Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 27,7 27,4 0,3 53 49 4 53 53
Høyre 24,7 25,0 -0,3 47 45 2 47 47
Frp 12,0 15,2 -3,2 23 27 -4 23 23
SV 7,4 6,0 1,4 14 11 3 14 14
Sp 12,5 10,3 2,2 24 19 5 24 24
KrF 3,8 4,2 -0,4 3 8 -5 3 3
Venstre 3,3 4,4 -1,1 2 8 -6 2 2
MDG 2,8 3,2 -0,4 1 1 0 1 1
Rødt 3,9 2,4 1,5 2 1 1 2 2
Andre 1,9 1,8 0,1 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 6 2+1 1 1 0 1 0 0 0
Oslo 6 5 1 2 0+1 0 1 1 2 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0
Rogaland 4 4+1 2 1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5 2 1+1 2 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2+1 1 1 1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0 0
Nordland 2+1 2 1 1 2 0 0 0 0 0
Troms 1+1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Oppland 0,580258 Mandat tildelt
2 Frp Finnmark 0,567889 Mandat tildelt
3 Frp Hedmark 0,555663 Mandat tildelt
4 SV Buskerud 0,492395 Mandat tildelt
5 Sp Oslo 0,461987 Mandat tildelt
6 Sp Vestfold 0,455892 Mandat tildelt
7 Frp Oslo 0,452295 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 SV Finnmark 0,434244 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 SV Hordaland 0,431317 Mandat tildelt
10 SV Østfold 0,430195 Mandat tildelt
11 H Oslo 0,426875 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Hedmark 0,421967 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Ap Nordland 0,421627 Mandat tildelt
14 SV Oslo 0,410424 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Rogaland 0,409672 Mandat tildelt
16 H Hordaland 0,408725 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Ap Troms 0,405348 Mandat tildelt
18 Frp Rogaland 0,404411 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Ap Oslo 0,397396 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Rogaland 0,395027 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Nord-Trøndelag 0,394535 Mandat tildelt
22 Sp Vest-Agder 0,392502 Mandat tildelt
23 Sp Sør-Trøndelag 0,387995 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Akershus 0,387592 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Ap Akershus 0,387442 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Hordaland 0,385291 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Møre og Romsdal 0,384369 Mandat tildelt
28 Frp Akershus 0,380512 Mandat tildelt
29 H Akershus 0,376252 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Møre og Romsdal 0,372731 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Østfold 0,370778 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Østfold 0,369075 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Sør-Trøndelag 0,368384 Mandat tildelt
34 SV Vestfold 0,365073 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Buskerud 0,364648 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Nord-Trøndelag 0,363131 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Nordland 0,361356 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Sogn og Fjordane 0,359638 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Hordaland 0,357562 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Vest-Agder 0,354911 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Buskerud 0,348151 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Akershus 0,347350 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Nordland 0,346622 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Møre og Romsdal 0,345513 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Oppland 0,341751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Vestfold 0,339569 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Troms 0,337744 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Sør-Trøndelag 0,331899 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Oppland 0,330249 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Telemark 0,330023 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Rogaland 0,328041 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Buskerud 0,327070 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Ap Telemark 0,323216 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Hedmark 0,322332 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Nordland 0,318386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Hedmark 0,308483 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Oppland 0,308007 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Telemark 0,304490 Mandat tildelt
59 Ap Oppland 0,304313 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Buskerud 0,302976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Troms 0,302386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Aust-Agder 0,302103 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Hedmark 0,301841 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Sør-Trøndelag 0,284115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Møre og Romsdal 0,281616 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Østfold 0,280065 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Ap Nord-Trøndelag 0,276977 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Sør-Trøndelag 0,276937 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Vest-Agder 0,275004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Hordaland 0,274986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Østfold 0,268225 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Vestfold 0,266737 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Vest-Agder 0,263731 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Telemark 0,259634 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Ap Finnmark 0,258902 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Ap Aust-Agder 0,257534 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Vestfold 0,254856 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Aust-Agder 0,252995 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Møre og Romsdal 0,251187 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Ap Sogn og Fjordane 0,248568 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Nord-Trøndelag 0,247698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Finnmark 0,240356 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Troms 0,239999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Sogn og Fjordane 0,234662 Mandat tildelt
85 SV Nordland 0,229484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Vest-Agder 0,225364 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Telemark 0,217601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Rogaland 0,209861 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Troms 0,207222 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 H Nord-Trøndelag 0,194020 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 H Finnmark 0,189296 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 H Sogn og Fjordane 0,183722 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Sogn og Fjordane 0,165036 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Aust-Agder 0,145841 Mandat tildelt