Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 28,0 26,3 1,7 53 48 5 52 52
Høyre 21,5 20,4 1,1 39 36 3 38 39
Frp 12,6 11,6 1,0 21 21 0 22 21
SV 8,1 7,6 0,5 13 13 0 13 14
Sp 10,7 13,5 -2,8 18 28 -10 19 18
KrF 4,7 3,8 0,9 8 3 5 8 8
Venstre 5,2 4,6 0,6 9 8 1 9 9
MDG 4,4 3,9 0,5 7 3 4 7 7
Rødt 3,3 4,7 -1,4 1 8 -7 1 1
Andre 1,5 3,6 -2,1 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 6 2 1 1 0+1 2 1 0 0
Oslo 5 5 1 3 0+1 0 2 2 1 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 3 4 3 1 1 1 0+1 0 0 0
Hordaland 4 4 2 1+1 1 1 1 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Nordland 3 1 1 1 2 0 0+1 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0 1 0 0 0+1 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Troms 0,573293 Mandat tildelt
2 Frp Hedmark 0,548401 Mandat tildelt
3 V Rogaland 0,516348 Mandat tildelt
4 SV Østfold 0,515343 Mandat tildelt
5 MDG Sør-Trøndelag 0,481771 Mandat tildelt
6 Sp Oslo 0,474143 Mandat tildelt
7 Sp Vestfold 0,471026 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 SV Hordaland 0,469763 Mandat tildelt
9 SV Møre og Romsdal 0,466950 Mandat tildelt
10 Frp Oppland 0,465229 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 KrF Møre og Romsdal 0,461384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 KrF Akershus 0,455953 Mandat tildelt
13 V Sør-Trøndelag 0,443580 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Hedmark 0,436459 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Akershus 0,433447 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 KrF Rogaland 0,432081 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 V Oslo 0,431164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 KrF Oslo 0,428791 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Akershus 0,418362 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Buskerud 0,418082 Mandat tildelt
21 Frp Oslo 0,412572 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Hordaland 0,411448 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Vest-Agder 0,409185 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Akershus 0,409143 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Vestfold 0,396542 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Hordaland 0,391420 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Oslo 0,381859 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Østfold 0,366935 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 MDG Oslo 0,359772 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Sør-Trøndelag 0,358984 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Rogaland 0,357540 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Nordland 0,352256 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Nord-Trøndelag 0,348107 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 MDG Rogaland 0,344801 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Oppland 0,342942 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Rogaland 0,337756 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Møre og Romsdal 0,335232 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 KrF Østfold 0,331077 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Telemark 0,324476 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Aust-Agder 0,324174 Mandat tildelt
41 Sp Møre og Romsdal 0,323139 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Aust-Agder 0,321622 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 MDG Akershus 0,315765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Buskerud 0,309888 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Nord-Trøndelag 0,304494 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Sogn og Fjordane 0,302648 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 KrF Hordaland 0,300192 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Østfold 0,298233 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Buskerud 0,298113 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Oppland 0,295862 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Sør-Trøndelag 0,290177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 V Buskerud 0,287642 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 KrF Vest-Agder 0,286327 Mandat tildelt
54 SV Vest-Agder 0,282982 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 V Vestfold 0,281191 Mandat tildelt
56 Frp Sør-Trøndelag 0,280521 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 V Akershus 0,278744 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 KrF Telemark 0,276236 Mandat tildelt
59 Frp Vestfold 0,269612 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Nordland 0,268868 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Hedmark 0,266660 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Østfold 0,266196 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 MDG Østfold 0,263725 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Finnmark 0,262679 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 MDG Vestfold 0,261427 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Vestfold 0,259571 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Troms 0,253586 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Troms 0,252112 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Hordaland 0,244883 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Nord-Trøndelag 0,242788 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 KrF Sør-Trøndelag 0,242702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Vest-Agder 0,237744 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Rogaland 0,235274 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Møre og Romsdal 0,232390 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 MDG Buskerud 0,232110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Telemark 0,229508 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Sogn og Fjordane 0,225073 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 V Nordland 0,224931 Mandat tildelt
79 MDG Hordaland 0,219559 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Telemark 0,217539 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 MDG Nordland 0,208719 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Vest-Agder 0,205853 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Nordland 0,202561 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Buskerud 0,200944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Møre og Romsdal 0,194610 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Nordland 0,194475 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Finnmark 0,193965 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Sogn og Fjordane 0,188219 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 MDG Vest-Agder 0,176751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Aust-Agder 0,175985 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Troms 0,166595 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 MDG Telemark 0,157156 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Frp Finnmark 0,156649 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Hedmark 0,155458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Frp Aust-Agder 0,143875 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 KrF Sogn og Fjordane 0,142843 Mandat tildelt
97 V Troms 0,139953 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 MDG Hedmark 0,138573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 KrF Troms 0,137633 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 V Oppland 0,135616 Mandat tildelt
101 MDG Oppland 0,129484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 V Telemark 0,128315 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 KrF Hedmark 0,120958 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Sogn og Fjordane 0,116507 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 KrF Nord-Trøndelag 0,111478 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Aust-Agder 0,109911 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 MDG Finnmark 0,102198 Mandat tildelt
108 MDG Aust-Agder 0,100478 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 KrF Oppland 0,096391 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Nord-Trøndelag 0,091750 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 MDG Sogn og Fjordane 0,083164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 MDG Nord-Trøndelag 0,082930 Mandat tildelt