Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 28,4 27,4 1,0 52 49 3 51 51
Høyre 26,5 25,0 1,5 47 45 2 48 48
Frp 12,8 15,2 -2,4 23 27 -4 23 23
SV 6,0 6,0 0,0 11 11 0 11 11
Sp 10,3 10,3 0,0 18 19 -1 18 19
KrF 4,2 4,2 0,0 8 8 0 8 8
Venstre 4,1 4,4 -0,3 7 8 -1 7 7
MDG 2,9 3,2 -0,3 1 1 0 1 1
Rødt 3,9 2,4 1,5 2 1 1 2 1
Andre 0,9 1,8 -0,9 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 7 3 1 1 0+1 1 0 0 0
Oslo 6 5 2 2 0 0 1+1 1 2 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 4 5 2 0+1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5+1 2 1 1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Finnmark 0,594104 Mandat tildelt
2 Frp Hedmark 0,592689 Mandat tildelt
3 SV Nordland 0,558217 Mandat tildelt
4 SV Rogaland 0,510509 Mandat tildelt
5 SV Troms 0,504063 Mandat tildelt
6 V Oslo 0,500661 Mandat tildelt
7 H Oslo 0,483423 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 H Hordaland 0,438510 Mandat tildelt
9 Frp Rogaland 0,431363 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 KrF Møre og Romsdal 0,429965 Mandat tildelt
11 V Rogaland 0,429903 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 KrF Akershus 0,419093 Mandat tildelt
13 KrF Oslo 0,406343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Oslo 0,401840 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Buskerud 0,398193 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Sør-Trøndelag 0,395227 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Østfold 0,393682 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Akershus 0,393578 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Nord-Trøndelag 0,387360 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Hordaland 0,381404 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Hordaland 0,377649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Vestfold 0,375665 Mandat tildelt
23 Frp Nordland 0,369718 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 V Akershus 0,364990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 KrF Rogaland 0,364361 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Troms 0,362340 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Rogaland 0,359612 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Akershus 0,359294 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Telemark 0,354059 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Oppland 0,352504 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Finnmark 0,352104 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Oslo 0,351264 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Møre og Romsdal 0,349907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Hordaland 0,349719 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Buskerud 0,349374 Mandat tildelt
36 SV Østfold 0,348812 Mandat tildelt
37 V Sør-Trøndelag 0,342978 Mandat tildelt
38 SV Hedmark 0,342128 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Nordland 0,341593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Buskerud 0,340337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 KrF Østfold 0,339162 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Akershus 0,326155 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Rogaland 0,325499 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Nord-Trøndelag 0,325095 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Hedmark 0,323825 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Vest-Agder 0,323411 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Sør-Trøndelag 0,319710 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Akershus 0,316834 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Oslo 0,305552 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Møre og Romsdal 0,301838 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Nordland 0,297759 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Sogn og Fjordane 0,296337 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Vestfold 0,295995 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Sør-Trøndelag 0,295403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Oppland 0,295269 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Vest-Agder 0,295042 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 KrF Aust-Agder 0,294507 Mandat tildelt
58 H Østfold 0,287768 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Vestfold 0,284518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Hordaland 0,276794 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Vestfold 0,273428 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Møre og Romsdal 0,272688 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Aust-Agder 0,271428 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Hedmark 0,265603 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Møre og Romsdal 0,262838 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Troms 0,256012 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Buskerud 0,251021 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Sogn og Fjordane 0,250306 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 KrF Telemark 0,249311 Mandat tildelt
70 Sp Troms 0,249167 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Aust-Agder 0,248935 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Telemark 0,246885 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Sør-Trøndelag 0,246491 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Buskerud 0,241158 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Vest-Agder 0,240388 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Telemark 0,232122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Oppland 0,230922 Mandat tildelt
78 Sp Østfold 0,230784 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Sør-Trøndelag 0,230352 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Møre og Romsdal 0,227343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 KrF Vestfold 0,221428 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Vestfold 0,216154 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Telemark 0,213936 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Vest-Agder 0,213858 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Vest-Agder 0,210655 Mandat tildelt
86 H Nord-Trøndelag 0,208149 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Hordaland 0,204640 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 H Finnmark 0,203072 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Frp Finnmark 0,201907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Nord-Trøndelag 0,200821 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 H Sogn og Fjordane 0,197097 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Nordland 0,194849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 KrF Nordland 0,194494 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 KrF Buskerud 0,183449 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Østfold 0,180973 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Frp Oppland 0,171920 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 V Vest-Agder 0,169779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 V Finnmark 0,158524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Frp Aust-Agder 0,145609 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 V Troms 0,137751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 SV Sogn og Fjordane 0,133796 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 KrF Troms 0,132371 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Hedmark 0,131224 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 KrF Sogn og Fjordane 0,129692 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 V Telemark 0,125481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Oppland 0,120000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 SV Aust-Agder 0,118238 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Sogn og Fjordane 0,114675 Mandat tildelt
109 KrF Nord-Trøndelag 0,107985 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 KrF Hedmark 0,107977 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 KrF Oppland 0,105207 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 V Aust-Agder 0,092164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 V Nord-Trøndelag 0,084113 Mandat tildelt