Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 29,0 26,3 2,7 53 48 5 54 53
Høyre 34,3 20,4 13,9 63 36 27 62 63
Frp 13,3 11,6 1,7 24 21 3 24 24
SV 3,3 7,6 -4,3 1 13 -12 1 1
Sp 4,5 13,5 -9,0 8 28 -20 8 8
KrF 5,7 3,8 1,9 10 3 7 10 10
Venstre 5,4 4,6 0,8 10 8 2 10 10
MDG 0,0 3,9 -3,9 0 3 -3 0 0
Rødt 1,5 4,7 -3,2 0 8 -8 0 0
Andre 1,8 3,6 -1,8 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 9 2 0 0 0+1 2 0 0 0
Oslo 5 9 1 1 0 0+1 3 0 0 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Oppland 3 2 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3+1 1 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 2 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 3 5 3 0 0 2 0+1 0 0 0
Hordaland 4 7 2 0 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 4 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 3 1+1 0 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 KrF Akershus 0,552977 Mandat tildelt
2 V Rogaland 0,536184 Mandat tildelt
3 Sp Akershus 0,527846 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 KrF Oslo 0,519995 Mandat tildelt
5 Sp Hordaland 0,493835 Mandat tildelt
6 Frp Oppland 0,491076 Mandat tildelt
7 H Rogaland 0,476995 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Ap Akershus 0,466731 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 V Sør-Trøndelag 0,460626 Mandat tildelt
10 Ap Rogaland 0,459415 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Frp Aust-Agder 0,455594 Mandat tildelt
12 Sp Sør-Trøndelag 0,452941 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Rogaland 0,451114 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Ap Oslo 0,438152 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Akershus 0,437395 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Oslo 0,435499 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Hordaland 0,434304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Oppland 0,432694 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Akershus 0,431872 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Hordaland 0,418287 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Hordaland 0,412545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Møre og Romsdal 0,407708 Mandat tildelt
23 KrF Østfold 0,401492 Mandat tildelt
24 H Oslo 0,396712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 KrF Aust-Agder 0,393165 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Østfold 0,384804 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Nord-Trøndelag 0,384171 Mandat tildelt
28 H Møre og Romsdal 0,383531 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Vest-Agder 0,382508 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Østfold 0,376242 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Buskerud 0,376103 Mandat tildelt
32 Frp Nordland 0,371825 Mandat tildelt
33 H Buskerud 0,371601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Nord-Trøndelag 0,367418 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 KrF Hordaland 0,364070 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Nordland 0,363169 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Vestfold 0,361902 Mandat tildelt
38 H Østfold 0,359441 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Vest-Agder 0,358390 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Vestfold 0,357712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Hedmark 0,356933 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Rogaland 0,356517 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Møre og Romsdal 0,353863 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 KrF Vest-Agder 0,347257 Mandat tildelt
45 Ap Telemark 0,340646 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Telemark 0,335053 Mandat tildelt
47 Ap Sør-Trøndelag 0,329409 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Buskerud 0,327110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 V Oslo 0,319816 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Sogn og Fjordane 0,319465 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Troms 0,318089 Mandat tildelt
52 KrF Vestfold 0,314808 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 KrF Rogaland 0,314409 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Hedmark 0,313648 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Buskerud 0,313294 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Møre og Romsdal 0,311875 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Ap Troms 0,299892 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 V Buskerud 0,298700 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Sør-Trøndelag 0,296108 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Nordland 0,294637 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 KrF Sør-Trøndelag 0,294354 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Vestfold 0,292023 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 V Akershus 0,289457 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Vestfold 0,284586 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Sogn og Fjordane 0,283995 Mandat tildelt
66 H Sør-Trøndelag 0,277680 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Ap Finnmark 0,277208 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 V Østfold 0,276424 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Ap Oppland 0,276343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Telemark 0,274481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Ap Aust-Agder 0,270950 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Troms 0,267681 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Telemark 0,264317 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Hordaland 0,254290 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Vest-Agder 0,250948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Finnmark 0,244722 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 KrF Buskerud 0,243706 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Telemark 0,242269 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Møre og Romsdal 0,241352 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Nord-Trøndelag 0,238108 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 KrF Nordland 0,235838 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Nordland 0,233573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Østfold 0,232386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 H Sogn og Fjordane 0,231549 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 H Troms 0,227117 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Vest-Agder 0,213794 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Ap Nord-Trøndelag 0,211921 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 H Oppland 0,210509 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 H Aust-Agder 0,204365 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Oslo 0,199378 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Sp Vestfold 0,198120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Frp Hedmark 0,192945 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Sp Nordland 0,188455 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Sp Hedmark 0,186900 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 KrF Møre og Romsdal 0,186513 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Ap Sogn og Fjordane 0,175375 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 KrF Sogn og Fjordane 0,173239 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Sp Vest-Agder 0,172091 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 KrF Troms 0,166918 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Frp Finnmark 0,165337 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 V Hedmark 0,161451 Mandat tildelt
102 H Finnmark 0,153571 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 KrF Hedmark 0,146702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Troms 0,145346 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 V Oppland 0,140836 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 Sp Aust-Agder 0,135247 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 KrF Nord-Trøndelag 0,135172 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Telemark 0,133268 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Sogn og Fjordane 0,120953 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 KrF Oppland 0,116915 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 V Aust-Agder 0,114149 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 KrF Finnmark 0,099736 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 V Nord-Trøndelag 0,095299 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 V Finnmark 0,067824 Mandat tildelt