Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 28,3 26,3 2,0 52 48 4 55 52
Høyre 28,0 20,4 7,6 47 36 11 46 47
Frp 20,4 11,6 8,8 36 21 15 37 37
SV 4,5 7,6 -3,1 8 13 -5 7 7
Sp 4,6 13,5 -8,9 8 28 -20 7 8
KrF 4,9 3,8 1,1 8 3 5 8 8
Venstre 6,0 4,6 1,4 10 8 2 9 10
MDG 0,0 3,9 -3,9 0 3 -3 0 0
Rødt 1,6 4,7 -3,1 0 8 -8 0 0
Andre 1,6 3,6 -2,0 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Akershus 5 7 3 1 0+1 0 2 0 0 0
Oslo 5 7 2 2 0 0+1 3 0 0 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 2 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 2 1 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 3 5 4 0 0 1 0+1 0 0 0
Hordaland 4 5 3 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 3 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 2 0 0 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 1 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 3 0 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Rogaland 0,595794 Mandat tildelt
2 Sp Akershus 0,539561 Mandat tildelt
3 V Sør-Trøndelag 0,511812 Mandat tildelt
4 Sp Hordaland 0,504808 Mandat tildelt
5 SV Sør-Trøndelag 0,483634 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 KrF Møre og Romsdal 0,481005 Mandat tildelt
7 KrF Akershus 0,475348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Sp Sør-Trøndelag 0,463001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Rogaland 0,461158 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Hordaland 0,459231 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Akershus 0,452272 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 KrF Rogaland 0,450461 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 KrF Oslo 0,447012 Mandat tildelt
14 Sp Oppland 0,442272 Mandat tildelt
15 H Buskerud 0,424687 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Møre og Romsdal 0,416764 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Vestfold 0,413605 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Oslo 0,410206 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Nord-Trøndelag 0,392730 Mandat tildelt
20 SV Rogaland 0,392107 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Rogaland 0,389382 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Østfold 0,384642 Mandat tildelt
23 Sp Buskerud 0,384469 Mandat tildelt
24 H Finnmark 0,376061 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Telemark 0,359612 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 V Oslo 0,355350 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 KrF Østfold 0,345160 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 KrF Aust-Agder 0,337981 Mandat tildelt
29 SV Nordland 0,337575 Mandat tildelt
30 H Nordland 0,336729 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 V Buskerud 0,331921 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Troms 0,325154 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 V Vestfold 0,324475 Mandat tildelt
34 V Akershus 0,321627 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Troms 0,318466 Mandat tildelt
36 H Møre og Romsdal 0,313083 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 KrF Hordaland 0,312961 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Troms 0,308992 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 V Østfold 0,307160 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Vest-Agder 0,298516 Mandat tildelt
41 SV Oslo 0,297000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Østfold 0,293423 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Vest-Agder 0,292559 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Sør-Trøndelag 0,291446 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Hedmark 0,291372 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Sogn og Fjordane 0,290277 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 KrF Telemark 0,287999 Mandat tildelt
48 H Oppland 0,286418 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Østfold 0,286307 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 V Hordaland 0,282547 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Telemark 0,280570 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Aust-Agder 0,278059 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 KrF Vestfold 0,270619 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 V Møre og Romsdal 0,268189 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Hordaland 0,260980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 V Nordland 0,259499 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Møre og Romsdal 0,259416 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 KrF Sør-Trøndelag 0,253042 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Finnmark 0,250160 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Hedmark 0,242489 Mandat tildelt
61 SV Akershus 0,240810 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Vest-Agder 0,237522 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Buskerud 0,232257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Vestfold 0,220301 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Buskerud 0,209506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Oslo 0,203833 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Nordland 0,202759 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Vestfold 0,202522 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Nord-Trøndelag 0,194373 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Nordland 0,192647 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Hedmark 0,191069 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Sogn og Fjordane 0,189024 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Telemark 0,180270 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Hedmark 0,179378 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Vest-Agder 0,175895 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Oppland 0,164351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Troms 0,161471 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Vest-Agder 0,157207 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Oppland 0,156495 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 KrF Sogn og Fjordane 0,148932 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Telemark 0,148076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Finnmark 0,145910 Mandat tildelt
83 KrF Troms 0,143458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Aust-Agder 0,138255 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Nord-Trøndelag 0,134859 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Sogn og Fjordane 0,134435 Mandat tildelt