Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 28,2 27,4 0,8 51 49 2 51 51
Høyre 22,1 25,0 -2,9 40 45 -5 40 40
Frp 11,8 15,2 -3,4 21 27 -6 22 21
SV 8,0 6,0 2,0 14 11 3 15 14
Sp 13,9 10,3 3,6 26 19 7 25 26
KrF 3,2 4,2 -1,0 1 8 -7 1 1
Venstre 2,3 4,4 -2,1 1 8 -7 1 1
MDG 2,3 3,2 -0,9 1 1 0 0 1
Rødt 7,6 2,4 5,2 14 1 13 14 14
Andre 0,6 1,8 -1,2 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 1 0 0 0 1 0
Akershus 5 5 2 1+1 2 0 0 0 1 0
Oslo 5+1 4 1 2 0 0 1 1 4 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 2 2 1 0 0 0 0 0 0+1 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0 0+1 0
Hordaland 4 4+1 2 2 2 0 0 0 1 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3+1 2 1 1 1 0 0 0 1 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 1+1 1 1 2 0 0 0 1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Oppland 0,570581 Mandat tildelt
2 Frp Hedmark 0,546406 Mandat tildelt
3 SV Buskerud 0,532344 Mandat tildelt
4 H Nord-Trøndelag 0,520799 Mandat tildelt
5 H Finnmark 0,508057 Mandat tildelt
6 H Sogn og Fjordane 0,493128 Mandat tildelt
7 Ap Oslo 0,478128 Mandat tildelt
8 H Nordland 0,474786 Mandat tildelt
9 R Rogaland 0,472717 Mandat tildelt
10 SV Finnmark 0,469506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Oslo 0,466814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Østfold 0,465067 Mandat tildelt
13 SV Hedmark 0,456206 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Hordaland 0,446968 Mandat tildelt
15 Frp Oslo 0,444760 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Oslo 0,443698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Ap Sør-Trøndelag 0,434437 Mandat tildelt
18 Ap Rogaland 0,429385 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Ap Nordland 0,429236 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Møre og Romsdal 0,415506 Mandat tildelt
21 Ap Troms 0,412668 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Akershus 0,397852 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Rogaland 0,397670 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 R Oslo 0,396665 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Vestfold 0,394660 Mandat tildelt
26 Ap Akershus 0,394434 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Hordaland 0,392246 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Buskerud 0,379519 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Østfold 0,377473 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Akershus 0,375502 Mandat tildelt
31 Frp Akershus 0,374170 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 R Buskerud 0,373700 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Oppland 0,369456 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Rogaland 0,366547 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Østfold 0,362923 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 R Troms 0,360382 Mandat tildelt
37 Frp Buskerud 0,358584 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Nord-Trøndelag 0,357112 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 R Vestfold 0,351910 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Møre og Romsdal 0,351751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Hordaland 0,351604 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Vestfold 0,345701 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Nordland 0,340843 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 R Hordaland 0,338131 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Østfold 0,335988 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Møre og Romsdal 0,333493 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Buskerud 0,332972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 R Telemark 0,332311 Mandat tildelt
49 H Sør-Trøndelag 0,329611 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Telemark 0,329214 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Telemark 0,329049 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 R Akershus 0,326541 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Vestfold 0,319244 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 R Oppland 0,317972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Hedmark 0,314050 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 R Møre og Romsdal 0,310609 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Ap Oppland 0,309804 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Sør-Trøndelag 0,307135 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Troms 0,302185 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Oppland 0,295484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Telemark 0,295285 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Vest-Agder 0,285127 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Nord-Trøndelag 0,281976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Hordaland 0,279778 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 R Sør-Trøndelag 0,278158 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Møre og Romsdal 0,276924 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Sør-Trøndelag 0,272316 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Hedmark 0,270056 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Nord-Trøndelag 0,267796 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Ap Finnmark 0,263569 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Vestfold 0,262292 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Ap Aust-Agder 0,262196 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Ap Sogn og Fjordane 0,253058 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Nordland 0,248103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Vest-Agder 0,246060 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 R Nordland 0,242935 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 R Hedmark 0,239411 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Troms 0,236009 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Sogn og Fjordane 0,230751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Rogaland 0,226893 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Aust-Agder 0,226365 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Troms 0,224022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Vest-Agder 0,221617 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Ap Vest-Agder 0,216790 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 R Vest-Agder 0,214947 Mandat tildelt
86 Frp Telemark 0,213988 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 R Nord-Trøndelag 0,206279 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 R Finnmark 0,195225 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Frp Finnmark 0,186144 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Østfold 0,179663 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Sogn og Fjordane 0,178410 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Aust-Agder 0,157651 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Frp Aust-Agder 0,134232 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Sogn og Fjordane 0,120324 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 R Aust-Agder 0,117868 Mandat tildelt