Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 29,8 26,3 3,5 55 48 7 54 54
Høyre 29,1 20,4 8,7 51 36 15 51 51
Frp 17,0 11,6 5,4 29 21 8 31 30
SV 5,1 7,6 -2,5 9 13 -4 9 9
Sp 5,7 13,5 -7,8 10 28 -18 10 10
KrF 4,2 3,8 0,4 7 3 4 7 7
Venstre 4,3 4,6 -0,3 7 8 -1 7 8
MDG 1,6 3,9 -2,3 1 3 -2 0 0
Rødt 1,4 4,7 -3,3 0 8 -8 0 0
Andre 1,7 3,6 -1,9 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Akershus 6 7 3 1 0+1 0 1 0 0 0
Oslo 5 7 2 2 0 0+1 2 1 0 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 4 5 3 0 0+1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 6 3 1 0+1 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 3 0 0+1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 1 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 3 0 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Akershus 0,668570 Mandat tildelt
2 Sp Hordaland 0,625560 Mandat tildelt
3 V Hordaland 0,607470 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 Sp Rogaland 0,571388 Mandat tildelt
5 SV Sør-Trøndelag 0,548094 Mandat tildelt
6 Sp Oppland 0,548038 Mandat tildelt
7 Sp Møre og Romsdal 0,516427 Mandat tildelt
8 Sp Østfold 0,476602 Mandat tildelt
9 Sp Buskerud 0,476452 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Frp Nord-Trøndelag 0,469658 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Frp Rogaland 0,455706 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Rogaland 0,444435 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 V Rogaland 0,426959 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Frp Buskerud 0,418115 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 KrF Møre og Romsdal 0,412284 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Sogn og Fjordane 0,408331 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 KrF Akershus 0,407442 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Troms 0,402923 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Hordaland 0,396525 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Akershus 0,394296 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 KrF Rogaland 0,386114 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 V Akershus 0,384158 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 KrF Oslo 0,383139 Mandat tildelt
24 SV Nordland 0,382633 Mandat tildelt
25 Frp Sør-Trøndelag 0,378483 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 V Sør-Trøndelag 0,366824 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Vestfold 0,363759 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Troms 0,360964 Mandat tildelt
29 Sp Sogn og Fjordane 0,359718 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 V Oslo 0,356538 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Telemark 0,347642 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Oslo 0,336605 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Oslo 0,333992 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Østfold 0,324505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Møre og Romsdal 0,323071 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Vest-Agder 0,320770 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Finnmark 0,309981 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Telemark 0,309652 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Østfold 0,297040 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Østfold 0,295844 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Hordaland 0,295777 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Møre og Romsdal 0,294037 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Aust-Agder 0,289679 Mandat tildelt
44 Frp Nordland 0,285151 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Hedmark 0,274800 Mandat tildelt
46 SV Akershus 0,272908 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 KrF Hordaland 0,268262 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Buskerud 0,263228 Mandat tildelt
49 KrF Vest-Agder 0,255862 Mandat tildelt
50 Sp Oslo 0,252589 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Vestfold 0,250940 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Vestfold 0,249689 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 KrF Telemark 0,246879 Mandat tildelt
54 Frp Hedmark 0,246623 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Nordland 0,238718 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 V Buskerud 0,237884 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Hedmark 0,236756 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 V Vestfold 0,232514 Mandat tildelt
59 KrF Vestfold 0,231953 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 V Østfold 0,220141 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Vest-Agder 0,217978 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 KrF Sør-Trøndelag 0,216899 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Finnmark 0,211340 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Oppland 0,209235 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Troms 0,205285 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Telemark 0,204313 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Aust-Agder 0,194122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 V Møre og Romsdal 0,192204 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Sør-Trøndelag 0,191237 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Oppland 0,186294 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Nordland 0,185952 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 KrF Buskerud 0,179562 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Vest-Agder 0,178177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 KrF Nordland 0,173794 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Aust-Agder 0,171337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Vest-Agder 0,170236 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Finnmark 0,165405 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Nord-Trøndelag 0,162207 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Nord-Trøndelag 0,152865 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Hedmark 0,128567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 KrF Sogn og Fjordane 0,127670 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 KrF Troms 0,122964 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Sogn og Fjordane 0,118488 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Troms 0,115737 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Oppland 0,112152 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Aust-Agder 0,110823 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 KrF Hedmark 0,108086 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Telemark 0,106129 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Nord-Trøndelag 0,099631 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Sogn og Fjordane 0,096308 Mandat tildelt
91 V Aust-Agder 0,090864 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 KrF Oppland 0,086154 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Nord-Trøndelag 0,075884 Mandat tildelt
94 KrF Finnmark 0,073571 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Finnmark 0,054075 Mandat tildelt