Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 29,6 26,3 3,3 51 48 3 52 51
Høyre 31,3 20,4 10,9 54 36 18 56 55
Frp 18,4 11,6 6,8 34 21 13 33 34
SV 4,1 7,6 -3,5 7 13 -6 6 6
Sp 4,4 13,5 -9,1 7 28 -21 7 7
KrF 4,8 3,8 1,0 8 3 5 7 8
Venstre 4,9 4,6 0,3 8 8 0 8 8
MDG 0,9 3,9 -3,0 0 3 -3 0 0
Rødt 1,3 4,7 -3,4 0 8 -8 0 0
Andre 0,2 3,6 -3,4 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Akershus 6 8 3 0+1 0 0 1 0 0 0
Oslo 5 8 2 2 0 0+1 2 0 0 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 3 5 4 0 0 1 0+1 0 0 0
Hordaland 4 6 3 1 0 1 0+1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 3 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 1 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,692238 Mandat tildelt
2 SV Akershus 0,658216 Mandat tildelt
3 Sp Akershus 0,516083 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 V Rogaland 0,486568 Mandat tildelt
5 Sp Hordaland 0,482862 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 KrF Møre og Romsdal 0,471195 Mandat tildelt
7 KrF Akershus 0,465627 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Sp Sør-Trøndelag 0,442881 Mandat tildelt
9 KrF Rogaland 0,441271 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Sp Rogaland 0,441070 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Sør-Trøndelag 0,440645 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 KrF Oslo 0,437901 Mandat tildelt
13 V Akershus 0,437757 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Oppland 0,423065 Mandat tildelt
15 V Sør-Trøndelag 0,418010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 V Oslo 0,406285 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Møre og Romsdal 0,398652 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Nord-Trøndelag 0,375664 Mandat tildelt
19 Sp Østfold 0,367890 Mandat tildelt
20 Sp Buskerud 0,367785 Mandat tildelt
21 SV Rogaland 0,357255 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 KrF Østfold 0,338094 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 KrF Aust-Agder 0,331055 Mandat tildelt
24 Sp Troms 0,311024 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Nordland 0,307596 Mandat tildelt
26 KrF Hordaland 0,306585 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 KrF Vest-Agder 0,292429 Mandat tildelt
28 SV Troms 0,290152 Mandat tildelt
29 KrF Telemark 0,282117 Mandat tildelt
30 Sp Sogn og Fjordane 0,277665 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 V Buskerud 0,271056 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Oslo 0,270600 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Telemark 0,268393 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 KrF Vestfold 0,265095 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 V Vestfold 0,264965 Mandat tildelt
36 SV Østfold 0,260859 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 V Østfold 0,250828 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 KrF Sør-Trøndelag 0,247872 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Finnmark 0,239284 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Hordaland 0,237781 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Møre og Romsdal 0,236352 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Hedmark 0,220914 Mandat tildelt
43 V Møre og Romsdal 0,218995 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 V Nordland 0,211938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Buskerud 0,211610 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Buskerud 0,205200 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Vestfold 0,200709 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Nordland 0,198647 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Oslo 0,194973 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 V Vest-Agder 0,193965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Vestfold 0,193718 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Nordland 0,184264 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Hedmark 0,182748 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Vest-Agder 0,168239 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Telemark 0,164225 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Oppland 0,149755 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 V Hedmark 0,146494 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 KrF Sogn og Fjordane 0,145888 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Vest-Agder 0,143227 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Troms 0,140546 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Finnmark 0,132981 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Aust-Agder 0,132240 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 V Troms 0,131863 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Oppland 0,127811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Hedmark 0,123564 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Nord-Trøndelag 0,122908 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Telemark 0,120937 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 KrF Nord-Trøndelag 0,113826 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Sogn og Fjordane 0,109790 Mandat tildelt
70 V Aust-Agder 0,103577 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 KrF Oppland 0,098418 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Sogn og Fjordane 0,095293 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Aust-Agder 0,089086 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Nord-Trøndelag 0,086479 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 KrF Finnmark 0,084037 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Finnmark 0,061565 Mandat tildelt