Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 28,7 27,4 1,3 55 49 6 55 55
Høyre 25,4 25,0 0,4 48 45 3 48 48
Frp 12,8 15,2 -2,4 24 27 -3 24 24
SV 6,3 6,0 0,3 12 11 1 12 12
Sp 11,3 10,3 1,0 22 19 3 22 22
KrF 3,9 4,2 -0,3 3 8 -5 3 3
Venstre 3,7 4,4 -0,7 2 8 -6 2 2
MDG 2,7 3,2 -0,5 1 1 0 1 1
Rødt 3,9 2,4 1,5 2 1 1 2 2
Andre 1,4 1,8 -0,5 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2+1 2 0 1 0 0 0 0 0
Akershus 6 6+1 3 1 1 0 1 0 0 0
Oslo 6 5+1 2 2 0 0 1 1 2 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 2+1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1+1 2 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0+1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 6 2 1 1+1 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Hedmark 0,592689 Mandat tildelt
2 SV Nordland 0,587447 Mandat tildelt
3 H Finnmark 0,584955 Mandat tildelt
4 SV Rogaland 0,537223 Mandat tildelt
5 SV Troms 0,530471 Mandat tildelt
6 Frp Oppland 0,515760 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 H Oslo 0,464142 Mandat tildelt
8 Sp Oslo 0,440296 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 H Akershus 0,436011 Mandat tildelt
10 Ap Oslo 0,434184 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Rogaland 0,421993 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Hordaland 0,413785 Mandat tildelt
13 Sp Vestfold 0,411597 Mandat tildelt
14 Ap Hordaland 0,398804 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Akershus 0,393671 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Nord-Trøndelag 0,387360 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Østfold 0,386808 Mandat tildelt
18 Ap Østfold 0,383783 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Buskerud 0,382311 Mandat tildelt
20 Ap Akershus 0,381748 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Hordaland 0,381404 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Sør-Trøndelag 0,379464 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Finnmark 0,370506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Nordland 0,369718 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Oslo 0,369658 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Hordaland 0,368038 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Buskerud 0,367632 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Oppland 0,367484 Mandat tildelt
29 Ap Vest-Agder 0,367342 Mandat tildelt
30 SV Østfold 0,367069 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Hedmark 0,360063 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Rogaland 0,356665 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Hordaland 0,356247 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Nord-Trøndelag 0,356211 Mandat tildelt
35 Sp Vest-Agder 0,354366 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Vestfold 0,351481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Sør-Trøndelag 0,350305 Mandat tildelt
38 H Troms 0,347901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Sør-Trøndelag 0,343539 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Buskerud 0,340337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Telemark 0,339933 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Rogaland 0,339546 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Møre og Romsdal 0,335951 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Telemark 0,334551 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Akershus 0,333426 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Møre og Romsdal 0,330734 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Nordland 0,327960 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Nordland 0,326256 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Akershus 0,326155 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Sogn og Fjordane 0,324696 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Hedmark 0,319295 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Møre og Romsdal 0,312926 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Ap Nordland 0,311728 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Vestfold 0,311517 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Hedmark 0,310905 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Rogaland 0,308116 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Oslo 0,305552 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Ap Buskerud 0,296226 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Sør-Trøndelag 0,295403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Hedmark 0,291017 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Møre og Romsdal 0,286977 Mandat tildelt
62 Ap Nord-Trøndelag 0,286689 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Vestfold 0,284518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Oppland 0,283487 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Vest-Agder 0,283275 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Buskerud 0,275043 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Troms 0,273013 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Aust-Agder 0,272786 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Ap Finnmark 0,267989 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Ap Aust-Agder 0,266565 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Møre og Romsdal 0,262838 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Vestfold 0,262525 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Aust-Agder 0,260606 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Telemark 0,259841 Mandat tildelt
75 Ap Sogn og Fjordane 0,257291 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Troms 0,256012 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Østfold 0,252854 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Ap Troms 0,251740 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Sogn og Fjordane 0,250306 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Oppland 0,242995 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Sør-Trøndelag 0,242431 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Vest-Agder 0,240388 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Østfold 0,236209 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Telemark 0,234411 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Telemark 0,232122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Oppland 0,231742 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Vest-Agder 0,225051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Finnmark 0,217019 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Nord-Trøndelag 0,211380 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Frp Finnmark 0,201907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 H Nord-Trøndelag 0,199852 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 H Sogn og Fjordane 0,189242 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Frp Aust-Agder 0,145609 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Sogn og Fjordane 0,140845 Mandat tildelt
95 SV Aust-Agder 0,124444 Mandat tildelt