Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 28,1 27,4 0,7 50 49 1 50 51
Høyre 32,4 25,0 7,4 56 45 11 56 54
Frp 16,8 15,2 1,7 29 27 2 30 32
SV 4,4 6,0 -1,6 8 11 -3 8 7
Sp 4,8 10,3 -5,5 8 19 -11 8 8
KrF 5,2 4,2 1,0 9 8 1 9 9
Venstre 4,7 4,4 0,4 8 8 0 8 8
MDG 1,0 3,2 -2,3 0 1 -1 0 0
Rødt 1,4 2,4 -1,0 1 1 0 0 0
Andre 1,1 1,8 -0,7 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 8 3 1 0 0+1 1 0 0 0
Oslo 6 7 2 1 0 0+1 2 0 1 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 2 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 3 5 3 0 0 2 0+1 0 0 0
Hordaland 4 6 2 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 KrF Møre og Romsdal 0,535706 Mandat tildelt
2 Sp Hordaland 0,525508 Mandat tildelt
3 KrF Akershus 0,522224 Mandat tildelt
4 SV Sør-Trøndelag 0,509368 Mandat tildelt
5 KrF Oslo 0,506337 Mandat tildelt
6 Frp Hordaland 0,501917 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Sp Akershus 0,500006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 V Rogaland 0,495134 Mandat tildelt
9 Sp Oppland 0,490553 Mandat tildelt
10 H Hordaland 0,454282 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Rogaland 0,452992 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Nord-Trøndelag 0,452396 Mandat tildelt
13 Sp Sør-Trøndelag 0,444911 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Rogaland 0,440280 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Oslo 0,434037 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Oslo 0,431480 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Akershus 0,429210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Akershus 0,425175 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 KrF Østfold 0,422634 Mandat tildelt
20 V Akershus 0,420375 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Møre og Romsdal 0,420058 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Nordland 0,418219 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Nordland 0,411414 Mandat tildelt
24 Frp Rogaland 0,405474 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Oslo 0,402099 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Hedmark 0,396476 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 V Sør-Trøndelag 0,395058 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Rogaland 0,376268 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Vestfold 0,374421 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Troms 0,371527 Mandat tildelt
31 KrF Aust-Agder 0,366941 Mandat tildelt
32 H Vest-Agder 0,361230 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Østfold 0,352323 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Buskerud 0,349328 Mandat tildelt
35 H Buskerud 0,348227 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Troms 0,346766 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 V Oslo 0,345984 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Møre og Romsdal 0,345887 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Sør-Trøndelag 0,345637 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Hordaland 0,344913 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Troms 0,336884 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Vestfold 0,334764 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Aust-Agder 0,332314 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Sogn og Fjordane 0,329395 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Østfold 0,321154 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Vest-Agder 0,316346 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Østfold 0,310847 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Telemark 0,310632 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 KrF Sør-Trøndelag 0,307135 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Møre og Romsdal 0,305995 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Telemark 0,305453 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Telemark 0,297728 Mandat tildelt
53 Frp Nordland 0,291925 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 V Buskerud 0,277765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 KrF Vestfold 0,275928 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Finnmark 0,275617 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 KrF Rogaland 0,272406 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Buskerud 0,268728 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Troms 0,266180 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Finnmark 0,265714 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 KrF Vest-Agder 0,262493 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Møre og Romsdal 0,261875 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Telemark 0,260089 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Hedmark 0,259993 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Finnmark 0,259477 Mandat tildelt
66 SV Hordaland 0,257755 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Buskerud 0,257489 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Østfold 0,257082 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Nord-Trøndelag 0,254839 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Hedmark 0,252191 Mandat tildelt
71 V Vestfold 0,248957 Mandat tildelt
72 H Finnmark 0,248649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Nordland 0,242363 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Sogn og Fjordane 0,241325 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Hordaland 0,235702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Akershus 0,233518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Sør-Trøndelag 0,233243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Nordland 0,230194 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 KrF Buskerud 0,228588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Oppland 0,226252 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Nordland 0,224435 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Vestfold 0,218169 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 H Oppland 0,216894 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Østfold 0,208432 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Sp Hedmark 0,205330 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Møre og Romsdal 0,201003 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Vest-Agder 0,195533 Mandat tildelt
88 Frp Aust-Agder 0,191614 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Oslo 0,186377 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Finnmark 0,182580 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Telemark 0,181951 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Sp Vestfold 0,174261 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Oppland 0,170184 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Frp Nord-Trøndelag 0,169927 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 KrF Troms 0,164928 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 KrF Sogn og Fjordane 0,161608 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 V Troms 0,158614 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 SV Vest-Agder 0,157595 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 V Hedmark 0,151104 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Sp Vest-Agder 0,150017 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 SV Nord-Trøndelag 0,148027 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 V Telemark 0,144528 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Oppland 0,138249 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Sp Sogn og Fjordane 0,137465 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 KrF Nord-Trøndelag 0,134561 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 KrF Hedmark 0,134537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Sogn og Fjordane 0,132106 Mandat tildelt