Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 28,7 27,4 1,3 55 49 6 55 55
Høyre 25,4 25,0 0,4 48 45 3 48 48
Frp 12,8 15,2 -2,4 24 27 -3 24 24
SV 6,3 6,0 0,3 12 11 1 12 12
Sp 11,3 10,3 1,0 22 19 3 22 21
KrF 3,9 4,2 -0,3 3 8 -5 3 2
Venstre 3,7 4,4 -0,7 2 8 -6 2 2
MDG 2,7 3,2 -0,5 1 1 0 1 1
Rødt 3,9 2,4 1,5 2 1 1 2 4
Andre 1,4 1,8 -0,5 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2+1 2 0 1 0 0 0 0 0
Akershus 5+1 6 2 1 1 0 1 0 0 0
Oslo 6 5 1+1 2 0 0 1 1 2 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 2+1 1 1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1+1 2 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0+1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 6 2 1 1+1 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 1+1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2+1 1 1 1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Hedmark 0,592689 Mandat tildelt
2 SV Nordland 0,587447 Mandat tildelt
3 H Finnmark 0,584955 Mandat tildelt
4 SV Rogaland 0,537223 Mandat tildelt
5 SV Troms 0,530471 Mandat tildelt
6 Frp Oslo 0,482450 Mandat tildelt
7 Ap Oppland 0,440981 Mandat tildelt
8 H Oslo 0,439713 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 H Rogaland 0,421993 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 SV Buskerud 0,420150 Mandat tildelt
11 Sp Oslo 0,417122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Hordaland 0,413785 Mandat tildelt
13 Sp Vestfold 0,411597 Mandat tildelt
14 Ap Oslo 0,411333 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Akershus 0,405882 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Ap Akershus 0,401028 Mandat tildelt
17 Ap Hordaland 0,398804 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Buskerud 0,388956 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Akershus 0,387565 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Nord-Trøndelag 0,387360 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Østfold 0,386808 Mandat tildelt
22 Ap Østfold 0,383783 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Hordaland 0,381404 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Sør-Trøndelag 0,379464 Mandat tildelt
25 Sp Møre og Romsdal 0,377982 Mandat tildelt
26 SV Finnmark 0,370506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Nordland 0,369718 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Hordaland 0,368038 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Vest-Agder 0,367342 Mandat tildelt
30 SV Østfold 0,367069 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Hedmark 0,360063 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Ap Møre og Romsdal 0,357630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Rogaland 0,356665 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Hordaland 0,356247 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Nord-Trøndelag 0,356211 Mandat tildelt
36 Sp Vest-Agder 0,354366 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Vestfold 0,351481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Sør-Trøndelag 0,350305 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Oslo 0,350202 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Akershus 0,349929 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Troms 0,347901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Sør-Trøndelag 0,343539 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Oppland 0,340184 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Telemark 0,339933 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Rogaland 0,339546 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Buskerud 0,338544 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Telemark 0,334551 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Møre og Romsdal 0,327974 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Nordland 0,327960 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Nordland 0,326256 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Sogn og Fjordane 0,324696 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Hedmark 0,319295 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Buskerud 0,314335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Buskerud 0,312091 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Nordland 0,311728 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Vestfold 0,311517 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Hedmark 0,310905 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Rogaland 0,308116 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Møre og Romsdal 0,300386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Akershus 0,296379 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Sør-Trøndelag 0,295403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Oppland 0,291594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Hedmark 0,291017 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Ap Nord-Trøndelag 0,286689 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Vestfold 0,284518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Vest-Agder 0,283275 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Oppland 0,278090 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Møre og Romsdal 0,274246 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Troms 0,273013 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Aust-Agder 0,272786 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Ap Finnmark 0,267989 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Ap Aust-Agder 0,266565 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Vestfold 0,262525 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Aust-Agder 0,260606 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Telemark 0,259841 Mandat tildelt
76 Ap Sogn og Fjordane 0,257291 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Troms 0,256012 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Østfold 0,252854 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Ap Troms 0,251740 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Sogn og Fjordane 0,250306 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Sør-Trøndelag 0,242431 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Vest-Agder 0,240388 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Østfold 0,236209 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Telemark 0,234411 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Telemark 0,232122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Vest-Agder 0,225051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Finnmark 0,217019 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Nord-Trøndelag 0,211380 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Frp Oppland 0,206304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Frp Finnmark 0,201907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 H Nord-Trøndelag 0,199852 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 H Sogn og Fjordane 0,189242 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Frp Aust-Agder 0,145609 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Sogn og Fjordane 0,140845 Mandat tildelt
95 SV Aust-Agder 0,124444 Mandat tildelt