Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 28,2 27,4 0,8 51 49 2 51 51
Høyre 22,1 25,0 -2,9 40 45 -5 40 40
Frp 11,8 15,2 -3,4 21 27 -6 22 21
SV 8,0 6,0 2,0 15 11 4 15 14
Sp 13,9 10,3 3,6 25 19 6 25 25
KrF 3,2 4,2 -1,0 1 8 -7 1 2
Venstre 2,3 4,4 -2,1 1 8 -7 1 1
MDG 2,3 3,2 -0,9 1 1 0 0 1
Rødt 7,6 2,4 5,2 14 1 13 14 14
Andre 0,6 1,8 -1,2 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 1 0 0 0 1 0
Akershus 6 6 2 1+1 2 0 0 0 1 0
Oslo 6 4+1 1 2 0 0 1 1 4 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0 0+1 0
Hordaland 4 4 2 2 2 0 0 0 1+1 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1+1 0 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3+1 2 1 1 1 0 0 0 1 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 1 1 1+1 2 0 0 0 1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Hedmark 0,546406 Mandat tildelt
2 Sp Oslo 0,542257 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
3 H Nord-Trøndelag 0,520799 Mandat tildelt
4 H Finnmark 0,508057 Mandat tildelt
5 H Sogn og Fjordane 0,493128 Mandat tildelt
6 H Oslo 0,492748 Mandat tildelt
7 Frp Oppland 0,475484 Mandat tildelt
8 H Nordland 0,474786 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 R Rogaland 0,472717 Mandat tildelt
10 SV Finnmark 0,469506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Frp Oslo 0,469469 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Oslo 0,468348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Buskerud 0,465801 Mandat tildelt
14 SV Østfold 0,465067 Mandat tildelt
15 SV Hedmark 0,456206 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Hordaland 0,446968 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Vest-Agder 0,436432 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Ap Sør-Trøndelag 0,434437 Mandat tildelt
19 Sp Sør-Trøndelag 0,431445 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Rogaland 0,429385 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Ap Nordland 0,429236 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Ap Oslo 0,427046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Akershus 0,422440 Mandat tildelt
24 Frp Akershus 0,420941 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 R Oslo 0,418702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Troms 0,412668 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Møre og Romsdal 0,403848 Mandat tildelt
28 Sp Nordland 0,401828 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Rogaland 0,397670 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Vestfold 0,394660 Mandat tildelt
31 Ap Hordaland 0,392246 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Akershus 0,378725 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Østfold 0,377473 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Akershus 0,375471 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 R Akershus 0,367358 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Rogaland 0,366547 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Møre og Romsdal 0,363568 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Østfold 0,362923 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Oppland 0,361438 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 R Troms 0,360382 Mandat tildelt
41 Sp Hedmark 0,358433 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Nord-Trøndelag 0,357112 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 R Vestfold 0,351910 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Hordaland 0,351604 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Vestfold 0,345701 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Nordland 0,340843 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Buskerud 0,338762 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 R Hordaland 0,338131 Mandat tildelt
49 Sp Troms 0,336261 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Østfold 0,335988 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Aust-Agder 0,335958 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 R Telemark 0,332311 Mandat tildelt
53 H Buskerud 0,332079 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Sør-Trøndelag 0,329611 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Telemark 0,329214 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Telemark 0,329049 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 R Buskerud 0,326987 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Vestfold 0,319244 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Ap Hedmark 0,314050 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Buskerud 0,313761 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Østfold 0,311437 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Oppland 0,307880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Møre og Romsdal 0,307782 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Sør-Trøndelag 0,307135 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Hordaland 0,305780 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Troms 0,302185 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Telemark 0,295285 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Møre og Romsdal 0,291807 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Ap Buskerud 0,291350 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Akershus 0,290924 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Telemark 0,288712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Oppland 0,285429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Vest-Agder 0,285127 Mandat tildelt
74 Ap Nord-Trøndelag 0,281976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Hordaland 0,279778 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 R Sør-Trøndelag 0,278158 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Sør-Trøndelag 0,272316 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 R Møre og Romsdal 0,271783 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Hedmark 0,270056 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Nord-Trøndelag 0,267796 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Finnmark 0,267256 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 R Oppland 0,264977 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Ap Finnmark 0,263569 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Rogaland 0,263564 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Sp Nord-Trøndelag 0,263235 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Vestfold 0,262292 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Ap Aust-Agder 0,262196 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Ap Sogn og Fjordane 0,253058 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Nordland 0,248103 Mandat tildelt
90 H Oppland 0,246237 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 H Vest-Agder 0,246060 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Sp Møre og Romsdal 0,244404 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 R Nordland 0,242935 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Sp Sogn og Fjordane 0,239954 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 R Hedmark 0,239411 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Frp Troms 0,236009 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Frp Sogn og Fjordane 0,230751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 SV Rogaland 0,226893 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 H Aust-Agder 0,226365 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 SV Troms 0,224022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Frp Vest-Agder 0,221617 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Ap Vest-Agder 0,216790 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 R Vest-Agder 0,214947 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Frp Telemark 0,213988 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 R Nord-Trøndelag 0,206279 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 R Finnmark 0,195225 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 Frp Finnmark 0,186144 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 R Østfold 0,179663 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 SV Sogn og Fjordane 0,178410 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 Sp Vestfold 0,168987 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 SV Aust-Agder 0,157651 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 Frp Aust-Agder 0,134232 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 R Sogn og Fjordane 0,120324 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 R Aust-Agder 0,117868 Mandat tildelt