Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 30,5 26,3 4,2 54 48 6 57 53
Høyre 28,5 20,4 8,1 49 36 13 47 48
Frp 19,5 11,6 7,9 34 21 13 34 34
SV 4,6 7,6 -3,0 8 13 -5 7 8
Sp 5,1 13,5 -8,4 8 28 -20 8 9
KrF 5,4 3,8 1,6 9 3 6 9 9
Venstre 4,6 4,6 0,0 7 8 -1 7 8
MDG 0,0 3,9 -3,9 0 3 -3 0 0
Rødt 1,2 4,7 -3,5 0 8 -8 0 0
Andre 0,6 3,6 -3,0 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Akershus 6 7 3 1 0+1 0 1 0 0 0
Oslo 6 7 2 2 0 0+1 2 0 0 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 2 0 0 0 0+1 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 3 4 4 0 0+1 2 0 0 0 0
Hordaland 4 6 3 1 0 1 0+1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 3 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 1 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 3 0 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,649879 Mandat tildelt
2 Sp Akershus 0,598232 Mandat tildelt
3 Sp Hordaland 0,559673 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 KrF Møre og Romsdal 0,530106 Mandat tildelt
5 KrF Akershus 0,523860 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 Sp Sør-Trøndelag 0,513302 Mandat tildelt
7 Sp Rogaland 0,511276 Mandat tildelt
8 SV Sør-Trøndelag 0,494393 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 KrF Oslo 0,492614 Mandat tildelt
10 Sp Oppland 0,490366 Mandat tildelt
11 Sp Møre og Romsdal 0,462092 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 V Rogaland 0,456739 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Nord-Trøndelag 0,435421 Mandat tildelt
14 Sp Østfold 0,426447 Mandat tildelt
15 Sp Buskerud 0,426302 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 V Akershus 0,410958 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Rogaland 0,400845 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 V Sør-Trøndelag 0,392394 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 V Oslo 0,381417 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 KrF Østfold 0,380343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 KrF Aust-Agder 0,372477 Mandat tildelt
22 Sp Troms 0,360479 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Nordland 0,345084 Mandat tildelt
24 KrF Hordaland 0,344908 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 KrF Vest-Agder 0,328981 Mandat tildelt
26 SV Troms 0,325585 Mandat tildelt
27 Sp Sogn og Fjordane 0,321832 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 KrF Telemark 0,317408 Mandat tildelt
29 Sp Telemark 0,311062 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Oslo 0,303598 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 KrF Vestfold 0,298237 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Rogaland 0,297857 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Østfold 0,292682 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 KrF Sør-Trøndelag 0,278844 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Finnmark 0,277352 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Hordaland 0,266779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Møre og Romsdal 0,265171 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 V Buskerud 0,254470 Mandat tildelt
39 V Vestfold 0,248740 Mandat tildelt
40 SV Hedmark 0,247857 Mandat tildelt
41 SV Akershus 0,246157 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Buskerud 0,237443 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 V Østfold 0,235460 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 KrF Buskerud 0,230887 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Oslo 0,226009 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Vestfold 0,225221 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Vestfold 0,224530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Nordland 0,223441 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Nordland 0,213587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Hedmark 0,211828 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 V Møre og Romsdal 0,205599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 V Nordland 0,198945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Vest-Agder 0,195011 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Telemark 0,184295 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 V Vest-Agder 0,182124 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Oppland 0,168000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 KrF Sogn og Fjordane 0,164154 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Vest-Agder 0,160726 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 KrF Troms 0,158127 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Aust-Agder 0,153292 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Finnmark 0,149193 Mandat tildelt
62 KrF Hedmark 0,138989 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Nord-Trøndelag 0,137886 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Hedmark 0,137530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Nord-Trøndelag 0,128074 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 V Troms 0,123773 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Oppland 0,119956 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 V Telemark 0,113507 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 KrF Oppland 0,110733 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Sogn og Fjordane 0,106891 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Sogn og Fjordane 0,103073 Mandat tildelt