Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 27,6 27,4 0,2 53 49 4 52 51
Høyre 22,2 25,0 -2,8 40 45 -5 40 40
Frp 12,0 15,2 -3,2 21 27 -6 22 22
SV 6,6 6,0 0,6 12 11 1 12 12
Sp 12,0 10,3 1,7 21 19 2 21 21
KrF 5,3 4,2 1,1 9 8 1 9 9
Venstre 3,6 4,4 -0,8 2 8 -6 2 2
MDG 4,9 3,2 1,7 9 1 8 9 9
Rødt 3,6 2,4 1,2 2 1 1 2 3
Andre 2,3 1,8 0,5 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 5 2 1 1 0+1 1 1 0 0
Oslo 5 5 1 2 0 0+1 1 2 2 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 4 4 2 0+1 1 2 0 0 0 0
Hordaland 4 5 2 1 1+1 1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 0 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Oppland 0,580258 Mandat tildelt
2 SV Rogaland 0,561555 Mandat tildelt
3 Frp Hedmark 0,555663 Mandat tildelt
4 SV Troms 0,554464 Mandat tildelt
5 MDG Sør-Trøndelag 0,530457 Mandat tildelt
6 H Nord-Trøndelag 0,523145 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 H Finnmark 0,510422 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 MDG Rogaland 0,504763 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 KrF Oslo 0,485817 Mandat tildelt
10 KrF Akershus 0,470133 Mandat tildelt
11 Frp Oslo 0,452295 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Oslo 0,443502 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Hordaland 0,439974 Mandat tildelt
14 SV Buskerud 0,439181 Mandat tildelt
15 Sp Vestfold 0,437668 Mandat tildelt
16 KrF Østfold 0,428006 Mandat tildelt
17 Frp Rogaland 0,404411 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Møre og Romsdal 0,401897 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Akershus 0,399652 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Finnmark 0,387365 Mandat tildelt
21 SV Hordaland 0,384699 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Østfold 0,383684 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Oslo 0,383669 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Akershus 0,380512 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Rogaland 0,379237 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Vest-Agder 0,376802 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Hedmark 0,376367 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Sør-Trøndelag 0,372467 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Akershus 0,372084 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 KrF Aust-Agder 0,371619 Mandat tildelt
31 Frp Østfold 0,369075 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Rogaland 0,368209 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Hordaland 0,367354 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Oslo 0,366050 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Buskerud 0,364648 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Nord-Trøndelag 0,363131 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Hordaland 0,357562 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 KrF Hordaland 0,349300 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Nordland 0,346906 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Nordland 0,346622 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Sogn og Fjordane 0,345249 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Møre og Romsdal 0,342835 Mandat tildelt
43 H Østfold 0,337500 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Møre og Romsdal 0,335007 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Buskerud 0,334222 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Sør-Trøndelag 0,331096 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 MDG Buskerud 0,326149 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Vestfold 0,325582 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 MDG Oslo 0,324244 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Vestfold 0,320685 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 MDG Østfold 0,315533 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 KrF Telemark 0,314607 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 KrF Sør-Trøndelag 0,311046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Akershus 0,309798 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Hedmark 0,309435 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Oppland 0,304811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Troms 0,303558 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 MDG Akershus 0,298310 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Oppland 0,296829 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Telemark 0,296609 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Oppland 0,295687 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Troms 0,290290 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Aust-Agder 0,290015 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Nordland 0,286161 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Møre og Romsdal 0,281616 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Vestfold 0,279444 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Sør-Trøndelag 0,276937 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 KrF Rogaland 0,275875 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Buskerud 0,272314 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Telemark 0,271610 Mandat tildelt
71 H Hedmark 0,271283 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Østfold 0,268872 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Vestfold 0,266737 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 MDG Vestfold 0,266451 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 KrF Vest-Agder 0,265845 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 MDG Hordaland 0,265408 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 KrF Buskerud 0,264599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 MDG Nordland 0,262481 Mandat tildelt
79 MDG Møre og Romsdal 0,260855 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Sør-Trøndelag 0,253388 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Telemark 0,249242 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 H Vest-Agder 0,247170 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 KrF Nordland 0,245499 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Troms 0,239999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Vest-Agder 0,235253 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Sogn og Fjordane 0,234662 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Finnmark 0,230726 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 H Aust-Agder 0,227384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Nord-Trøndelag 0,227254 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Frp Vest-Agder 0,225364 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Nord-Trøndelag 0,220919 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 MDG Vest-Agder 0,218117 Mandat tildelt
93 Frp Telemark 0,217601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 MDG Troms 0,214999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 MDG Oppland 0,213346 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 KrF Møre og Romsdal 0,206691 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Nordland 0,204691 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Frp Finnmark 0,189296 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 MDG Telemark 0,186803 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 MDG Hedmark 0,176245 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 KrF Troms 0,167014 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 H Sogn og Fjordane 0,165116 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 KrF Sogn og Fjordane 0,163635 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 KrF Oppland 0,159318 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 SV Sogn og Fjordane 0,147171 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 Frp Aust-Agder 0,136501 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 KrF Nord-Trøndelag 0,136295 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 KrF Hedmark 0,136273 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 SV Aust-Agder 0,130048 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 MDG Finnmark 0,130047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 MDG Aust-Agder 0,117451 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 MDG Nord-Trøndelag 0,106965 Mandat tildelt
113 KrF Finnmark 0,104963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 MDG Sogn og Fjordane 0,102990 Mandat tildelt