Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 31,0 26,3 4,7 58 48 10 59 59
Høyre 22,7 20,4 2,3 43 36 7 44 43
Frp 15,9 11,6 4,3 30 21 9 30 30
SV 3,4 7,6 -4,2 1 13 -12 1 1
Sp 12,5 13,5 -1,0 24 28 -4 24 24
KrF 4,2 3,8 0,4 8 3 5 8 8
Venstre 3,1 4,6 -1,5 3 8 -5 2 3
MDG 2,9 3,9 -1,0 1 3 -2 1 1
Rødt 1,7 4,7 -3,0 1 8 -7 0 0
Andre 2,5 3,6 -1,1 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3+1 2 2 0 1 0 0 0 0 0
Akershus 6 6+1 3 0 2 0 1 0 0 0
Oslo 6 6 2 1 0+1 0 2 1 1 0
Hedmark 2+1 1 1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 2+1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1+1 0 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2+1 2 1 0 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1 1 0 0+1 1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3+1 0 1 1 0 0 0 0
Hordaland 4+1 5 3 0 2 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 1+1 3 0 1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2+1 1 0 2 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 1+1 0 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0 1 0+1 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Oslo 0,553884 Mandat tildelt
2 Sp Vest-Agder 0,477993 Mandat tildelt
3 H Nord-Trøndelag 0,472737 Mandat tildelt
4 Ap Hedmark 0,469385 Mandat tildelt
5 Ap Hordaland 0,447136 Mandat tildelt
6 Frp Nordland 0,444497 Mandat tildelt
7 Frp Nord-Trøndelag 0,439283 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Frp Rogaland 0,426213 Mandat tildelt
9 H Akershus 0,423075 Mandat tildelt
10 H Møre og Romsdal 0,423038 Mandat tildelt
11 Ap Akershus 0,422163 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Rogaland 0,417685 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Ap Oppland 0,413558 Mandat tildelt
14 KrF Møre og Romsdal 0,412284 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Ap Østfold 0,411347 Mandat tildelt
16 KrF Akershus 0,407442 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Oppland 0,400631 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Ap Oslo 0,396315 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Vest-Agder 0,395316 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Buskerud 0,391058 Mandat tildelt
21 Ap Nordland 0,388209 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 KrF Rogaland 0,386114 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Rogaland 0,385830 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Oslo 0,383720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 KrF Oslo 0,383139 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Vestfold 0,382379 Mandat tildelt
27 Ap Rogaland 0,381969 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Sogn og Fjordane 0,381898 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Møre og Romsdal 0,377506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Aust-Agder 0,375712 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Hordaland 0,372305 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Hordaland 0,370865 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Akershus 0,368783 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Telemark 0,364132 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Sør-Trøndelag 0,354001 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Sør-Trøndelag 0,352127 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Østfold 0,348388 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Buskerud 0,348263 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Buskerud 0,344300 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Vestfold 0,340226 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Vestfold 0,335315 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Buskerud 0,334899 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Møre og Romsdal 0,333393 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Østfold 0,333034 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Sør-Trøndelag 0,330794 Mandat tildelt
46 Ap Troms 0,320580 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Troms 0,319994 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Nord-Trøndelag 0,317148 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Nordland 0,314092 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Sogn og Fjordane 0,312442 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Oslo 0,312378 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Hedmark 0,311509 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Finnmark 0,304851 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Møre og Romsdal 0,302170 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Vest-Agder 0,300006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Finnmark 0,296334 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 KrF Østfold 0,295844 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Troms 0,294521 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Akershus 0,293239 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Telemark 0,291542 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 KrF Aust-Agder 0,289679 Mandat tildelt
62 Ap Aust-Agder 0,289633 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Telemark 0,289616 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Østfold 0,277818 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Hordaland 0,274365 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Nordland 0,272992 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Hordaland 0,268262 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Sogn og Fjordane 0,262943 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 KrF Vest-Agder 0,255862 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Telemark 0,254136 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Sør-Trøndelag 0,251626 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Troms 0,250512 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Telemark 0,246879 Mandat tildelt
74 Ap Vest-Agder 0,245330 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Hedmark 0,236218 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Oppland 0,232192 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 KrF Vestfold 0,231953 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Hedmark 0,230659 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Finnmark 0,226594 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Aust-Agder 0,225427 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 KrF Sør-Trøndelag 0,216899 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Nord-Trøndelag 0,213436 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Finnmark 0,197659 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Oppland 0,195687 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Sp Vestfold 0,183433 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Aust-Agder 0,181560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 KrF Buskerud 0,179562 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 KrF Nordland 0,173794 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 H Sogn og Fjordane 0,153233 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 KrF Sogn og Fjordane 0,127670 Mandat tildelt
91 KrF Troms 0,122964 Mandat tildelt
92 KrF Hedmark 0,108086 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 KrF Nord-Trøndelag 0,099631 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 KrF Oppland 0,086154 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 KrF Finnmark 0,073571 Mandat tildelt