Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 29,0 27,4 1,6 54 49 5 52 52
Høyre 21,5 25,0 -3,5 39 45 -6 39 39
Frp 13,0 15,2 -2,2 23 27 -4 24 24
SV 6,6 6,0 0,6 11 11 0 12 12
Sp 11,2 10,3 0,9 20 19 1 20 20
KrF 5,5 4,2 1,3 10 8 2 10 10
Venstre 3,4 4,4 -1,0 2 8 -6 2 2
MDG 4,8 3,2 1,6 8 1 7 9 9
Rødt 3,1 2,4 0,7 2 1 1 1 1
Andre 2,0 1,8 0,2 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 5 3 1 1 0+1 1 1 0 0
Oslo 6 4 2 2 0 0+1 1 2 2 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0+1 2 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 4 4 2 0+1 1 2 0 0 0 0
Hordaland 4 5 2 1 1+1 1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Nordland 0,614074 Mandat tildelt
2 Frp Hedmark 0,601946 Mandat tildelt
3 KrF Møre og Romsdal 0,562999 Mandat tildelt
4 SV Rogaland 0,561555 Mandat tildelt
5 SV Troms 0,554464 Mandat tildelt
6 KrF Akershus 0,548821 Mandat tildelt
7 KrF Oslo 0,532112 Mandat tildelt
8 Frp Oppland 0,523825 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 MDG Sør-Trøndelag 0,519615 Mandat tildelt
10 MDG Rogaland 0,494461 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 KrF Østfold 0,444174 Mandat tildelt
12 Frp Rogaland 0,438103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Oslo 0,436932 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Hordaland 0,410637 Mandat tildelt
15 Sp Vestfold 0,408467 Mandat tildelt
16 Frp Nord-Trøndelag 0,393430 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Akershus 0,390680 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Finnmark 0,387365 Mandat tildelt
19 Frp Hordaland 0,387362 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Oslo 0,386386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 KrF Aust-Agder 0,385652 Mandat tildelt
22 SV Hordaland 0,384699 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Buskerud 0,384284 Mandat tildelt
24 SV Østfold 0,383684 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Hedmark 0,376367 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Nordland 0,375497 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 KrF Hordaland 0,362479 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Rogaland 0,353955 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Nord-Trøndelag 0,353507 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Vest-Agder 0,351691 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Akershus 0,348523 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Sør-Trøndelag 0,347631 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Buskerud 0,345658 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 MDG Oslo 0,335271 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Akershus 0,331252 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 MDG Akershus 0,328744 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Møre og Romsdal 0,328210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 KrF Telemark 0,326479 Mandat tildelt
39 SV Vestfold 0,325582 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Nordland 0,323770 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 KrF Sør-Trøndelag 0,322779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Sogn og Fjordane 0,322233 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Oslo 0,310324 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 MDG Østfold 0,309066 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Sør-Trøndelag 0,300023 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Møre og Romsdal 0,299980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 KrF Vestfold 0,289992 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Vestfold 0,288963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Hedmark 0,288808 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 KrF Rogaland 0,286291 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 MDG Buskerud 0,279600 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 KrF Vest-Agder 0,275865 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Buskerud 0,272948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Telemark 0,271610 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Troms 0,270945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Aust-Agder 0,270702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Møre og Romsdal 0,266943 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 MDG Vestfold 0,261006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Troms 0,260001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 MDG Hordaland 0,259999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 MDG Nordland 0,257156 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 KrF Nordland 0,254730 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Sogn og Fjordane 0,254217 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Oppland 0,254009 Mandat tildelt
65 SV Sør-Trøndelag 0,253388 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Østfold 0,250947 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Vest-Agder 0,244152 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 KrF Buskerud 0,240240 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Østfold 0,239901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Telemark 0,235736 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Vest-Agder 0,235253 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Telemark 0,232639 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Oppland 0,229982 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 MDG Møre og Romsdal 0,223580 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Nord-Trøndelag 0,220919 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Finnmark 0,215340 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 MDG Vest-Agder 0,213660 Mandat tildelt
78 MDG Troms 0,210607 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Finnmark 0,205060 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 MDG Telemark 0,182983 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 MDG Oppland 0,174147 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 KrF Troms 0,173328 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 MDG Hedmark 0,172668 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Sogn og Fjordane 0,169816 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Aust-Agder 0,147879 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Sogn og Fjordane 0,147171 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 KrF Nord-Trøndelag 0,141447 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 KrF Hedmark 0,141427 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Oppland 0,137788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Aust-Agder 0,130048 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Finnmark 0,127374 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 MDG Aust-Agder 0,115043 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 KrF Finnmark 0,108869 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 MDG Nord-Trøndelag 0,104772 Mandat tildelt
95 MDG Sogn og Fjordane 0,100914 Mandat tildelt