Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 29,3 27,4 1,9 53 49 4 51 53
Høyre 31,7 25,0 6,7 55 45 10 54 54
Frp 17,8 15,2 2,6 30 27 3 31 31
SV 4,5 6,0 -1,5 8 11 -3 8 8
Sp 4,9 10,3 -5,4 8 19 -11 8 8
KrF 5,0 4,2 0,8 8 8 0 9 8
Venstre 4,5 4,4 0,1 7 8 -1 8 7
MDG 1,0 3,2 -2,2 0 1 -1 0 0
Rødt 1,1 2,4 -1,3 0 1 -1 0 0
Andre 0,2 1,8 -1,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 8 3 1 0+1 0 1 0 0 0
Oslo 7 7 2 1 0 0+1 2 0 0 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 4 5 3 0 0 1 0+1 0 0 0
Hordaland 4 6 3 1 0 1 0+1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,673851 Mandat tildelt
2 Sp Hordaland 0,538971 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
3 SV Sør-Trøndelag 0,518328 Mandat tildelt
4 Sp Akershus 0,512770 Mandat tildelt
5 KrF Møre og Romsdal 0,511843 Mandat tildelt
6 Sp Oppland 0,503088 Mandat tildelt
7 KrF Akershus 0,498938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 KrF Oslo 0,483771 Mandat tildelt
9 V Rogaland 0,471837 Mandat tildelt
10 Sp Rogaland 0,464537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Nord-Trøndelag 0,463975 Mandat tildelt
12 Sp Sør-Trøndelag 0,456297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Akershus 0,453564 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Oslo 0,439071 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 KrF Rogaland 0,433768 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Møre og Romsdal 0,430775 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Rogaland 0,428475 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Oslo 0,424903 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Nordland 0,418692 Mandat tildelt
20 KrF Østfold 0,403781 Mandat tildelt
21 V Akershus 0,400596 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Vestfold 0,395661 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Rogaland 0,382895 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Hordaland 0,378850 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Troms 0,378061 Mandat tildelt
26 V Sør-Trøndelag 0,376444 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Møre og Romsdal 0,365511 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Buskerud 0,358273 Mandat tildelt
29 Frp Troms 0,356008 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Troms 0,355606 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 KrF Aust-Agder 0,350593 Mandat tildelt
32 Frp Sogn og Fjordane 0,348082 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Vest-Agder 0,334291 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 V Oslo 0,329702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 KrF Hordaland 0,329524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Østfold 0,329362 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Østfold 0,328477 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Telemark 0,322779 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Nordland 0,308481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Telemark 0,305316 Mandat tildelt
41 KrF Telemark 0,296799 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 KrF Sør-Trøndelag 0,293472 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Buskerud 0,283976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Finnmark 0,282608 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Finnmark 0,280792 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Hedmark 0,274737 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 V Buskerud 0,264691 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Finnmark 0,264103 Mandat tildelt
49 KrF Vestfold 0,263621 Mandat tildelt
50 SV Hordaland 0,262293 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Buskerud 0,262030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Østfold 0,261609 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Hedmark 0,256609 Mandat tildelt
54 KrF Vest-Agder 0,250788 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 V Møre og Romsdal 0,249539 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Sør-Trøndelag 0,246481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Oppland 0,239078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Akershus 0,237630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 V Vestfold 0,237208 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Nordland 0,236091 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 KrF Nordland 0,231594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Vestfold 0,221986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 KrF Buskerud 0,218405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Nordland 0,213843 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Hedmark 0,210589 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Møre og Romsdal 0,204528 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Aust-Agder 0,202482 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 V Østfold 0,198632 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Oslo 0,191138 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 V Vest-Agder 0,186321 Mandat tildelt
71 SV Telemark 0,185202 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Nord-Trøndelag 0,179568 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Vestfold 0,178720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Finnmark 0,174047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Oppland 0,173180 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Vest-Agder 0,160368 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 KrF Troms 0,157571 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 KrF Sogn og Fjordane 0,154365 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Vest-Agder 0,153880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Troms 0,151147 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Nord-Trøndelag 0,150629 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Hedmark 0,144004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Sogn og Fjordane 0,140974 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Telemark 0,137715 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Oppland 0,131705 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Nord-Trøndelag 0,128593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 KrF Hedmark 0,128541 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Sogn og Fjordane 0,125877 Mandat tildelt