Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 27,7 26,3 1,4 53 48 5 53 53
Høyre 24,7 20,4 4,3 47 36 11 48 48
Frp 12,0 11,6 0,4 23 21 2 23 23
SV 7,4 7,6 -0,2 14 13 1 14 14
Sp 12,5 13,5 -1,0 24 28 -4 24 24
KrF 3,8 3,8 0,0 3 3 0 3 3
Venstre 3,3 4,6 -1,3 3 8 -5 2 2
MDG 2,8 3,9 -1,1 1 3 -2 1 1
Rødt 3,9 4,7 -0,8 1 8 -7 1 1
Andre 1,9 3,6 -1,7 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5+1 7 2 1 2 0 1 0 0 0
Oslo 5 6 1 3 0+1 0 2 1 1 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1+1 1 0 0 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0
Rogaland 3+1 4 3 1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5 2 1+1 2 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3+1 2 1 1 2 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Nordland 0,555175 Mandat tildelt
2 Sp Oslo 0,553884 Mandat tildelt
3 SV Troms 0,523730 Mandat tildelt
4 Frp Hedmark 0,522240 Mandat tildelt
5 Sp Vest-Agder 0,477993 Mandat tildelt
6 SV Østfold 0,470821 Mandat tildelt
7 Ap Akershus 0,445807 Mandat tildelt
8 Frp Oppland 0,443083 Mandat tildelt
9 Ap Rogaland 0,438825 Mandat tildelt
10 SV Hordaland 0,429166 Mandat tildelt
11 SV Møre og Romsdal 0,426622 Mandat tildelt
12 H Rogaland 0,419822 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Ap Oslo 0,418511 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Rogaland 0,417685 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Oslo 0,417532 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Hordaland 0,405107 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Ap Sør-Trøndelag 0,404537 Mandat tildelt
18 Ap Hordaland 0,399537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Akershus 0,398971 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Hedmark 0,398728 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Akershus 0,396002 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Oslo 0,392933 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Hordaland 0,391855 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Akershus 0,389651 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Buskerud 0,381925 Mandat tildelt
26 Sp Møre og Romsdal 0,377506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Aust-Agder 0,375712 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Buskerud 0,374635 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Oppland 0,369538 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Vest-Agder 0,365358 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Vestfold 0,364858 Mandat tildelt
32 H Østfold 0,362376 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Vestfold 0,362278 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Sør-Trøndelag 0,359931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Nord-Trøndelag 0,355727 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Østfold 0,349459 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Oslo 0,348856 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Østfold 0,348388 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Buskerud 0,348263 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Nordland 0,346881 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Vestfold 0,341676 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Nordland 0,335469 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Finnmark 0,331734 Mandat tildelt
44 Frp Nord-Trøndelag 0,331511 Mandat tildelt
45 Ap Telemark 0,325374 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Rogaland 0,321672 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Møre og Romsdal 0,319271 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Telemark 0,317236 Mandat tildelt
49 Sp Nordland 0,314092 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Hedmark 0,311509 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Hedmark 0,299584 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Buskerud 0,299252 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Ap Møre og Romsdal 0,297895 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Nordland 0,297047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Telemark 0,296461 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Buskerud 0,295145 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Troms 0,294521 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Akershus 0,293239 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Sogn og Fjordane 0,288248 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Troms 0,286452 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Ap Østfold 0,285879 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Nord-Trøndelag 0,283392 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Sogn og Fjordane 0,279179 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Møre og Romsdal 0,276189 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Hordaland 0,274365 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Troms 0,272588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Oppland 0,270269 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Sør-Trøndelag 0,267169 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Sør-Trøndelag 0,265105 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Ap Finnmark 0,264792 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Sogn og Fjordane 0,262943 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Ap Aust-Agder 0,258799 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Vest-Agder 0,258540 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Vest-Agder 0,258084 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Hedmark 0,257029 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Vestfold 0,256781 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Telemark 0,254136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Oppland 0,252650 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Sør-Trøndelag 0,251626 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Aust-Agder 0,245280 Mandat tildelt
81 Frp Troms 0,241506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Oppland 0,240379 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Finnmark 0,239899 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Finnmark 0,226594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Vest-Agder 0,226427 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Nord-Trøndelag 0,221808 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Telemark 0,218588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Rogaland 0,214936 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Vestfold 0,183433 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Sogn og Fjordane 0,171934 Mandat tildelt