
7 KrF Oslo 0,532112 Mandat tildelt
8 Sp Rogaland 0,521433 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Sør-Trøndelag 0,512140 Mandat tildelt
10 Sp Møre og Romsdal 0,483550 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Frp Rogaland 0,454960 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 V Akershus 0,454004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Oslo 0,448836 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 KrF Østfold 0,444174 Mandat tildelt
15 SV Nordland 0,427982 Mandat tildelt
16 V Sør-Trøndelag 0,426643 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Østfold 0,415205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Nord-Trøndelag 0,408529 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Hordaland 0,402261 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Buskerud 0,402129 Mandat tildelt
21 Sp Troms 0,399144 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Rogaland 0,391385 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Nordland 0,389935 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Troms 0,386461 Mandat tildelt
25 KrF Aust-Agder 0,385652 Mandat tildelt
26 V Oslo 0,373664 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Østfold 0,369705 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 KrF Hordaland 0,362479 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Buskerud 0,358961 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Akershus 0,343993 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Telemark 0,342738 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Telemark 0,326479 Mandat tildelt
33 KrF Sør-Trøndelag 0,322779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Oslo 0,322259 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Finnmark 0,317253 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Sør-Trøndelag 0,311558 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Vestfold 0,300083 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 V Buskerud 0,300014 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Vestfold 0,289992 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Rogaland 0,286291 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 V Møre og Romsdal 0,282833 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Møre og Romsdal 0,277213 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Vest-Agder 0,275865 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Troms 0,270012 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Finnmark 0,269963 Mandat tildelt
46 V Vestfold 0,268853 Mandat tildelt
47 SV Hordaland 0,268121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Buskerud 0,267856 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Østfold 0,267429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Nordland 0,264986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Sogn og Fjordane 0,263970 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Hedmark 0,262290 Mandat tildelt
53 KrF Nordland 0,254730 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 V Hordaland 0,254557 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Vest-Agder 0,253545 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Telemark 0,244803 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Akershus 0,242900 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 V Nordland 0,242363 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 KrF Buskerud 0,240240 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Hedmark 0,236378 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Vestfold 0,226917 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Østfold 0,225146 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Oslo 0,214584 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Finnmark 0,212976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 V Vest-Agder 0,211183 Mandat tildelt
66 SV Møre og Romsdal 0,209053 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Hedmark 0,208363 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Vestfold 0,200589 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Finnmark 0,197281 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Telemark 0,189280 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Oppland 0,188233 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Oppland 0,177005 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Sør-Trøndelag 0,176605 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Nord-Trøndelag 0,173600 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 KrF Troms 0,173328 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Vest-Agder 0,172701 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Troms 0,171297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 KrF Sogn og Fjordane 0,169816 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Vest-Agder 0,163934 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Hedmark 0,163201 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Sogn og Fjordane 0,158244 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Telemark 0,156090 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Nord-Trøndelag 0,153995 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Aust-Agder 0,153560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Oppland 0,149309 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Sogn og Fjordane 0,142680 Mandat tildelt
87 KrF Nord-Trøndelag 0,141447 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 KrF Hedmark 0,141427 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Oppland 0,137788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Aust-Agder 0,132920 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Aust-Agder 0,114626 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 KrF Finnmark 0,108869 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Nord-Trøndelag 0,104670 Mandat tildelt