Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 28,3 27,4 0,9 52 49 3 52 52
Høyre 26,2 25,0 1,2 48 45 3 49 49
Frp 10,8 15,2 -4,4 20 27 -7 20 20
SV 6,0 6,0 0,0 11 11 0 11 11
Sp 11,9 10,3 1,6 22 19 3 22 22
KrF 3,8 4,2 -0,4 3 8 -5 3 3
Venstre 3,7 4,4 -0,7 2 8 -6 2 2
MDG 3,3 3,2 0,1 2 1 1 1 1
Rødt 4,9 2,4 2,5 9 1 8 9 9
Andre 1,1 1,8 -0,7 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 6+1 2 1 1 0 1 1 1 0
Oslo 6 5+1 1 2 0 0 1 1 3 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 2 0 0 0 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0
Rogaland 4 5 2 0+1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5 2 1 1+1 1 0 0 1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Nordland 0,558217 Mandat tildelt
2 R Sør-Trøndelag 0,538032 Mandat tildelt
3 Frp Finnmark 0,511141 Mandat tildelt
4 SV Rogaland 0,510509 Mandat tildelt
5 SV Troms 0,504063 Mandat tildelt
6 Frp Hedmark 0,500070 Mandat tildelt
7 H Oslo 0,477951 Mandat tildelt
8 R Nordland 0,469875 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Oslo 0,464259 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Akershus 0,448985 Mandat tildelt
11 Ap Akershus 0,445311 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Hordaland 0,436307 Mandat tildelt
13 Frp Oppland 0,435207 Mandat tildelt
14 Sp Vestfold 0,434023 Mandat tildelt
15 H Hordaland 0,433546 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Oslo 0,429686 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Ap Oslo 0,428559 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Akershus 0,415105 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Buskerud 0,393688 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Hordaland 0,393635 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Sør-Trøndelag 0,390761 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Akershus 0,385275 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Østfold 0,378809 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Rogaland 0,376079 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Nord-Trøndelag 0,375594 Mandat tildelt
26 Sp Vest-Agder 0,373632 Mandat tildelt
27 Sp Sør-Trøndelag 0,369365 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Aust-Agder 0,368562 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Rogaland 0,363968 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Oppland 0,362719 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Vest-Agder 0,362587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Troms 0,358241 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Rogaland 0,355541 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Finnmark 0,352104 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Oslo 0,351264 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Telemark 0,350050 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Hordaland 0,349719 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Buskerud 0,349374 Mandat tildelt
39 SV Østfold 0,348812 Mandat tildelt
40 Sp Møre og Romsdal 0,348723 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 R Østfold 0,347469 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 R Oslo 0,347082 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Vestfold 0,346927 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Møre og Romsdal 0,345944 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Nordland 0,344007 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Sogn og Fjordane 0,342368 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Hedmark 0,342128 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Sør-Trøndelag 0,339089 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Nordland 0,337723 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Rogaland 0,335151 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Østfold 0,332164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Telemark 0,330216 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Nord-Trøndelag 0,326864 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Hordaland 0,321815 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Hedmark 0,320161 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Akershus 0,316834 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Ap Hedmark 0,315162 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Nordland 0,311948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Ap Møre og Romsdal 0,308878 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Nordland 0,307688 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Hedmark 0,306858 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 R Rogaland 0,304773 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Vestfold 0,295995 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Ap Buskerud 0,292386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Oppland 0,291920 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Vest-Agder 0,291704 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Buskerud 0,290013 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Troms 0,287874 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Aust-Agder 0,287607 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Buskerud 0,287169 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Østfold 0,284513 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Ap Nord-Trøndelag 0,282976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Møre og Romsdal 0,272688 Mandat tildelt
74 H Vestfold 0,270335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Østfold 0,266617 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Ap Finnmark 0,264515 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Ap Aust-Agder 0,263122 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Ap Sogn og Fjordane 0,253959 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Sør-Trøndelag 0,249246 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Ap Troms 0,248479 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Telemark 0,247177 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Telemark 0,246885 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Oppland 0,244359 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Vestfold 0,240066 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 R Akershus 0,236847 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 R Troms 0,232349 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Oppland 0,230922 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Sør-Trøndelag 0,230352 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Finnmark 0,228807 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Vestfold 0,226874 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Frp Møre og Romsdal 0,221770 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 R Hordaland 0,218003 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Frp Troms 0,216006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Telemark 0,214263 Mandat tildelt
95 SV Vest-Agder 0,213858 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Frp Sogn og Fjordane 0,211196 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 R Buskerud 0,210835 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 H Nord-Trøndelag 0,205803 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Frp Vest-Agder 0,202830 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 SV Nord-Trøndelag 0,200821 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 H Finnmark 0,200776 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Frp Telemark 0,195853 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 H Sogn og Fjordane 0,194875 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 R Møre og Romsdal 0,175235 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 R Oppland 0,170829 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 H Aust-Agder 0,161013 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 R Hedmark 0,154365 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 R Vest-Agder 0,138577 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 SV Sogn og Fjordane 0,133796 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 R Nord-Trøndelag 0,132980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 R Finnmark 0,125832 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 SV Aust-Agder 0,118238 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 R Sogn og Fjordane 0,077593 Mandat tildelt
114 R Aust-Agder 0,076000 Mandat tildelt