Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 28,6 26,3 2,4 53 48 5 54 53
Høyre 23,6 20,4 3,3 44 36 8 44 44
Frp 14,1 11,6 2,5 26 21 5 26 26
SV 5,4 7,6 -2,2 10 13 -3 10 10
Sp 10,8 13,5 -2,7 20 28 -8 20 20
KrF 4,7 3,8 0,9 9 3 6 9 9
Venstre 3,6 4,6 -1,0 3 8 -5 2 3
MDG 4,0 3,9 0,0 3 3 0 3 3
Rødt 3,1 4,7 -1,7 1 8 -7 1 1
Andre 2,0 3,6 -1,5 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 6 6 2 1 1 0+1 1 1 0 0
Oslo 5 6 1 2 0+1 0 2 2 1 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0+1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5+1 3 1 1 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0+1 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0 1 0+1 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Oppland 0,520165 Mandat tildelt
2 Sp Oslo 0,480200 Mandat tildelt
3 Sp Vestfold 0,477110 Mandat tildelt
4 SV Rogaland 0,470549 Mandat tildelt
5 KrF Møre og Romsdal 0,465676 Mandat tildelt
6 Frp Oslo 0,461278 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 KrF Akershus 0,460182 Mandat tildelt
8 Frp Akershus 0,457441 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 H Akershus 0,440548 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 KrF Rogaland 0,436099 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Ap Hedmark 0,433332 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 KrF Oslo 0,432745 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Ap Oslo 0,432395 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Akershus 0,423726 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Vest-Agder 0,414416 Mandat tildelt
16 Ap Hordaland 0,412789 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Nordland 0,405102 Mandat tildelt
18 H Rogaland 0,401766 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Oslo 0,399569 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Hordaland 0,396445 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Nordland 0,393837 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Ap Akershus 0,389737 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Nord-Trøndelag 0,389181 Mandat tildelt
24 H Hordaland 0,387681 Mandat tildelt
25 SV Troms 0,382159 Mandat tildelt
26 Ap Østfold 0,379750 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Rogaland 0,377630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Vest-Agder 0,377484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Møre og Romsdal 0,374814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Sør-Trøndelag 0,363595 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Rogaland 0,362143 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Buskerud 0,358518 Mandat tildelt
33 Ap Nordland 0,358392 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Oslo 0,356398 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Rogaland 0,352624 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Vestfold 0,349167 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Oppland 0,347334 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Østfold 0,346791 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Buskerud 0,346485 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Sør-Trøndelag 0,344450 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Østfold 0,343579 Mandat tildelt
42 Frp Sogn og Fjordane 0,338359 Mandat tildelt
43 Ap Telemark 0,336168 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 KrF Østfold 0,334140 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Hordaland 0,328590 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Møre og Romsdal 0,327289 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 KrF Aust-Agder 0,327182 Mandat tildelt
48 Sp Aust-Agder 0,325769 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Sør-Trøndelag 0,325077 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Finnmark 0,317472 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Sør-Trøndelag 0,313636 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Hordaland 0,313176 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Møre og Romsdal 0,311300 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Buskerud 0,309177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Nord-Trøndelag 0,308408 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Møre og Romsdal 0,307781 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Telemark 0,303581 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 KrF Hordaland 0,302993 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Østfold 0,302054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Buskerud 0,301945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Vestfold 0,301445 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Troms 0,295955 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Nord-Trøndelag 0,292786 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Hedmark 0,290956 Mandat tildelt
65 KrF Vest-Agder 0,288989 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Akershus 0,288965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Ap Sogn og Fjordane 0,288441 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Nordland 0,284269 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Troms 0,283518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Telemark 0,278815 Mandat tildelt
71 SV Buskerud 0,278689 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Ap Finnmark 0,273576 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Ap Oppland 0,272709 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Nordland 0,272325 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Hedmark 0,270078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Ap Aust-Agder 0,267381 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Vest-Agder 0,265816 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Vestfold 0,264361 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Møre og Romsdal 0,264303 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 KrF Vestfold 0,261988 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Troms 0,260849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Telemark 0,256613 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Troms 0,255348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Ap Vestfold 0,252149 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 H Vest-Agder 0,246985 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Østfold 0,246153 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 H Hedmark 0,245981 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 KrF Sør-Trøndelag 0,244938 Mandat tildelt
89 H Oppland 0,241788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 H Aust-Agder 0,234738 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Sp Sogn og Fjordane 0,227973 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Sp Telemark 0,220342 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Telemark 0,216335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Frp Hedmark 0,204376 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 KrF Buskerud 0,202803 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Oppland 0,197241 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Sp Finnmark 0,196462 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 KrF Nordland 0,196323 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 SV Sør-Trøndelag 0,193457 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 SV Vest-Agder 0,188639 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Frp Finnmark 0,175119 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 SV Finnmark 0,175051 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 H Nord-Trøndelag 0,164085 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 SV Nord-Trøndelag 0,161841 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Frp Aust-Agder 0,160857 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 H Sogn og Fjordane 0,159563 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 KrF Sogn og Fjordane 0,144196 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 KrF Troms 0,138874 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 SV Sogn og Fjordane 0,125495 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 KrF Hedmark 0,122104 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 SV Aust-Agder 0,117339 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 KrF Nord-Trøndelag 0,112522 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 KrF Oppland 0,097303 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 KrF Finnmark 0,083011 Mandat tildelt