Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 27,3 26,3 1,0 50 48 2 49 50
Høyre 20,8 20,4 0,4 37 36 1 38 37
Frp 11,2 11,6 -0,4 19 21 -2 19 19
SV 8,7 7,6 1,1 15 13 2 15 15
Sp 12,8 13,5 -0,7 23 28 -5 24 24
KrF 3,5 3,8 -0,3 3 3 0 3 3
Venstre 4,3 4,6 -0,3 7 8 -1 7 7
MDG 4,4 3,9 0,5 8 3 5 7 7
Rødt 4,0 4,7 -0,7 7 8 -1 7 7
Andre 3,2 3,6 -0,4 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Akershus 5 5 2 2 2 0 1 1 0+1 0
Oslo 5 5 1 3 0 0 2 2 1+1 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 4 4 2 1 1 1 0+1 0 0 0
Hordaland 4 4 2 2 1 1 0+1 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 0 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Nordland 3 1 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0 1 0 0 0 0+1 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Troms 0,615737 Mandat tildelt
2 V Hordaland 0,607470 Mandat tildelt
3 R Akershus 0,599934 Mandat tildelt
4 R Hordaland 0,592394 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 SV Møre og Romsdal 0,501570 Mandat tildelt
6 Frp Hedmark 0,487427 Mandat tildelt
7 MDG Sør-Trøndelag 0,481771 Mandat tildelt
8 SV Hedmark 0,468822 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 SV Buskerud 0,449053 Mandat tildelt
10 R Oslo 0,443091 Mandat tildelt
11 R Sør-Trøndelag 0,428117 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 V Rogaland 0,426959 Mandat tildelt
13 SV Vestfold 0,425930 Mandat tildelt
14 Frp Rogaland 0,420320 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Oppland 0,413537 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Oslo 0,410141 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 R Rogaland 0,409182 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 V Akershus 0,384158 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Aust-Agder 0,383686 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 R Nordland 0,367137 Mandat tildelt
21 V Sør-Trøndelag 0,366824 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Oslo 0,366736 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Hordaland 0,365737 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Akershus 0,363674 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 MDG Oslo 0,359772 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 V Oslo 0,356538 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Telemark 0,348519 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 MDG Rogaland 0,344801 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Østfold 0,326168 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Oppland 0,317755 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 MDG Akershus 0,315765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Nordland 0,313119 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Sør-Trøndelag 0,311664 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 R Østfold 0,310471 Mandat tildelt
35 Frp Nord-Trøndelag 0,309435 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Vest-Agder 0,303953 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Hordaland 0,302736 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Møre og Romsdal 0,297989 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Finnmark 0,282072 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Akershus 0,279337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Buskerud 0,275460 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Sogn og Fjordane 0,269015 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 MDG Østfold 0,263725 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 MDG Vestfold 0,261427 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Nord-Trøndelag 0,260741 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Rogaland 0,252700 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Sør-Trøndelag 0,249362 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Vestfold 0,239663 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 V Buskerud 0,237884 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 V Vestfold 0,232514 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 MDG Buskerud 0,232110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Troms 0,225416 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 R Vestfold 0,224962 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 V Østfold 0,220141 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 MDG Hordaland 0,219559 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Nordland 0,217560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Vest-Agder 0,211337 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 MDG Nordland 0,208719 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 R Buskerud 0,204760 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Telemark 0,204004 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 R Troms 0,203484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Sogn og Fjordane 0,202184 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 R Møre og Romsdal 0,197062 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 R Telemark 0,196935 Mandat tildelt
65 MDG Møre og Romsdal 0,194610 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 V Møre og Romsdal 0,192204 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Aust-Agder 0,189018 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 V Nordland 0,185952 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Østfold 0,184514 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 MDG Vest-Agder 0,176751 Mandat tildelt
71 R Hedmark 0,171092 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Vest-Agder 0,170236 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 R Finnmark 0,170228 Mandat tildelt
74 MDG Troms 0,166595 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 MDG Telemark 0,157156 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 R Oppland 0,151681 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Finnmark 0,139240 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 MDG Hedmark 0,138573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 R Vest-Agder 0,135143 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 R Nord-Trøndelag 0,134181 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 MDG Oppland 0,129484 Mandat tildelt
82 V Hedmark 0,128567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Troms 0,115737 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Oppland 0,112152 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Telemark 0,106129 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 MDG Finnmark 0,102198 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 R Sogn og Fjordane 0,101865 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 MDG Aust-Agder 0,100478 Mandat tildelt
89 V Sogn og Fjordane 0,096308 Mandat tildelt
90 R Aust-Agder 0,094782 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Aust-Agder 0,090864 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 MDG Sogn og Fjordane 0,083164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Nord-Trøndelag 0,082930 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Nord-Trøndelag 0,075884 Mandat tildelt