Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 27,7 27,4 0,3 53 49 4 53 53
Høyre 24,7 25,0 -0,3 47 45 2 47 47
Frp 12,0 15,2 -3,2 23 27 -4 23 23
SV 7,4 6,0 1,4 14 11 3 14 14
Sp 12,5 10,3 2,2 24 19 5 24 24
KrF 3,8 4,2 -0,4 3 8 -5 3 3
Venstre 3,3 4,4 -1,1 2 8 -6 2 2
MDG 2,8 3,2 -0,4 1 1 0 1 1
Rødt 3,9 2,4 1,5 2 1 1 2 2
Andre 1,9 1,8 0,1 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 6 6 2+1 1 2 0 1 0 0 0
Oslo 6 5 2 2 0+1 0 1 1 2 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0
Rogaland 4 4+1 2 1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5 2 1+1 2 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2+1 1 1 1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0 0
Nordland 2+1 2 1 1 2 0 0 0 0 0
Troms 1+1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Finnmark 0,567889 Mandat tildelt
2 Frp Hedmark 0,555663 Mandat tildelt
3 Sp Oslo 0,487653 Mandat tildelt
4 Frp Oppland 0,483548 Mandat tildelt
5 Sp Vestfold 0,455892 Mandat tildelt
6 H Oslo 0,450591 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 SV Finnmark 0,434244 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 SV Oslo 0,433226 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 SV Hordaland 0,431317 Mandat tildelt
10 SV Buskerud 0,430845 Mandat tildelt
11 SV Østfold 0,430195 Mandat tildelt
12 Frp Akershus 0,428076 Mandat tildelt
13 H Akershus 0,423283 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Hedmark 0,421967 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Ap Nordland 0,421627 Mandat tildelt
16 Ap Oslo 0,419474 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Rogaland 0,409672 Mandat tildelt
18 H Hordaland 0,408725 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Ap Troms 0,405348 Mandat tildelt
20 Frp Rogaland 0,404411 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Rogaland 0,395027 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Nord-Trøndelag 0,394535 Mandat tildelt
23 Sp Vest-Agder 0,392502 Mandat tildelt
24 SV Akershus 0,390769 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Sør-Trøndelag 0,387995 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Hordaland 0,385291 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Buskerud 0,371145 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Østfold 0,370778 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Østfold 0,369075 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Akershus 0,368815 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Sør-Trøndelag 0,368384 Mandat tildelt
32 Sp Møre og Romsdal 0,366314 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Vestfold 0,365073 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Nord-Trøndelag 0,363131 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Nordland 0,361356 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Sogn og Fjordane 0,359638 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Hordaland 0,357562 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Oppland 0,355032 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Vest-Agder 0,354911 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Nordland 0,346622 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Vestfold 0,339569 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Troms 0,337744 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Møre og Romsdal 0,336323 Mandat tildelt
44 Ap Sør-Trøndelag 0,331899 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Telemark 0,330023 Mandat tildelt
46 Ap Rogaland 0,328041 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Møre og Romsdal 0,326139 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Telemark 0,323216 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Hedmark 0,322332 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Buskerud 0,319067 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Nordland 0,318386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Hedmark 0,308483 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Buskerud 0,304632 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Telemark 0,304490 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Troms 0,302386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Møre og Romsdal 0,302324 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Aust-Agder 0,302103 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Hedmark 0,301841 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Oslo 0,286454 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Buskerud 0,286186 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Oppland 0,284793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Sør-Trøndelag 0,284115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Østfold 0,280065 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Ap Nord-Trøndelag 0,276977 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Sør-Trøndelag 0,276937 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Oppland 0,275207 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Vest-Agder 0,275004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Hordaland 0,274986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Østfold 0,268225 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Vestfold 0,266737 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Vest-Agder 0,263731 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Akershus 0,261625 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Telemark 0,259634 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Ap Finnmark 0,258902 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Ap Aust-Agder 0,257534 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Oppland 0,256673 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Vestfold 0,254856 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Aust-Agder 0,252995 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Ap Sogn og Fjordane 0,248568 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Nord-Trøndelag 0,247698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Møre og Romsdal 0,246414 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Finnmark 0,240356 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Troms 0,239999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Sogn og Fjordane 0,234662 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Nordland 0,229484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Vest-Agder 0,225364 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Telemark 0,217601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Rogaland 0,209861 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Troms 0,207222 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 H Nord-Trøndelag 0,194020 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 H Finnmark 0,189296 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 H Sogn og Fjordane 0,183722 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Sogn og Fjordane 0,165036 Mandat tildelt
94 SV Aust-Agder 0,145841 Mandat tildelt