Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 28,0 26,3 1,7 51 48 3 50 52
Høyre 33,9 20,4 13,5 57 36 21 58 57
Frp 14,7 11,6 3,1 27 21 6 28 27
SV 5,3 7,6 -2,3 9 13 -4 9 9
Sp 5,5 13,5 -8,0 9 28 -19 9 9
KrF 4,1 3,8 0,3 7 3 4 7 7
Venstre 4,5 4,6 -0,1 8 8 0 8 8
MDG 0,0 3,9 -3,9 0 3 -3 0 0
Rødt 2,3 4,7 -2,4 1 8 -7 0 0
Andre 1,8 3,6 -1,8 0 1 -1 0 0
INP 0,0 0,6 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre INP
Østfold 3 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Akershus 5 9 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0
Oslo 5 8+1 1 2 0 0 2 0 1 0 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0 0
Rogaland 3 6 3 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Hordaland 4 6 3 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 3 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Akershus 0,680981 Mandat tildelt
2 V Hordaland 0,635742 Mandat tildelt
3 Sp Hordaland 0,603614 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 Sp Sør-Trøndelag 0,553590 Mandat tildelt
5 Sp Rogaland 0,551350 Mandat tildelt
6 Sp Møre og Romsdal 0,498315 Mandat tildelt
7 H Hordaland 0,470463 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 SV Rogaland 0,461861 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Østfold 0,459900 Mandat tildelt
10 Sp Buskerud 0,459719 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Akershus 0,456310 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 V Rogaland 0,446845 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Oslo 0,438213 Mandat tildelt
14 V Akershus 0,424365 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 KrF Akershus 0,419815 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Nordland 0,407676 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 KrF Møre og Romsdal 0,402473 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Rogaland 0,398902 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Nordland 0,397592 Mandat tildelt
20 Sp Troms 0,388793 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 V Sør-Trøndelag 0,383871 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Møre og Romsdal 0,379059 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 KrF Rogaland 0,376924 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Troms 0,375094 Mandat tildelt
25 KrF Oslo 0,374028 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 V Oslo 0,373117 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Buskerud 0,367268 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Vestfold 0,357685 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Østfold 0,355247 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Vest-Agder 0,354215 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Sør-Trøndelag 0,352858 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Hedmark 0,352763 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Oslo 0,349800 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Sogn og Fjordane 0,347105 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Oppland 0,346760 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Finnmark 0,341533 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Østfold 0,337204 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Aust-Agder 0,336645 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Telemark 0,335466 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Hordaland 0,307376 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Møre og Romsdal 0,305545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Akershus 0,299374 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Østfold 0,288778 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Hedmark 0,285588 Mandat tildelt
45 KrF Aust-Agder 0,282798 Mandat tildelt
46 SV Buskerud 0,273551 Mandat tildelt
47 KrF Hordaland 0,261869 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Telemark 0,261232 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Vestfold 0,259485 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 KrF Vest-Agder 0,249775 Mandat tildelt
51 V Buskerud 0,248941 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Oslo 0,243729 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 V Vestfold 0,243345 Mandat tildelt
54 Sp Vestfold 0,242137 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 KrF Telemark 0,240997 Mandat tildelt
56 H Nord-Trøndelag 0,235342 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 V Østfold 0,230370 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Nordland 0,230334 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Sogn og Fjordane 0,228842 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Hedmark 0,228435 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 KrF Vestfold 0,226429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Troms 0,224463 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Finnmark 0,224329 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Telemark 0,212310 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Sør-Trøndelag 0,211730 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Vest-Agder 0,210323 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Møre og Romsdal 0,201119 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 V Nordland 0,194654 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Oppland 0,193592 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Sør-Trøndelag 0,189870 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Vest-Agder 0,185168 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Vest-Agder 0,178130 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Oppland 0,176277 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 KrF Buskerud 0,175306 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 KrF Nordland 0,169681 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Aust-Agder 0,165322 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Nord-Trøndelag 0,158866 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Nord-Trøndelag 0,156518 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Hedmark 0,134560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Finnmark 0,128902 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 KrF Sogn og Fjordane 0,124625 Mandat tildelt
82 SV Sogn og Fjordane 0,123176 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Troms 0,121076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Troms 0,120052 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Oppland 0,117372 Mandat tildelt
86 SV Aust-Agder 0,115152 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Telemark 0,111082 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 KrF Hedmark 0,105532 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Sogn og Fjordane 0,100802 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 KrF Nord-Trøndelag 0,097230 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Aust-Agder 0,095101 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 KrF Oppland 0,084076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Nord-Trøndelag 0,079381 Mandat tildelt
94 KrF Finnmark 0,053793 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Finnmark 0,042403 Mandat tildelt