Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 30,2 26,3 3,9 57 48 9 58 58
Høyre 22,9 20,4 2,5 44 36 8 44 44
Frp 15,6 11,6 4,0 30 21 9 30 30
SV 4,0 7,6 -3,7 2 13 -11 2 2
Sp 11,8 13,5 -1,8 22 28 -6 22 22
KrF 5,0 3,8 1,2 9 3 6 9 9
Venstre 3,2 4,6 -1,5 3 8 -5 2 2
MDG 2,9 3,9 -1,1 1 3 -2 1 1
Rødt 3,0 4,7 -1,8 1 8 -7 1 1
Andre 0,0 3,6 -3,6 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3+1 2 2 0 1 0 0 0 0 0
Akershus 6 6 3 0 2 0+1 1 0 0 0
Oslo 6 6 2 1 0+1 0 2 1 1 0
Hedmark 2+1 1 1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 2+1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1+1 0 1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 1 1+1 0 0 0 0
Hordaland 4+1 5 3 1 1 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2+1 1 0 2 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 1+1 0 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Oslo 0,520646 Mandat tildelt
2 Sp Vestfold 0,517287 Mandat tildelt
3 KrF Møre og Romsdal 0,485911 Mandat tildelt
4 KrF Akershus 0,480209 Mandat tildelt
5 Ap Hedmark 0,456513 Mandat tildelt
6 KrF Rogaland 0,455065 Mandat tildelt
7 KrF Oslo 0,451567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Sp Vest-Agder 0,449319 Mandat tildelt
9 Frp Nordland 0,436114 Mandat tildelt
10 Ap Hordaland 0,434878 Mandat tildelt
11 Frp Nord-Trøndelag 0,430985 Mandat tildelt
12 Sp Hordaland 0,429825 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Akershus 0,425868 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Frp Rogaland 0,418171 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Møre og Romsdal 0,415057 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Ap Akershus 0,410586 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Ap Oppland 0,402216 Mandat tildelt
18 Ap Østfold 0,400066 Mandat tildelt
19 Ap Vest-Agder 0,397678 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Rogaland 0,392626 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Rogaland 0,388380 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Oslo 0,386258 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Oslo 0,385445 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Buskerud 0,383686 Mandat tildelt
25 Ap Nordland 0,377567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Oppland 0,376593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Hordaland 0,374767 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Sogn og Fjordane 0,374698 Mandat tildelt
29 Ap Rogaland 0,371495 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Hordaland 0,363867 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Akershus 0,361825 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Møre og Romsdal 0,354850 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Telemark 0,354153 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Aust-Agder 0,353201 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 KrF Østfold 0,348668 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Sør-Trøndelag 0,347309 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Buskerud 0,346570 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Sør-Trøndelag 0,342471 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Aust-Agder 0,341399 Mandat tildelt
40 H Vestfold 0,337533 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Østfold 0,335237 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Nord-Trøndelag 0,334381 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Vestfold 0,333810 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Sør-Trøndelag 0,332973 Mandat tildelt
45 Sp Østfold 0,327486 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Buskerud 0,327371 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Buskerud 0,325722 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Møre og Romsdal 0,324242 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 KrF Hordaland 0,316158 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Troms 0,313972 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Troms 0,311789 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Nord-Trøndelag 0,308453 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Finnmark 0,306903 Mandat tildelt
54 Frp Oslo 0,306481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Sogn og Fjordane 0,303872 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 KrF Vest-Agder 0,301559 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Nordland 0,295247 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Vest-Agder 0,294347 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Telemark 0,293468 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Hedmark 0,292821 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 KrF Telemark 0,290940 Mandat tildelt
62 Ap Finnmark 0,288208 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Telemark 0,284164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Ap Aust-Agder 0,281689 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Troms 0,276849 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Akershus 0,275643 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Nordland 0,274792 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 KrF Vestfold 0,273380 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Østfold 0,272580 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Ap Vestfold 0,265644 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 KrF Sør-Trøndelag 0,255603 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Møre og Romsdal 0,255502 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Troms 0,252166 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Sogn og Fjordane 0,247157 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Telemark 0,238881 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Vest-Agder 0,238749 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Hedmark 0,237781 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Sør-Trøndelag 0,236526 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Oppland 0,233730 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Aust-Agder 0,226916 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Hedmark 0,226316 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Finnmark 0,213016 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 KrF Buskerud 0,211659 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Nordland 0,204845 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Finnmark 0,193931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Oppland 0,192004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Aust-Agder 0,178127 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 H Nord-Trøndelag 0,158623 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 H Sogn og Fjordane 0,154248 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 KrF Sogn og Fjordane 0,150430 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 KrF Troms 0,144914 Mandat tildelt