Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 28,6 26,3 2,3 52 48 4 54 52
Høyre 29,0 20,4 8,6 53 36 17 50 51
Frp 14,6 11,6 3,0 27 21 6 28 27
SV 3,5 7,6 -4,1 1 13 -12 1 1
Sp 4,9 13,5 -8,6 8 28 -20 8 9
KrF 5,1 3,8 1,3 9 3 6 9 9
Venstre 7,3 4,6 2,7 12 8 4 12 13
MDG 4,1 3,9 0,2 7 3 4 7 7
Rødt 1,2 4,7 -3,5 0 8 -8 0 0
Andre 1,7 3,6 -1,9 0 1 -1 0 0
INP 0,0 0,6 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre INP
Østfold 3 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Akershus 5 7 3 0 0+1 0 2 1 0 0 0
Oslo 5 7 1 1 0 0+1 3 2 0 0 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0 0
Rogaland 3 5 3 0 0+1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 6 3 0 0 1 1 0+1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 3 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 1 0 0+1 0 1 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0 0
Nordland 3 2 2 0 1 0 0+1 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0 0 0 0 0+1 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 MDG Hordaland 0,613796 Mandat tildelt
2 Sp Akershus 0,574754 Mandat tildelt
3 Sp Hordaland 0,537727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 KrF Møre og Romsdal 0,500674 Mandat tildelt
5 KrF Akershus 0,494743 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 Sp Sør-Trøndelag 0,493182 Mandat tildelt
7 Sp Rogaland 0,491189 Mandat tildelt
8 Sp Oppland 0,471159 Mandat tildelt
9 KrF Rogaland 0,468858 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 KrF Oslo 0,465283 Mandat tildelt
11 MDG Sør-Trøndelag 0,448936 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Møre og Romsdal 0,443932 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 V Oslo 0,432345 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Østfold 0,409695 Mandat tildelt
15 Sp Buskerud 0,409569 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 V Buskerud 0,403844 Mandat tildelt
17 V Vestfold 0,394773 Mandat tildelt
18 V Akershus 0,391313 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 V Østfold 0,373721 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 KrF Østfold 0,359243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 KrF Aust-Agder 0,351789 Mandat tildelt
22 Sp Troms 0,346349 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 V Hordaland 0,343771 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 MDG Oslo 0,335244 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 V Møre og Romsdal 0,326252 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 KrF Hordaland 0,325747 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 MDG Rogaland 0,321299 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 V Nordland 0,315702 Mandat tildelt
29 KrF Vest-Agder 0,310705 Mandat tildelt
30 Sp Sogn og Fjordane 0,309220 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 KrF Telemark 0,299763 Mandat tildelt
32 Sp Telemark 0,298886 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 MDG Akershus 0,294231 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 V Vest-Agder 0,288974 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 KrF Vestfold 0,281666 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Finnmark 0,266475 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 KrF Sør-Trøndelag 0,263335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 MDG Østfold 0,245738 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 MDG Vestfold 0,243604 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 V Rogaland 0,241619 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 V Hedmark 0,218256 Mandat tildelt
42 KrF Buskerud 0,218068 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Oslo 0,217099 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 MDG Buskerud 0,216307 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Vestfold 0,215727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Nordland 0,211044 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 V Sør-Trøndelag 0,207569 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Nordland 0,205203 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Hedmark 0,203525 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 V Troms 0,196473 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 MDG Nordland 0,194475 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 V Oppland 0,190399 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Vest-Agder 0,187355 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 MDG Møre og Romsdal 0,181356 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 V Telemark 0,180167 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 MDG Vest-Agder 0,164673 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 V Sogn og Fjordane 0,163526 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 MDG Troms 0,155269 Mandat tildelt
59 KrF Sogn og Fjordane 0,155021 Mandat tildelt
60 V Aust-Agder 0,154295 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 KrF Troms 0,149337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Aust-Agder 0,147277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 MDG Telemark 0,146425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Nord-Trøndelag 0,139452 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Hedmark 0,131277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 MDG Hedmark 0,129088 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Nord-Trøndelag 0,128805 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 KrF Nord-Trøndelag 0,120976 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 MDG Oppland 0,120666 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Oppland 0,104601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 MDG Finnmark 0,095221 Mandat tildelt
72 MDG Aust-Agder 0,093643 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 V Finnmark 0,091732 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 KrF Finnmark 0,089270 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 MDG Sogn og Fjordane 0,077510 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 MDG Nord-Trøndelag 0,077293 Mandat tildelt