Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 28,5 27,4 1,1 51 49 2 52 50
Høyre 28,0 25,0 3,0 51 45 6 51 54
Frp 16,6 15,2 1,4 30 27 3 30 29
SV 4,6 6,0 -1,4 8 11 -3 8 8
Sp 4,9 10,3 -5,4 8 19 -11 8 8
KrF 5,8 4,2 1,6 10 8 2 10 9
Venstre 5,3 4,4 0,9 9 8 1 9 9
MDG 3,3 3,2 0,1 1 1 0 1 1
Rødt 1,5 2,4 -0,9 1 1 0 0 1
Andre 1,5 1,8 -0,3 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 6 3 1 0 0+1 1 0 0 0
Oslo 5 6 2 1 0 0+1 2 1 1 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Buskerud 3 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 3 5 3 0 0 2 0+1 0 0 0
Hordaland 4 5 3 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Rogaland 0,555705 Mandat tildelt
2 Sp Hordaland 0,538971 Mandat tildelt
3 KrF Oslo 0,531614 Mandat tildelt
4 SV Sør-Trøndelag 0,529814 Mandat tildelt
5 KrF Akershus 0,514474 Mandat tildelt
6 Sp Møre og Romsdal 0,492314 Mandat tildelt
7 KrF Østfold 0,468399 Mandat tildelt
8 Sp Rogaland 0,464537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Nord-Trøndelag 0,463975 Mandat tildelt
10 Sp Sør-Trøndelag 0,456297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Akershus 0,455796 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 V Sør-Trøndelag 0,443376 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Nordland 0,427982 Mandat tildelt
14 SV Oslo 0,425213 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 V Akershus 0,419384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Buskerud 0,409455 Mandat tildelt
17 KrF Aust-Agder 0,406678 Mandat tildelt
18 SV Rogaland 0,391385 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Troms 0,386461 Mandat tildelt
20 KrF Hordaland 0,382254 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 V Oslo 0,367883 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 V Buskerud 0,356294 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Troms 0,355606 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 KrF Telemark 0,344286 Mandat tildelt
25 KrF Sør-Trøndelag 0,340404 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 V Møre og Romsdal 0,335867 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Østfold 0,329362 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Buskerud 0,306122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 KrF Vestfold 0,305814 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Telemark 0,305316 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 KrF Rogaland 0,301905 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Vest-Agder 0,290922 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 KrF Buskerud 0,289555 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Finnmark 0,282608 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 V Vestfold 0,279401 Mandat tildelt
36 SV Finnmark 0,269963 Mandat tildelt
37 KrF Nordland 0,268635 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Hordaland 0,268121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Østfold 0,267429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 V Hordaland 0,264537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Hedmark 0,262290 Mandat tildelt
42 V Nordland 0,251890 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Møre og Romsdal 0,238917 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Nordland 0,236091 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 V Østfold 0,233951 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Vestfold 0,226917 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 KrF Møre og Romsdal 0,226179 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 V Vest-Agder 0,219454 Mandat tildelt
49 SV Akershus 0,215911 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Oppland 0,212406 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Hedmark 0,210589 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 V Finnmark 0,204991 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Oppland 0,201235 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Telemark 0,189280 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 V Oppland 0,186194 Mandat tildelt
56 KrF Troms 0,182771 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Oslo 0,181078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 KrF Sogn og Fjordane 0,179086 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Vestfold 0,178720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 V Troms 0,178050 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 KrF Oppland 0,174359 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Hedmark 0,169618 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Vest-Agder 0,163934 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Telemark 0,162181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Nord-Trøndelag 0,153995 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Vest-Agder 0,153880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Nord-Trøndelag 0,149149 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 KrF Hedmark 0,149106 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Sogn og Fjordane 0,148281 Mandat tildelt