Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 28,4 26,3 2,1 54 48 6 54 54
Høyre 25,9 20,4 5,5 49 36 13 49 49
Frp 12,0 11,6 0,4 23 21 2 23 23
SV 7,4 7,6 -0,2 14 13 1 14 14
Sp 11,6 13,5 -1,9 22 28 -6 22 22
KrF 3,8 3,8 0,0 3 3 0 3 3
Venstre 3,0 4,6 -1,6 2 8 -6 2 2
MDG 2,5 3,9 -1,4 1 3 -2 1 1
Rødt 3,1 4,7 -1,6 1 8 -7 1 1
Andre 2,4 3,6 -1,2 0 1 -1 0 0
INP 0,0 0,6 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre INP
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Akershus 6 7 2 1 1+1 0 1 0 0 0 0
Oslo 5 7 1 3 0+1 0 1 1 1 0 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2+1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Telemark 2+1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Rogaland 3+1 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0
Hordaland 4 5+1 2 2 1 1 0 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1+1 0 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Nordland 0,555175 Mandat tildelt
2 SV Troms 0,523730 Mandat tildelt
3 Frp Hedmark 0,522240 Mandat tildelt
4 Sp Oslo 0,513988 Mandat tildelt
5 Sp Vestfold 0,510641 Mandat tildelt
6 SV Østfold 0,470821 Mandat tildelt
7 Sp Akershus 0,453539 Mandat tildelt
8 Ap Rogaland 0,449909 Mandat tildelt
9 Sp Vest-Agder 0,443565 Mandat tildelt
10 Frp Oppland 0,443083 Mandat tildelt
11 H Rogaland 0,440217 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Ap Oslo 0,429087 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Møre og Romsdal 0,426622 Mandat tildelt
14 H Hordaland 0,424788 Mandat tildelt
15 Sp Hordaland 0,424339 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Akershus 0,418353 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Ap Hordaland 0,409637 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Hedmark 0,398728 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Akershus 0,396002 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Oslo 0,392933 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Buskerud 0,392836 Mandat tildelt
22 Frp Hordaland 0,391855 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Akershus 0,389651 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Sør-Trøndelag 0,389180 Mandat tildelt
25 Sp Rogaland 0,387621 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Akershus 0,386756 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Buskerud 0,381925 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Oslo 0,379441 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Sør-Trøndelag 0,377425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Østfold 0,376849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Vest-Agder 0,374599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Oppland 0,371778 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Vestfold 0,362278 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Nordland 0,355651 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Møre og Romsdal 0,350322 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Vestfold 0,350315 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Østfold 0,349459 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Oslo 0,348856 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Aust-Agder 0,348690 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Finnmark 0,347844 Mandat tildelt
41 Frp Nordland 0,335469 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Telemark 0,333598 Mandat tildelt
43 H Telemark 0,332645 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Nord-Trøndelag 0,331511 Mandat tildelt
45 Sp Nord-Trøndelag 0,330119 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Østfold 0,323319 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Buskerud 0,323196 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Sør-Trøndelag 0,322593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Rogaland 0,321672 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Møre og Romsdal 0,319271 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Nordland 0,311470 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Hedmark 0,307156 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Ap Buskerud 0,306815 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Møre og Romsdal 0,305423 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Telemark 0,296461 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Buskerud 0,295145 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Ap Troms 0,293690 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Nordland 0,291480 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Ap Nord-Trøndelag 0,290552 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Møre og Romsdal 0,289603 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Hedmark 0,289079 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Sogn og Fjordane 0,288248 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Sogn og Fjordane 0,286234 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Troms 0,285820 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Troms 0,273325 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Vestfold 0,273276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Ap Finnmark 0,271482 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Østfold 0,271412 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Ap Oppland 0,270624 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Vest-Agder 0,270619 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Oppland 0,270269 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Hedmark 0,269519 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Sør-Trøndelag 0,267169 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Ap Aust-Agder 0,265345 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Sør-Trøndelag 0,265105 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Oppland 0,264931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Vest-Agder 0,258540 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Hordaland 0,257500 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Aust-Agder 0,257204 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Vestfold 0,256781 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Sogn og Fjordane 0,244016 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Troms 0,241506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Finnmark 0,239899 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Telemark 0,235837 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Vest-Agder 0,226427 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Nord-Trøndelag 0,221808 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Telemark 0,218588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Rogaland 0,214936 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Finnmark 0,210280 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 H Nord-Trøndelag 0,179795 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 H Sogn og Fjordane 0,174833 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Sogn og Fjordane 0,171934 Mandat tildelt
93 SV Aust-Agder 0,160766 Mandat tildelt