Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 31,0 27,4 3,6 59 49 10 59 59
Høyre 22,7 25,0 -2,3 43 45 -2 43 43
Frp 15,9 15,2 0,7 30 27 3 30 30
SV 3,4 6,0 -2,6 1 11 -10 1 1
Sp 12,5 10,3 2,2 24 19 5 24 24
KrF 4,2 4,2 0,0 8 8 0 8 8
Venstre 3,1 4,4 -1,3 2 8 -6 2 2
MDG 2,9 3,2 -0,3 1 1 0 1 1
Rødt 1,7 2,4 -0,7 1 1 0 1 1
Andre 2,5 1,8 0,7 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3+1 2 2 0 1 0 0 0 0 0
Akershus 6 6 3 0 2 0+1 1 0 0 0
Oslo 7 6 2 1 0+1 0 1 1 1 0
Hedmark 2+1 1 1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 1+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1+1 0 1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1+1 2 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3+1 0 1 1 0 0 0 0
Hordaland 4+1 5 3 0 2 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4+1 2 1 0 2 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 1+1 0 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1+1 0 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 H Nord-Trøndelag 0,534928 Mandat tildelt
2 H Finnmark 0,521936 Mandat tildelt
3 Sp Oslo 0,487653 Mandat tildelt
4 Ap Hedmark 0,483324 Mandat tildelt
5 Frp Nord-Trøndelag 0,481165 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 Frp Nordland 0,459263 Mandat tildelt
7 Sp Vestfold 0,455892 Mandat tildelt
8 Ap Hordaland 0,431194 Mandat tildelt
9 KrF Møre og Romsdal 0,429965 Mandat tildelt
10 Sp Oppland 0,427788 Mandat tildelt
11 Frp Buskerud 0,422772 Mandat tildelt
12 KrF Akershus 0,419093 Mandat tildelt
13 Ap Østfold 0,414952 Mandat tildelt
14 Ap Akershus 0,412754 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Ap Oslo 0,406854 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 KrF Oslo 0,406343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Akershus 0,405146 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Ap Oppland 0,397327 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Ap Vest-Agder 0,397190 Mandat tildelt
20 Sp Rogaland 0,395027 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Vest-Agder 0,392502 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Akershus 0,389008 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Rogaland 0,382740 Mandat tildelt
24 Frp Oslo 0,379554 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Rogaland 0,376498 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Hordaland 0,375629 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Sør-Trøndelag 0,371444 Mandat tildelt
28 Ap Rogaland 0,367122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Sør-Trøndelag 0,366939 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Møre og Romsdal 0,366314 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 KrF Rogaland 0,364361 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Ap Telemark 0,361723 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Nordland 0,361356 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Sogn og Fjordane 0,359638 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Vestfold 0,353425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Oslo 0,350394 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Østfold 0,345101 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Buskerud 0,341098 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Østfold 0,339162 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Sør-Trøndelag 0,338552 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Hordaland 0,338411 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Møre og Romsdal 0,338342 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Nordland 0,337045 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Vestfold 0,327914 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Møre og Romsdal 0,326492 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Hedmark 0,322332 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Buskerud 0,320283 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Troms 0,317997 Mandat tildelt
49 Frp Sogn og Fjordane 0,310903 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Troms 0,310384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Nord-Trøndelag 0,309970 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Buskerud 0,304632 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Telemark 0,303285 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Troms 0,302386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Aust-Agder 0,302103 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Møre og Romsdal 0,299733 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Vest-Agder 0,298615 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 KrF Aust-Agder 0,294507 Mandat tildelt
59 Frp Østfold 0,293416 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Nordland 0,292611 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Ap Finnmark 0,289743 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Telemark 0,288333 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Aust-Agder 0,288224 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Østfold 0,280065 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Ap Sogn og Fjordane 0,278182 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Hedmark 0,277402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Hordaland 0,276794 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Hordaland 0,274986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Ap Troms 0,272186 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Ap Vestfold 0,271444 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Akershus 0,261625 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Telemark 0,259634 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Oppland 0,252919 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Vest-Agder 0,252736 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Finnmark 0,250807 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 KrF Telemark 0,249311 Mandat tildelt
77 KrF Sør-Trøndelag 0,246491 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Hedmark 0,245407 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Finnmark 0,240356 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Nord-Trøndelag 0,236721 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Sør-Trøndelag 0,232797 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 H Aust-Agder 0,232509 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 KrF Vestfold 0,221428 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Oppland 0,213564 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Vest-Agder 0,210655 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Nordland 0,194494 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 KrF Buskerud 0,183449 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Aust-Agder 0,180869 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 H Sogn og Fjordane 0,168834 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 KrF Troms 0,132371 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 KrF Sogn og Fjordane 0,129692 Mandat tildelt