Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 28,4 27,4 1,0 52 49 3 51 51
Høyre 26,5 25,0 1,5 47 45 2 48 47
Frp 12,8 15,2 -2,4 23 27 -4 23 23
SV 6,0 6,0 -0,0 11 11 0 11 11
Sp 10,3 10,3 -0,0 18 19 -1 18 18
KrF 4,2 4,2 0,0 8 8 0 8 7
Venstre 4,1 4,4 -0,3 7 8 -1 7 7
MDG 2,9 3,2 -0,3 1 1 0 1 1
Rødt 3,9 2,4 1,5 2 1 1 2 4
Andre 0,9 1,8 -0,9 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 6 2+1 1 1 0 1 0 0 0
Oslo 5 5 2 2 0 0 1+1 1 2 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 1+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 4 5 2 0+1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5 2 1+1 1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Finnmark 0,594104 Mandat tildelt
2 Frp Hedmark 0,592689 Mandat tildelt
3 SV Nordland 0,558217 Mandat tildelt
4 SV Rogaland 0,510509 Mandat tildelt
5 SV Troms 0,504063 Mandat tildelt
6 KrF Møre og Romsdal 0,491389 Mandat tildelt
7 V Oslo 0,474311 Mandat tildelt
8 H Oslo 0,457980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 H Hordaland 0,438510 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Frp Rogaland 0,431363 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 V Rogaland 0,429903 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Oppland 0,423005 Mandat tildelt
13 Frp Akershus 0,405882 Mandat tildelt
14 H Akershus 0,403670 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Buskerud 0,399284 Mandat tildelt
16 H Sør-Trøndelag 0,395227 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Østfold 0,393682 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Buskerud 0,388956 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Nord-Trøndelag 0,387360 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 KrF Oslo 0,384957 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Hordaland 0,381404 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Oslo 0,380691 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Hordaland 0,377649 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Vestfold 0,375665 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 KrF Akershus 0,372527 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Nordland 0,369718 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 KrF Rogaland 0,364361 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Troms 0,362340 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Rogaland 0,359612 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Oppland 0,354323 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Telemark 0,354059 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Finnmark 0,352104 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Hordaland 0,349719 Mandat tildelt
34 SV Østfold 0,348812 Mandat tildelt
35 Sp Møre og Romsdal 0,344958 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 V Sør-Trøndelag 0,342978 Mandat tildelt
37 SV Hedmark 0,342128 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Nordland 0,341593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Østfold 0,339162 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Oslo 0,332776 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Rogaland 0,325499 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Nord-Trøndelag 0,325095 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Buskerud 0,325055 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 V Akershus 0,324436 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Hedmark 0,323825 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Vest-Agder 0,323411 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Sør-Trøndelag 0,319710 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Akershus 0,319372 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Møre og Romsdal 0,311643 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Møre og Romsdal 0,300386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Nordland 0,297759 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Sogn og Fjordane 0,296337 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Vestfold 0,295995 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Sør-Trøndelag 0,295403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Vest-Agder 0,295042 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 KrF Aust-Agder 0,294507 Mandat tildelt
57 Frp Oslo 0,289470 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Østfold 0,287768 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Buskerud 0,286881 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Møre og Romsdal 0,285638 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Vestfold 0,284518 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Akershus 0,281630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Oppland 0,277106 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Hordaland 0,276794 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 V Buskerud 0,275609 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Vestfold 0,273428 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Aust-Agder 0,271428 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Hedmark 0,265603 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Møre og Romsdal 0,259820 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Troms 0,256012 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Sogn og Fjordane 0,250306 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 KrF Telemark 0,249311 Mandat tildelt
73 Sp Troms 0,249167 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Aust-Agder 0,248935 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Telemark 0,246885 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 KrF Sør-Trøndelag 0,246491 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Vest-Agder 0,240388 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Telemark 0,232122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Østfold 0,230784 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Sør-Trøndelag 0,230352 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 KrF Vestfold 0,221428 Mandat tildelt
82 V Vestfold 0,216154 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Telemark 0,213936 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Vest-Agder 0,213858 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Vest-Agder 0,210655 Mandat tildelt
86 KrF Buskerud 0,209656 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 H Nord-Trøndelag 0,208149 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Oppland 0,206304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Hordaland 0,204640 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 H Finnmark 0,203072 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Frp Finnmark 0,201907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Nord-Trøndelag 0,200821 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 H Sogn og Fjordane 0,197097 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Nordland 0,194849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 KrF Nordland 0,194494 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 V Østfold 0,180973 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 V Vest-Agder 0,169779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 V Finnmark 0,158524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Frp Aust-Agder 0,145609 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 V Oppland 0,144000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 V Troms 0,137751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 SV Sogn og Fjordane 0,133796 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 KrF Troms 0,132371 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Hedmark 0,131224 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 KrF Sogn og Fjordane 0,129692 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 KrF Oppland 0,126249 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Telemark 0,125481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 SV Aust-Agder 0,118238 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Sogn og Fjordane 0,114675 Mandat tildelt
110 KrF Nord-Trøndelag 0,107985 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 KrF Hedmark 0,107977 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 V Aust-Agder 0,092164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 V Nord-Trøndelag 0,084113 Mandat tildelt