Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 27,6 27,4 0,2 51 49 2 50 48
Høyre 28,1 25,0 3,1 47 45 2 47 46
Frp 23,0 15,2 7,8 39 27 12 39 43
SV 5,9 6,0 -0,1 10 11 -1 10 10
Sp 4,6 10,3 -5,7 8 19 -11 8 8
KrF 4,4 4,2 0,2 7 8 -1 7 7
Venstre 4,5 4,4 0,1 7 8 -1 8 7
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 1,1 2,4 -1,3 0 1 -1 0 0
Andre 0,7 1,8 -1,1 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 7 4 1 0+1 0 1 0 0 0
Oslo 6 6 3 2 0 0+1 2 0 0 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 2 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 2 1 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 3 5 4 0+1 0 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5 4 1 0 1 0+1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 3 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 1 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,673851 Mandat tildelt
2 SV Nordland 0,548927 Mandat tildelt
3 Sp Hordaland 0,505966 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 SV Rogaland 0,501967 Mandat tildelt
5 SV Troms 0,495663 Mandat tildelt
6 Sp Akershus 0,481367 Mandat tildelt
7 Sp Oppland 0,472304 Mandat tildelt
8 V Rogaland 0,471837 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 H Hordaland 0,464988 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 KrF Møre og Romsdal 0,450399 Mandat tildelt
11 KrF Akershus 0,439067 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Rogaland 0,436115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Nord-Trøndelag 0,435563 Mandat tildelt
14 H Oslo 0,433750 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Sør-Trøndelag 0,428326 Mandat tildelt
16 KrF Oslo 0,425700 Mandat tildelt
17 H Sør-Trøndelag 0,419098 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Akershus 0,417341 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Vestfold 0,405912 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Møre og Romsdal 0,404387 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 V Akershus 0,400596 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Sogn og Fjordane 0,397042 Mandat tildelt
23 H Troms 0,384228 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 KrF Rogaland 0,381722 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Rogaland 0,381328 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 V Sør-Trøndelag 0,376444 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Telemark 0,375446 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Møre og Romsdal 0,371036 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Nordland 0,362208 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 KrF Østfold 0,355329 Mandat tildelt
31 SV Finnmark 0,346244 Mandat tildelt
32 SV Oslo 0,345405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Hordaland 0,343892 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Buskerud 0,343548 Mandat tildelt
35 H Hedmark 0,343391 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Østfold 0,342992 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Hedmark 0,336448 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Buskerud 0,336300 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Troms 0,333864 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 V Oslo 0,329702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Oppland 0,313088 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Vest-Agder 0,312862 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Akershus 0,311547 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Østfold 0,309215 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Aust-Agder 0,308540 Mandat tildelt
46 H Østfold 0,305143 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Buskerud 0,301600 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Vestfold 0,291064 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 KrF Hordaland 0,289990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Aust-Agder 0,287823 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Telemark 0,286630 Mandat tildelt
52 SV Møre og Romsdal 0,268163 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Finnmark 0,265337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 V Buskerud 0,264691 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 KrF Telemark 0,261183 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 KrF Sør-Trøndelag 0,258224 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 V Møre og Romsdal 0,249539 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Telemark 0,242807 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 V Vestfold 0,237208 Mandat tildelt
60 KrF Vestfold 0,231976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Oppland 0,227051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Sør-Trøndelag 0,226523 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Nordland 0,221634 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Nord-Trøndelag 0,220715 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Vest-Agder 0,220692 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Finnmark 0,215340 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Nordland 0,213843 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Vest-Agder 0,210292 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Sogn og Fjordane 0,209007 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Nordland 0,203784 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Østfold 0,198632 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Hedmark 0,197703 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Nord-Trøndelag 0,197506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 KrF Buskerud 0,192211 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Vest-Agder 0,186321 Mandat tildelt
76 Sp Oslo 0,179441 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Finnmark 0,174047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Vestfold 0,167786 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Troms 0,151147 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Vest-Agder 0,144421 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Hedmark 0,144004 Mandat tildelt