Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 28,8 26,3 2,5 52 48 4 53 53
Høyre 34,1 20,4 13,8 60 36 24 60 60
Frp 16,0 11,6 4,4 30 21 9 31 29
SV 4,0 7,6 -3,7 2 13 -11 1 2
Sp 4,3 13,5 -9,2 8 28 -20 7 8
KrF 5,2 3,8 1,4 9 3 6 9 9
Venstre 4,3 4,6 -0,3 8 8 0 8 8
MDG 0,0 3,9 -3,9 0 3 -3 0 0
Rødt 1,7 4,7 -3,0 0 8 -8 0 0
Andre 1,6 3,6 -1,9 0 1 -1 0 0
INP 0,0 0,6 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre INP
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Akershus 5 9 3 0 0 0+1 1 0 0 0 0
Oslo 5 9 2 1 0 0+1 2 0 0 0 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3+1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Rogaland 3 5+1 3 0 0 2 0 0 0 0 0
Hordaland 4 6 3 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 3 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Nordland 3 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,607470 Mandat tildelt
2 Sp Nordland 0,536639 Mandat tildelt
3 KrF Møre og Romsdal 0,510484 Mandat tildelt
4 KrF Akershus 0,504465 Mandat tildelt
5 Sp Akershus 0,501014 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 H Rogaland 0,474612 Mandat tildelt
7 KrF Oslo 0,474393 Mandat tildelt
8 H Hordaland 0,473634 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Hordaland 0,468775 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Akershus 0,435210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Sør-Trøndelag 0,429933 Mandat tildelt
12 Sp Rogaland 0,428214 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 V Rogaland 0,426959 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Oppland 0,410699 Mandat tildelt
15 H Oslo 0,394728 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Møre og Romsdal 0,387002 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 V Akershus 0,384158 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Møre og Romsdal 0,381616 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Buskerud 0,369742 Mandat tildelt
20 V Sør-Trøndelag 0,366824 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 KrF Østfold 0,366260 Mandat tildelt
22 Sp Nord-Trøndelag 0,364652 Mandat tildelt
23 H Vestfold 0,360095 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 KrF Aust-Agder 0,358669 Mandat tildelt
25 H Østfold 0,357641 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Østfold 0,357168 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Buskerud 0,357021 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Vest-Agder 0,356602 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 V Oslo 0,356538 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Sør-Trøndelag 0,355234 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Hedmark 0,355143 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Oppland 0,349091 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Aust-Agder 0,338908 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 KrF Hordaland 0,332123 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 KrF Vest-Agder 0,316792 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Telemark 0,305644 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Troms 0,301909 Mandat tildelt
38 H Nordland 0,293164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Vestfold 0,287190 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Rogaland 0,286829 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Sogn og Fjordane 0,269547 Mandat tildelt
42 KrF Sør-Trøndelag 0,268504 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Telemark 0,262997 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Telemark 0,260551 Mandat tildelt
45 V Buskerud 0,237884 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Nord-Trøndelag 0,236925 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 V Vestfold 0,232514 Mandat tildelt
48 Sp Finnmark 0,232306 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Sogn og Fjordane 0,230389 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Troms 0,225984 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 KrF Buskerud 0,222325 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 V Østfold 0,220141 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 KrF Nordland 0,215156 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 V Møre og Romsdal 0,192204 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Oslo 0,189267 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Vestfold 0,188022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 V Nordland 0,185952 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Hedmark 0,177415 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 V Vest-Agder 0,170236 Mandat tildelt
60 Sp Vest-Agder 0,163341 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 KrF Sogn og Fjordane 0,158065 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Finnmark 0,152785 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 KrF Troms 0,152249 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Hedmark 0,133830 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 V Hedmark 0,128567 Mandat tildelt
66 Sp Aust-Agder 0,128412 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Nord-Trøndelag 0,123325 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 V Troms 0,115737 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Oppland 0,112152 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Oppland 0,106628 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Telemark 0,106129 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Sogn og Fjordane 0,096308 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Finnmark 0,091014 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Aust-Agder 0,090864 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Nord-Trøndelag 0,075884 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Finnmark 0,054075 Mandat tildelt