Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 28,6 27,4 1,2 52 49 3 52 51
Høyre 23,4 25,0 -1,6 42 45 -3 42 42
Frp 15,2 15,2 0,0 27 27 0 27 28
SV 5,5 6,0 -0,5 10 11 -1 10 10
Sp 10,5 10,3 0,2 19 19 0 19 19
KrF 4,3 4,2 0,1 8 8 0 8 8
Venstre 3,9 4,4 -0,5 2 8 -6 2 2
MDG 4,0 3,2 0,8 7 1 6 7 7
Rødt 3,3 2,4 0,9 2 1 1 2 2
Andre 1,3 1,8 -0,5 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 5 2+1 1 1 0 1 1 0 0
Oslo 5+1 5 2 2 0 0 1 1 2 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 1+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2+1 2 0 1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 4 4 3 0+1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5 2 1 1+1 1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Nordland 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 H Finnmark 0,537973 Mandat tildelt
2 SV Nordland 0,511708 Mandat tildelt
3 Ap Oslo 0,484908 Mandat tildelt
4 Frp Akershus 0,481983 Mandat tildelt
5 SV Rogaland 0,467954 Mandat tildelt
6 SV Troms 0,462062 Mandat tildelt
7 Frp Nord-Trøndelag 0,459996 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Frp Hordaland 0,452918 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Ap Hedmark 0,445908 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 MDG Oslo 0,441148 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Ap Nordland 0,435331 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 MDG Sør-Trøndelag 0,433029 Mandat tildelt
13 Sp Oppland 0,431226 Mandat tildelt
14 H Akershus 0,421257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 MDG Rogaland 0,412042 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Oslo 0,404405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Buskerud 0,401843 Mandat tildelt
18 Ap Akershus 0,400027 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Ap Hordaland 0,397810 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 KrF Oslo 0,394126 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Rogaland 0,388112 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Oslo 0,388095 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Hordaland 0,387215 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Hordaland 0,384984 Mandat tildelt
25 Sp Vestfold 0,382954 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Østfold 0,382824 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 KrF Akershus 0,381405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 KrF Rogaland 0,373041 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Vest-Agder 0,366434 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Buskerud 0,365993 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Rogaland 0,365892 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Ap Møre og Romsdal 0,356737 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Møre og Romsdal 0,356716 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Østfold 0,355747 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Møre og Romsdal 0,353112 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Møre og Romsdal 0,351653 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Sør-Trøndelag 0,350783 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Sør-Trøndelag 0,348998 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Østfold 0,347270 Mandat tildelt
40 Frp Oslo 0,343750 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Sør-Trøndelag 0,342686 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Rogaland 0,338700 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Vestfold 0,338025 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Vestfold 0,337859 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Buskerud 0,337698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Telemark 0,333715 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Rogaland 0,331832 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Nord-Trøndelag 0,331404 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Vest-Agder 0,329701 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Sør-Trøndelag 0,325915 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Akershus 0,325575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Finnmark 0,322804 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Hordaland 0,320583 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Troms 0,319955 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Østfold 0,319711 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Oppland 0,314204 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Hedmark 0,313622 Mandat tildelt
58 H Oppland 0,312866 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Telemark 0,312645 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Oslo 0,305043 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Troms 0,303997 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Nordland 0,303546 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Sogn og Fjordane 0,302099 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Nordland 0,301629 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Aust-Agder 0,301501 Mandat tildelt
66 Frp Sogn og Fjordane 0,297238 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Buskerud 0,292456 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Ap Nord-Trøndelag 0,285975 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Hedmark 0,285940 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Møre og Romsdal 0,285677 Mandat tildelt
71 Frp Vest-Agder 0,285474 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 KrF Hordaland 0,283392 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Østfold 0,280492 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Buskerud 0,277140 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Telemark 0,275636 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Vestfold 0,271340 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Hedmark 0,270757 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Ap Finnmark 0,267311 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 MDG Buskerud 0,266277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Ap Aust-Agder 0,265901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Nordland 0,263428 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 H Vest-Agder 0,260532 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Akershus 0,258163 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 MDG Østfold 0,257580 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Ap Sogn og Fjordane 0,256647 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Telemark 0,255247 Mandat tildelt
87 Sp Troms 0,253999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Oppland 0,253991 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Aust-Agder 0,253798 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 KrF Sør-Trøndelag 0,252382 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Ap Troms 0,251115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Ap Vestfold 0,250427 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Frp Oppland 0,244995 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 MDG Akershus 0,243509 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Frp Finnmark 0,239773 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 H Aust-Agder 0,239688 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Sp Østfold 0,235261 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Frp Hedmark 0,234607 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 KrF Vestfold 0,226702 Mandat tildelt
100 SV Telemark 0,226341 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Sp Telemark 0,218100 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 MDG Vestfold 0,217526 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 MDG Hordaland 0,216663 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 KrF Vest-Agder 0,215674 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 KrF Buskerud 0,214636 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 MDG Nordland 0,214257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 MDG Møre og Romsdal 0,212952 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 SV Sør-Trøndelag 0,211160 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 Sp Finnmark 0,201907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 KrF Nordland 0,199169 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 SV Vest-Agder 0,196028 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 SV Nord-Trøndelag 0,184090 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 H Nord-Trøndelag 0,183801 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 MDG Vest-Agder 0,178050 Mandat tildelt
115 MDG Troms 0,175469 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 MDG Oppland 0,174194 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 H Sogn og Fjordane 0,174049 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 Frp Aust-Agder 0,172904 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 KrF Møre og Romsdal 0,167679 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
120 MDG Telemark 0,152477 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 MDG Hedmark 0,143899 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 KrF Troms 0,135500 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 KrF Sogn og Fjordane 0,132782 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 KrF Oppland 0,129290 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 SV Sogn og Fjordane 0,122642 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
126 KrF Nord-Trøndelag 0,110587 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
127 KrF Hedmark 0,110554 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
128 SV Aust-Agder 0,108373 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
129 MDG Finnmark 0,106197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
130 MDG Aust-Agder 0,095869 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
131 MDG Nord-Trøndelag 0,087327 Mandat tildelt
132 KrF Finnmark 0,085122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
133 MDG Sogn og Fjordane 0,084111 Mandat tildelt