Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 30,0 26,3 3,7 55 48 7 55 55
Høyre 23,3 20,4 2,9 42 36 6 42 42
Frp 12,8 11,6 1,2 23 21 2 23 23
SV 5,4 7,6 -2,2 10 13 -3 10 10
Sp 11,0 13,5 -2,5 19 28 -9 20 20
KrF 5,1 3,8 1,3 9 3 6 9 9
Venstre 3,4 4,6 -1,2 3 8 -5 2 2
MDG 4,1 3,9 0,2 7 3 4 7 7
Rødt 3,0 4,7 -1,7 1 8 -7 1 1
Andre 1,9 3,6 -1,7 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 6 2 1 1 0+1 1 1 0 0
Oslo 5 6 1 2 0+1 0 2 2 1 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0+1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5 2+1 1 1 1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Hedmark 0,557105 Mandat tildelt
2 KrF Møre og Romsdal 0,500674 Mandat tildelt
3 KrF Akershus 0,494743 Mandat tildelt
4 Sp Oslo 0,487408 Mandat tildelt
5 Sp Vestfold 0,484231 Mandat tildelt
6 Frp Oppland 0,472628 Mandat tildelt
7 SV Rogaland 0,470549 Mandat tildelt
8 KrF Rogaland 0,468858 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 KrF Oslo 0,465283 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 MDG Sør-Trøndelag 0,448936 Mandat tildelt
11 Sp Akershus 0,430093 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Vest-Agder 0,420645 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Oslo 0,419130 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Frp Hordaland 0,417983 Mandat tildelt
15 Frp Akershus 0,415637 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Nordland 0,405102 Mandat tildelt
17 Sp Hordaland 0,402393 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Troms 0,382159 Mandat tildelt
19 Frp Østfold 0,372750 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Sør-Trøndelag 0,369044 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Rogaland 0,367567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 KrF Østfold 0,359243 Mandat tildelt
23 Frp Nordland 0,357839 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Oslo 0,356398 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Nord-Trøndelag 0,353640 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Oppland 0,352554 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 KrF Aust-Agder 0,351789 Mandat tildelt
28 SV Østfold 0,343579 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Rogaland 0,343115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Møre og Romsdal 0,340553 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 MDG Oslo 0,335244 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Møre og Romsdal 0,332210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Aust-Agder 0,330645 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 KrF Hordaland 0,325747 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 MDG Rogaland 0,321299 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Buskerud 0,314813 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Hordaland 0,313176 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Nord-Trøndelag 0,313036 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Møre og Romsdal 0,311300 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Vest-Agder 0,310705 Mandat tildelt
41 Frp Sogn og Fjordane 0,307432 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Østfold 0,306584 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Buskerud 0,306479 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 KrF Telemark 0,299763 Mandat tildelt
45 MDG Akershus 0,294231 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Hedmark 0,290956 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Akershus 0,288965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Sør-Trøndelag 0,284976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 KrF Vestfold 0,281666 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Buskerud 0,278689 Mandat tildelt
51 Sp Nordland 0,276401 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Hedmark 0,274133 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Vestfold 0,273898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Vestfold 0,264361 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 KrF Sør-Trøndelag 0,263335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Troms 0,259177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Troms 0,257613 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 MDG Østfold 0,245738 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 MDG Vestfold 0,243604 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Vest-Agder 0,241517 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Telemark 0,233154 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Sogn og Fjordane 0,231388 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Telemark 0,223644 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Buskerud 0,218068 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Telemark 0,216335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 MDG Buskerud 0,216307 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Nordland 0,211044 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 MDG Hordaland 0,204599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Finnmark 0,199403 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Oppland 0,197241 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 MDG Nordland 0,194475 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Sør-Trøndelag 0,193457 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Vest-Agder 0,188639 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 MDG Møre og Romsdal 0,181356 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Finnmark 0,175051 Mandat tildelt
76 MDG Vest-Agder 0,164673 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Nord-Trøndelag 0,161841 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Finnmark 0,159112 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 MDG Troms 0,155269 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 KrF Sogn og Fjordane 0,155021 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 KrF Troms 0,149337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 MDG Telemark 0,146425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Aust-Agder 0,146153 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Hedmark 0,131277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Hedmark 0,129088 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Sogn og Fjordane 0,125495 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 KrF Nord-Trøndelag 0,120976 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 MDG Oppland 0,120666 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Aust-Agder 0,117339 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 KrF Oppland 0,104601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Finnmark 0,095221 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 MDG Aust-Agder 0,093643 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 KrF Finnmark 0,089270 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 MDG Sogn og Fjordane 0,077510 Mandat tildelt
95 MDG Nord-Trøndelag 0,077293 Mandat tildelt