Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 30,5 26,3 4,3 56 48 8 55 55
Høyre 29,4 20,4 9,1 50 36 14 49 50
Frp 17,3 11,6 5,7 31 21 10 33 30
SV 4,5 7,6 -3,2 7 13 -6 7 7
Sp 5,1 13,5 -8,4 8 28 -20 8 9
KrF 5,1 3,8 1,3 8 3 5 8 9
Venstre 5,2 4,6 0,6 9 8 1 9 9
MDG 0,2 3,9 -3,8 0 3 -3 0 0
Rødt 1,4 4,7 -3,3 0 8 -8 0 0
Andre 1,4 3,6 -2,2 0 1 -1 0 0
INP 0,0 0,6 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre INP
Østfold 3 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Akershus 6 7 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0
Oslo 6 7 2 2 0 0+1 2 0 0 0 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0 0
Rogaland 4 5 3 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Hordaland 4 5 3 1 0+1 1 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 3 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Troms 2 1 2 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Finnmark 3 0 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Akershus 0,601732 Mandat tildelt
2 Sp Hordaland 0,562984 Mandat tildelt
3 Sp Sør-Trøndelag 0,516330 Mandat tildelt
4 V Rogaland 0,515344 Mandat tildelt
5 Sp Rogaland 0,514239 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 KrF Møre og Romsdal 0,495721 Mandat tildelt
7 Sp Oppland 0,493255 Mandat tildelt
8 KrF Akershus 0,489883 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 SV Sør-Trøndelag 0,478231 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Sp Møre og Romsdal 0,464780 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 KrF Rogaland 0,464255 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 V Akershus 0,463666 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 KrF Oslo 0,460677 Mandat tildelt
14 V Sør-Trøndelag 0,442741 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Nord-Trøndelag 0,437979 Mandat tildelt
16 V Oslo 0,430333 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Østfold 0,428967 Mandat tildelt
18 Sp Buskerud 0,428797 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Rogaland 0,387788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Troms 0,362636 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 KrF Østfold 0,355685 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 KrF Aust-Agder 0,348325 Mandat tildelt
23 SV Nordland 0,333880 Mandat tildelt
24 Sp Sogn og Fjordane 0,323717 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 KrF Hordaland 0,322550 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Troms 0,314961 Mandat tildelt
27 Sp Telemark 0,312919 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 KrF Vest-Agder 0,307646 Mandat tildelt
29 KrF Telemark 0,296822 Mandat tildelt
30 SV Oslo 0,293696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 V Buskerud 0,287104 Mandat tildelt
32 SV Østfold 0,283145 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 V Vestfold 0,280673 Mandat tildelt
34 Sp Finnmark 0,278993 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 KrF Vestfold 0,278904 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 V Østfold 0,265701 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 KrF Sør-Trøndelag 0,260773 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Hordaland 0,258080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Møre og Romsdal 0,256539 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 V Hordaland 0,244405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Hedmark 0,239779 Mandat tildelt
42 SV Akershus 0,238136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 V Møre og Romsdal 0,231966 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Buskerud 0,229664 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Oslo 0,227310 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Vestfold 0,225825 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 V Nordland 0,224454 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Vestfold 0,217841 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 KrF Buskerud 0,215915 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Nordland 0,214838 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Hedmark 0,213079 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 KrF Nordland 0,208958 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 V Vest-Agder 0,205472 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Vest-Agder 0,196152 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Telemark 0,178258 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Oppland 0,162526 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Vest-Agder 0,155448 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 V Hedmark 0,155145 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Aust-Agder 0,154204 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Sogn og Fjordane 0,153474 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 KrF Troms 0,147880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Finnmark 0,144268 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 V Troms 0,139683 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Oppland 0,135363 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Nord-Trøndelag 0,133398 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Hedmark 0,129974 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Telemark 0,128109 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 KrF Nord-Trøndelag 0,119776 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Sogn og Fjordane 0,116266 Mandat tildelt
70 V Aust-Agder 0,109683 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 KrF Oppland 0,103587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Sogn og Fjordane 0,103412 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Aust-Agder 0,096696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Nord-Trøndelag 0,091593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 KrF Finnmark 0,088449 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Finnmark 0,065259 Mandat tildelt