Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 27,6 26,3 1,3 51 48 3 51 52
Høyre 22,2 20,4 1,8 41 36 5 40 40
Frp 12,0 11,6 0,4 22 21 1 22 22
SV 6,6 7,6 -1,0 12 13 -1 12 12
Sp 12,0 13,5 -1,5 21 28 -7 22 21
KrF 5,3 3,8 1,5 9 3 6 10 9
Venstre 3,6 4,6 -1,0 3 8 -5 2 3
MDG 4,9 3,9 1,0 9 3 6 9 9
Rødt 3,6 4,7 -1,1 1 8 -7 1 1
Andre 2,3 3,6 -1,3 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 6 2 1 2 0+1 1 1 0 0
Oslo 5 6 1 2 0 0+1 2 2 1 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 3 4 3 0+1 1 2 0 0 0 0
Hordaland 4 5 2 1+1 1 1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 0 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0 1 0 0 0+1 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Rogaland 0,575104 Mandat tildelt
2 MDG Sør-Trøndelag 0,536497 Mandat tildelt
3 Sp Oslo 0,531709 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 Frp Hedmark 0,522240 Mandat tildelt
5 KrF Møre og Romsdal 0,520295 Mandat tildelt
6 KrF Akershus 0,514138 Mandat tildelt
7 SV Nordland 0,495157 Mandat tildelt
8 KrF Oslo 0,483503 Mandat tildelt
9 SV Troms 0,467102 Mandat tildelt
10 Sp Vest-Agder 0,458877 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Frp Oppland 0,443083 Mandat tildelt
12 Sp Hordaland 0,438970 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Oslo 0,435599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Østfold 0,419924 Mandat tildelt
15 Sp Sør-Trøndelag 0,402594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Rogaland 0,400979 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 MDG Oslo 0,400649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Oslo 0,392933 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Hordaland 0,391855 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Akershus 0,389651 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 MDG Rogaland 0,383972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Hordaland 0,382770 Mandat tildelt
23 SV Møre og Romsdal 0,380493 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 KrF Østfold 0,373326 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 KrF Aust-Agder 0,365550 Mandat tildelt
26 Sp Møre og Romsdal 0,362397 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Aust-Agder 0,360674 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Hedmark 0,355630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Akershus 0,353178 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 MDG Akershus 0,351654 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Østfold 0,349459 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Buskerud 0,340630 Mandat tildelt
33 KrF Hordaland 0,338516 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Nordland 0,335469 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Østfold 0,334453 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Buskerud 0,334335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Nord-Trøndelag 0,331511 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Vestfold 0,323094 Mandat tildelt
39 KrF Vest-Agder 0,322878 Mandat tildelt
40 Frp Rogaland 0,321672 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Møre og Romsdal 0,319271 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 KrF Telemark 0,311526 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Nordland 0,301529 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Hedmark 0,299054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Buskerud 0,295145 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 MDG Østfold 0,293719 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 KrF Vestfold 0,292713 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Rogaland 0,292343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 MDG Vestfold 0,291160 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Sogn og Fjordane 0,288248 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Troms 0,282745 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Akershus 0,281515 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 KrF Sør-Trøndelag 0,273674 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Sør-Trøndelag 0,267169 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Telemark 0,264421 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 MDG Buskerud 0,258531 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Vestfold 0,256781 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Sogn og Fjordane 0,252424 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 MDG Hordaland 0,244504 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Telemark 0,243972 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Troms 0,241506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Oppland 0,241078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Sør-Trøndelag 0,236445 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 MDG Nordland 0,232440 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Oppland 0,230760 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Vest-Agder 0,230580 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Buskerud 0,226581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Vest-Agder 0,226427 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 KrF Nordland 0,219328 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Telemark 0,218588 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Finnmark 0,217531 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 MDG Møre og Romsdal 0,216731 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Finnmark 0,214042 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Nord-Trøndelag 0,204898 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Nord-Trøndelag 0,197800 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 MDG Vest-Agder 0,196818 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 MDG Troms 0,185525 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Vestfold 0,176097 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 MDG Telemark 0,175008 Mandat tildelt
80 KrF Sogn og Fjordane 0,161110 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 KrF Troms 0,155161 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 MDG Hedmark 0,154311 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Sogn og Fjordane 0,153378 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Finnmark 0,149193 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Oppland 0,144181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Aust-Agder 0,143404 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Aust-Agder 0,137024 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 KrF Hedmark 0,136436 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Nord-Trøndelag 0,125674 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Finnmark 0,113793 Mandat tildelt
91 MDG Aust-Agder 0,111916 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 KrF Oppland 0,108706 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 KrF Finnmark 0,092758 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 MDG Sogn og Fjordane 0,092636 Mandat tildelt
95 MDG Nord-Trøndelag 0,092376 Mandat tildelt