Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 30,2 27,4 2,8 57 49 8 58 57
Høyre 22,9 25,0 -2,2 43 45 -2 44 44
Frp 15,6 15,2 0,4 30 27 3 30 30
SV 4,0 6,0 -2,1 3 11 -8 2 2
Sp 11,8 10,3 1,4 22 19 3 22 22
KrF 5,0 4,2 0,8 9 8 1 9 9
Venstre 3,2 4,4 -1,2 2 8 -6 2 2
MDG 2,9 3,2 -0,4 1 1 0 1 1
Rødt 3,0 2,4 0,5 2 1 1 1 2
Andre 0,0 1,8 -1,8 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3+1 2 2 0 1 0 0 0 0 0
Akershus 6 6 3 1 1 0+1 1 0 0 0
Oslo 7 5 2 1 0 0+1 1 1 2 0
Hedmark 2+1 1 1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 1+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1+1 0 1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1+1 2 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 1 1+1 0 0 0 0
Hordaland 4 5 3 1 1+1 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1+1 0 2 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 1+1 0 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 H Finnmark 0,525328 Mandat tildelt
2 KrF Møre og Romsdal 0,506699 Mandat tildelt
3 KrF Akershus 0,493971 Mandat tildelt
4 KrF Oslo 0,478906 Mandat tildelt
5 Frp Nord-Trøndelag 0,472085 Mandat tildelt
6 Ap Hedmark 0,470070 Mandat tildelt
7 Sp Oslo 0,458411 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Frp Nordland 0,450605 Mandat tildelt
9 Sp Hordaland 0,430815 Mandat tildelt
10 KrF Rogaland 0,429437 Mandat tildelt
11 Sp Vestfold 0,428535 Mandat tildelt
12 Ap Hordaland 0,419372 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Oslo 0,416840 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Frp Buskerud 0,414790 Mandat tildelt
15 Sp Akershus 0,409871 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Ap Østfold 0,403575 Mandat tildelt
17 Sp Oppland 0,402135 Mandat tildelt
18 Ap Akershus 0,401435 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 KrF Østfold 0,399751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Akershus 0,397501 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Ap Oslo 0,395699 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Akershus 0,391579 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Oppland 0,386433 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Vest-Agder 0,386294 Mandat tildelt
25 H Rogaland 0,378989 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Hordaland 0,378114 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Rogaland 0,375521 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Oslo 0,372391 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Rogaland 0,371333 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Nord-Trøndelag 0,370867 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Vest-Agder 0,368927 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Ap Sør-Trøndelag 0,361257 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Sør-Trøndelag 0,360024 Mandat tildelt
34 Ap Rogaland 0,357056 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Telemark 0,351802 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Østfold 0,347390 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 KrF Aust-Agder 0,347073 Mandat tildelt
38 Frp Vestfold 0,346764 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Møre og Romsdal 0,344341 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Buskerud 0,343346 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Sør-Trøndelag 0,340790 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Nordland 0,339675 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Sogn og Fjordane 0,338054 Mandat tildelt
44 Frp Hordaland 0,332024 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Vestfold 0,330075 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Møre og Romsdal 0,329064 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Nordland 0,327797 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Hordaland 0,326226 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Møre og Romsdal 0,320338 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Troms 0,312434 Mandat tildelt
51 Frp Troms 0,312013 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Buskerud 0,311502 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Telemark 0,305298 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Sogn og Fjordane 0,305060 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Hedmark 0,302987 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Møre og Romsdal 0,301714 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Ap Nord-Trøndelag 0,301472 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Nordland 0,294540 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 KrF Telemark 0,293857 Mandat tildelt