Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 28,1 27,4 0,7 51 49 2 51 51
Høyre 32,2 25,0 7,2 58 45 13 58 58
Frp 18,3 15,2 3,1 33 27 6 33 33
SV 4,2 6,0 -1,8 8 11 -3 7 8
Sp 3,9 10,3 -6,4 0 19 -19 2 0
KrF 5,8 4,2 1,6 11 8 3 10 11
Venstre 4,3 4,4 -0,1 8 8 0 8 8
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 1,1 2,4 -1,3 0 1 -1 0 0
Andre 2,1 1,8 0,3 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 8 3 1 0 0+1 1 0 0 0
Oslo 6 7 3 1 0 0+1 2 0 0 0
Hedmark 3 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Oppland 3 1+1 1 0 0 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 2 0 0 0 0+1 0 0 0
Vestfold 2 3 1+1 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 3 5 3 0 0 2 0+1 0 0 0
Hordaland 4 6 3 1 0 1 0+1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Nordland 3 3 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,643911 Mandat tildelt
2 KrF Møre og Romsdal 0,593721 Mandat tildelt
3 KrF Akershus 0,578783 Mandat tildelt
4 KrF Oslo 0,561148 Mandat tildelt
5 SV Sør-Trøndelag 0,483773 Mandat tildelt
6 KrF Østfold 0,468399 Mandat tildelt
7 Frp Akershus 0,466305 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 V Rogaland 0,450870 Mandat tildelt
9 H Hordaland 0,450859 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Ap Akershus 0,442165 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Frp Rogaland 0,440516 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Rogaland 0,436962 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Oslo 0,430766 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Ap Rogaland 0,427861 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Ap Oslo 0,425529 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Akershus 0,421971 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Oslo 0,409811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Vestfold 0,406766 Mandat tildelt
19 KrF Aust-Agder 0,406678 Mandat tildelt
20 Ap Buskerud 0,406450 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Ap Hordaland 0,390856 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Nordland 0,390763 Mandat tildelt
23 Frp Hordaland 0,389493 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 V Akershus 0,382793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 KrF Hordaland 0,382254 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Østfold 0,376129 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Møre og Romsdal 0,375780 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Troms 0,366001 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Vest-Agder 0,360028 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 V Sør-Trøndelag 0,359711 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Oppland 0,358771 Mandat tildelt
32 H Vest-Agder 0,358506 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Rogaland 0,357320 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Troms 0,352860 Mandat tildelt
35 H Østfold 0,349665 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Buskerud 0,345606 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Vestfold 0,344474 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 KrF Telemark 0,344286 Mandat tildelt
39 Frp Vest-Agder 0,343684 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Sør-Trøndelag 0,343027 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 KrF Sør-Trøndelag 0,340404 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Østfold 0,337699 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Sør-Trøndelag 0,336696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Vestfold 0,332246 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Telemark 0,331847 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Aust-Agder 0,329814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Telemark 0,327883 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Nordland 0,317155 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 V Oslo 0,315054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Hedmark 0,312931 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Oslo 0,312027 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Møre og Romsdal 0,306687 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 KrF Vestfold 0,305814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Nordland 0,305515 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Møre og Romsdal 0,303695 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 KrF Rogaland 0,301905 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Nordland 0,296471 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Buskerud 0,291949 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 KrF Vest-Agder 0,290922 Mandat tildelt
60 Frp Finnmark 0,288674 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Hedmark 0,282451 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Nord-Trøndelag 0,280976 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 KrF Nordland 0,268635 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Troms 0,264170 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Ap Finnmark 0,262644 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Ap Aust-Agder 0,261254 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Telemark 0,258137 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Ap Oppland 0,257255 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Sør-Trøndelag 0,253402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Buskerud 0,253360 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Buskerud 0,252947 Mandat tildelt
72 H Nord-Trøndelag 0,252918 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Ap Sogn og Fjordane 0,252157 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Finnmark 0,246764 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Ap Troms 0,246722 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Finnmark 0,246524 Mandat tildelt
77 Frp Oppland 0,245806 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Hordaland 0,244812 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Buskerud 0,244553 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Østfold 0,244149 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Hedmark 0,239516 Mandat tildelt
82 H Sogn og Fjordane 0,239506 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Møre og Romsdal 0,238441 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 H Hedmark 0,236087 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Vestfold 0,226702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Akershus 0,221786 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Aust-Agder 0,208164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Vestfold 0,207192 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Nordland 0,204376 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Møre og Romsdal 0,190905 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Østfold 0,189827 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Frp Nord-Trøndelag 0,184600 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 KrF Troms 0,182771 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 KrF Sogn og Fjordane 0,179086 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Vest-Agder 0,178050 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Telemark 0,172814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 V Finnmark 0,166337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 SV Oppland 0,161613 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 SV Vest-Agder 0,149720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 KrF Nord-Trøndelag 0,149149 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 KrF Hedmark 0,149106 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 KrF Oppland 0,145300 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Troms 0,144449 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 SV Nord-Trøndelag 0,140580 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 V Hedmark 0,137588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Telemark 0,131572 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Oppland 0,125853 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Sogn og Fjordane 0,120276 Mandat tildelt
109 Frp Sogn og Fjordane 0,119278 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 KrF Finnmark 0,114832 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 V Aust-Agder 0,096656 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 SV Sogn og Fjordane 0,093672 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 V Nord-Trøndelag 0,088245 Mandat tildelt