Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 30,2 27,4 2,8 57 49 8 58 57
Høyre 22,9 25,0 -2,2 44 45 -1 44 43
Frp 15,6 15,2 0,4 30 27 3 30 30
SV 4,0 6,0 -2,1 2 11 -9 2 2
Sp 11,8 10,3 1,4 22 19 3 22 22
KrF 5,0 4,2 0,8 9 8 1 9 9
Venstre 3,2 4,4 -1,2 2 8 -6 2 2
MDG 2,9 3,2 -0,4 1 1 0 1 1
Rødt 3,0 2,4 0,5 2 1 1 1 3
Andre 0,0 1,8 -1,8 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3+1 2 2 0 1 0 0 0 0 0
Akershus 6 5 3 0 1 0+1 1 0 0 0
Oslo 6 5 2 1 0 0+1 1 1 2 0
Hedmark 2+1 1 1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 2+1 1 1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2+1 2 0 1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1+1 2 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 1 1+1 0 0 0 0
Hordaland 4 5 3 1 1+1 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1+1 0 2 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 1+1 0 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 H Finnmark 0,525328 Mandat tildelt
2 Frp Nord-Trøndelag 0,472085 Mandat tildelt
3 Ap Hedmark 0,470070 Mandat tildelt
4 Ap Oppland 0,463720 Mandat tildelt
5 KrF Oslo 0,453701 Mandat tildelt
6 Frp Nordland 0,450605 Mandat tildelt
7 KrF Akershus 0,439085 Mandat tildelt
8 Sp Oslo 0,434284 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Ap Oslo 0,432545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Sp Hordaland 0,430815 Mandat tildelt
11 KrF Rogaland 0,429437 Mandat tildelt
12 Sp Vestfold 0,428535 Mandat tildelt
13 Ap Hordaland 0,419372 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Akershus 0,411356 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Ap Østfold 0,403575 Mandat tildelt
16 KrF Østfold 0,399751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Oslo 0,394901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Møre og Romsdal 0,393532 Mandat tildelt
19 H Buskerud 0,392395 Mandat tildelt
20 Ap Vest-Agder 0,386294 Mandat tildelt
21 H Rogaland 0,378989 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Hordaland 0,378114 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Møre og Romsdal 0,376073 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Rogaland 0,375521 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Rogaland 0,371333 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Nord-Trøndelag 0,370867 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Vest-Agder 0,368927 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Møre og Romsdal 0,366100 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Akershus 0,364330 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Sør-Trøndelag 0,361257 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Sør-Trøndelag 0,360024 Mandat tildelt
32 Ap Rogaland 0,357056 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Akershus 0,356831 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Buskerud 0,356002 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Akershus 0,353334 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Oslo 0,352791 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Telemark 0,351802 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Østfold 0,347390 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Aust-Agder 0,347073 Mandat tildelt
40 Frp Vestfold 0,346764 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Møre og Romsdal 0,344816 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Sør-Trøndelag 0,340790 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Nordland 0,339675 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Sogn og Fjordane 0,338054 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Hordaland 0,332024 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Vestfold 0,330075 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Nordland 0,327797 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Buskerud 0,327267 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 KrF Hordaland 0,326226 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Troms 0,312434 Mandat tildelt
51 Frp Troms 0,312013 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Oppland 0,305512 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Telemark 0,305298 Mandat tildelt
54 Frp Sogn og Fjordane 0,305060 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Hedmark 0,302987 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Nord-Trøndelag 0,301472 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Nordland 0,294540 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 KrF Telemark 0,293857 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Vest-Agder 0,292985 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Sør-Trøndelag 0,290501 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Oppland 0,289537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Østfold 0,287875 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Buskerud 0,284427 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Troms 0,284250 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Aust-Agder 0,283994 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Telemark 0,282896 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Ap Finnmark 0,281806 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Ap Aust-Agder 0,280320 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Hedmark 0,279225 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Ap Sogn og Fjordane 0,270553 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Ap Troms 0,264719 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Ap Vestfold 0,264001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Østfold 0,263267 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 KrF Vestfold 0,261006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Vest-Agder 0,254410 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Oppland 0,251447 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 KrF Vest-Agder 0,248279 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 KrF Buskerud 0,247089 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Finnmark 0,246078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Telemark 0,244063 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Hedmark 0,240778 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 H Aust-Agder 0,234053 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 KrF Nordland 0,229287 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Finnmark 0,225929 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Sp Sør-Trøndelag 0,218827 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Møre og Romsdal 0,193028 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 H Nord-Trøndelag 0,179483 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Aust-Agder 0,177458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 H Sogn og Fjordane 0,169961 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 KrF Troms 0,155979 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 KrF Sogn og Fjordane 0,152820 Mandat tildelt