Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 28,8 27,4 1,4 51 49 2 51 52
Høyre 34,1 25,0 9,1 61 45 16 60 61
Frp 16,0 15,2 0,8 29 27 2 30 29
SV 4,0 6,0 -2,0 2 11 -9 2 2
Sp 4,3 10,3 -6,0 8 19 -11 8 8
KrF 5,2 4,2 1,0 9 8 1 9 9
Venstre 4,3 4,4 -0,1 8 8 0 8 8
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 1,7 2,4 -0,7 1 1 0 1 0
Andre 1,6 1,8 -0,2 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 8 3 0 0 0+1 1 0 0 0
Oslo 6 7 2 1 0 0+1 2 0 1 0
Hedmark 3 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Oppland 2 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2+1 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 3 6 3 0 0 1+1 0 0 0 0
Hordaland 4 7 2 1 0 1 0+1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 2+1 3 2 0 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,643911 Mandat tildelt
2 Sp Hedmark 0,550719 Mandat tildelt
3 KrF Møre og Romsdal 0,532324 Mandat tildelt
4 KrF Akershus 0,518912 Mandat tildelt
5 KrF Oslo 0,503129 Mandat tildelt
6 Frp Hordaland 0,476328 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Sp Hordaland 0,469847 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 H Oslo 0,456565 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 KrF Rogaland 0,451129 Mandat tildelt
10 V Rogaland 0,450870 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Akershus 0,447245 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Akershus 0,447025 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Oppland 0,438571 Mandat tildelt
14 Ap Rogaland 0,438304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Ap Nordland 0,438159 Mandat tildelt
16 Ap Oslo 0,435916 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 KrF Østfold 0,419948 Mandat tildelt
18 Ap Buskerud 0,416368 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Hordaland 0,414147 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Akershus 0,407335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Rogaland 0,404949 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Nord-Trøndelag 0,404448 Mandat tildelt
23 Ap Hordaland 0,400395 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Sør-Trøndelag 0,397732 Mandat tildelt
25 H Rogaland 0,391883 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Østfold 0,385311 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Rogaland 0,384803 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Akershus 0,383268 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 V Akershus 0,382793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Oslo 0,381593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Vest-Agder 0,379981 Mandat tildelt
32 Sp Møre og Romsdal 0,375523 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Østfold 0,370608 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Oppland 0,368949 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Vest-Agder 0,368811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Buskerud 0,366301 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 KrF Aust-Agder 0,364626 Mandat tildelt
38 H Sør-Trøndelag 0,363572 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 V Sør-Trøndelag 0,359711 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Vestfold 0,355326 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Vestfold 0,352879 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Vestfold 0,352142 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Aust-Agder 0,349574 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Sør-Trøndelag 0,344909 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Hordaland 0,342703 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Telemark 0,335883 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Møre og Romsdal 0,328254 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Møre og Romsdal 0,321884 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Hedmark 0,320572 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Troms 0,319717 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 V Oslo 0,315054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Nordland 0,314230 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Ap Møre og Romsdal 0,314174 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Sogn og Fjordane 0,312593 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Buskerud 0,312308 Mandat tildelt
56 Sp Troms 0,309981 Mandat tildelt
57 KrF Telemark 0,308671 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 KrF Sør-Trøndelag 0,305205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Vest-Agder 0,300233 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Østfold 0,294998 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Telemark 0,289882 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Nord-Trøndelag 0,287832 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Østfold 0,287128 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Troms 0,279993 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Nordland 0,277049 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Vestfold 0,274170 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Telemark 0,273592 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Ap Finnmark 0,269059 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Nord-Trøndelag 0,268068 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Ap Aust-Agder 0,267630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Telemark 0,266138 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Finnmark 0,261533 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Vest-Agder 0,260826 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Ap Sogn og Fjordane 0,258321 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Buskerud 0,255030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Sogn og Fjordane 0,253847 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Buskerud 0,252947 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Ap Troms 0,252751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Finnmark 0,252178 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Hedmark 0,250235 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Hedmark 0,246739 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Finnmark 0,246421 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 KrF Nordland 0,240825 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Møre og Romsdal 0,238441 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 H Oppland 0,228157 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Buskerud 0,227121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Vestfold 0,226702 Mandat tildelt
88 Frp Sør-Trøndelag 0,221351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Frp Oppland 0,214716 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Nordland 0,205796 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Nordland 0,204376 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Østfold 0,189827 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Frp Aust-Agder 0,181842 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Vest-Agder 0,178050 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Sp Oslo 0,166657 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 V Finnmark 0,166337 Mandat tildelt
97 KrF Troms 0,163885 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Frp Nord-Trøndelag 0,161255 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 KrF Sogn og Fjordane 0,160545 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Sp Vestfold 0,155780 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 V Troms 0,144449 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 V Hedmark 0,137588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Sp Vest-Agder 0,134119 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 KrF Hedmark 0,133696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 KrF Nord-Trøndelag 0,133694 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Telemark 0,131572 Mandat tildelt
107 KrF Oppland 0,130276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Oppland 0,125853 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 Sp Sogn og Fjordane 0,122900 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Sogn og Fjordane 0,120276 Mandat tildelt