Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 28,8 27,4 1,4 53 49 4 53 53
Høyre 33,5 25,0 8,5 62 45 17 62 62
Frp 17,1 15,2 1,9 31 27 4 32 33
SV 3,4 6,0 -2,6 1 11 -10 1 1
Sp 5,0 10,3 -5,3 9 19 -10 9 9
KrF 5,0 4,2 0,8 9 8 1 9 9
Venstre 3,9 4,4 -0,5 3 8 -5 2 2
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 1,7 2,4 -0,7 1 1 0 1 0
Andre 1,6 1,8 -0,2 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 8 3 0 0+1 0 1 0 0 0
Oslo 6 7 2 1 0 0+1 2 0 1 0
Hedmark 3 1+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Oppland 2 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 2+1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1+1 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 2+1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2+1 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 3 6 3 0 0+1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 7 3 0 0+1 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2+1 2 0 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2+1 1 0 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Hordaland 0,549972 Mandat tildelt
2 Sp Akershus 0,523238 Mandat tildelt
3 Sp Oppland 0,513364 Mandat tildelt
4 KrF Møre og Romsdal 0,511843 Mandat tildelt
5 KrF Akershus 0,498938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 KrF Oslo 0,483771 Mandat tildelt
7 Sp Rogaland 0,474063 Mandat tildelt
8 Sp Nord-Trøndelag 0,473463 Mandat tildelt
9 Sp Sør-Trøndelag 0,465604 Mandat tildelt
10 H Oslo 0,448156 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Møre og Romsdal 0,439587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Akershus 0,439008 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Ap Rogaland 0,438519 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Ap Oslo 0,436131 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Akershus 0,435726 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 KrF Rogaland 0,433768 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Nordland 0,431816 Mandat tildelt
18 Ap Buskerud 0,416570 Mandat tildelt
19 Frp Rogaland 0,411628 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Hedmark 0,409362 Mandat tildelt
21 Frp Oslo 0,408196 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Hordaland 0,406518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 KrF Østfold 0,403781 Mandat tildelt
24 Ap Hordaland 0,400590 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Ap Østfold 0,385503 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Rogaland 0,384667 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Akershus 0,383461 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Vestfold 0,380095 Mandat tildelt
29 H Vest-Agder 0,372988 Mandat tildelt
30 Ap Oppland 0,369134 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Vest-Agder 0,368993 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Buskerud 0,365567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Hordaland 0,363952 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Østfold 0,363786 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Troms 0,362853 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Buskerud 0,359558 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Sør-Trøndelag 0,356882 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Vestfold 0,353050 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Møre og Romsdal 0,351136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Aust-Agder 0,350593 Mandat tildelt
41 H Vestfold 0,345655 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Sør-Trøndelag 0,345079 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Aust-Agder 0,343136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Troms 0,342008 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Østfold 0,336078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Telemark 0,336048 Mandat tildelt
47 Frp Sogn og Fjordane 0,334369 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Hordaland 0,329524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Vest-Agder 0,321150 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Hedmark 0,320730 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Møre og Romsdal 0,315950 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Østfold 0,315563 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Ap Møre og Romsdal 0,314327 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Nordland 0,313123 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Telemark 0,311561 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Telemark 0,310099 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 KrF Telemark 0,296799 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Nordland 0,296351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 KrF Sør-Trøndelag 0,293472 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Finnmark 0,288468 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Ap Nord-Trøndelag 0,287975 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Troms 0,274833 Mandat tildelt
63 Frp Buskerud 0,272811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Finnmark 0,269758 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Ap Finnmark 0,269182 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Telemark 0,268554 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Ap Aust-Agder 0,267769 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Hedmark 0,263938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 KrF Vestfold 0,263621 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Nord-Trøndelag 0,263137 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Ap Sogn og Fjordane 0,258450 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Finnmark 0,256736 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Ap Troms 0,252871 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 KrF Vest-Agder 0,250788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Sogn og Fjordane 0,249163 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Nordland 0,240904 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Sør-Trøndelag 0,236787 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 KrF Nordland 0,231594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Oppland 0,229677 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Oppland 0,223954 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 KrF Buskerud 0,218405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Hedmark 0,214884 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Oslo 0,195072 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Aust-Agder 0,194516 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Sp Vestfold 0,182365 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Nord-Trøndelag 0,172494 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 KrF Troms 0,157571 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Vest-Agder 0,157001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Sogn og Fjordane 0,154365 Mandat tildelt
90 Sp Sogn og Fjordane 0,143855 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 KrF Nord-Trøndelag 0,128593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 KrF Hedmark 0,128541 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 KrF Oppland 0,125253 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Sp Aust-Agder 0,120832 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 KrF Finnmark 0,099000 Mandat tildelt