Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 27,2 27,4 -0,2 52 49 3 52 52
Høyre 24,3 25,0 -0,7 46 45 1 46 46
Frp 14,1 15,2 -1,1 27 27 0 27 27
SV 6,7 6,0 0,7 13 11 2 13 13
Sp 12,1 10,3 1,8 23 19 4 23 23
KrF 3,9 4,2 -0,3 3 8 -5 3 3
Venstre 3,7 4,4 -0,7 2 8 -6 2 2
MDG 3,2 3,2 0,0 1 1 0 1 1
Rødt 3,5 2,4 1,1 2 1 1 2 2
Andre 1,3 1,8 -0,5 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 5+1 3 1 1 0 1 0 0 0
Oslo 5+1 5 2 2 0 0 1 1 2 0
Hedmark 2+1 1 1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 2+1 1 1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0+1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5+1 2 1 2 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2+1 2 0 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 2+1 2 1 1 2 0 0 0 0 0
Troms 1 1+1 1 1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Rogaland 0,570046 Mandat tildelt
2 H Finnmark 0,558637 Mandat tildelt
3 Ap Oslo 0,461172 Mandat tildelt
4 Sp Oslo 0,447228 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 SV Buskerud 0,445840 Mandat tildelt
6 Sp Vestfold 0,441313 Mandat tildelt
7 H Akershus 0,437458 Mandat tildelt
8 Frp Nord-Trøndelag 0,426688 Mandat tildelt
9 Ap Hedmark 0,424071 Mandat tildelt
10 Frp Hordaland 0,420145 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Oslo 0,419962 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Ap Oppland 0,418352 Mandat tildelt
13 H Buskerud 0,417298 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Ap Nordland 0,414018 Mandat tildelt
15 Frp Nordland 0,407272 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Rogaland 0,403040 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Hordaland 0,402108 Mandat tildelt
18 Ap Troms 0,398045 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Finnmark 0,393225 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Hordaland 0,390526 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Østfold 0,389504 Mandat tildelt
22 Sp Rogaland 0,382395 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Hedmark 0,382048 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Nord-Trøndelag 0,381902 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Ap Akershus 0,380446 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Vest-Agder 0,379922 Mandat tildelt
27 Ap Hordaland 0,378336 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Sør-Trøndelag 0,375569 Mandat tildelt
29 Sp Akershus 0,375185 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Oslo 0,371600 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Østfold 0,369427 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Møre og Romsdal 0,366699 Mandat tildelt
33 Ap Østfold 0,364084 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Sør-Trøndelag 0,362424 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Nordland 0,349794 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Vest-Agder 0,348489 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Sogn og Fjordane 0,348130 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Møre og Romsdal 0,348006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Rogaland 0,339415 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Møre og Romsdal 0,339275 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Buskerud 0,337019 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Vestfold 0,333437 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Troms 0,332272 Mandat tildelt
44 Frp Møre og Romsdal 0,330891 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Vestfold 0,330513 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Sør-Trøndelag 0,325909 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Sør-Trøndelag 0,325403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Oppland 0,324903 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Telemark 0,324672 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Rogaland 0,322122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Buskerud 0,321168 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Akershus 0,319363 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Oslo 0,318870 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Telemark 0,317384 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Akershus 0,314482 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Vestfold 0,313418 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Nordland 0,313226 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Hedmark 0,312013 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Oppland 0,309401 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Oppland 0,298153 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Hedmark 0,296950 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Troms 0,292705 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Aust-Agder 0,292469 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Troms 0,281999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Sogn og Fjordane 0,275703 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Telemark 0,275687 Mandat tildelt
67 Ap Nord-Trøndelag 0,271978 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Østfold 0,271111 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Vest-Agder 0,270556 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Hordaland 0,266185 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Vest-Agder 0,264804 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Østfold 0,260196 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Sør-Trøndelag 0,257233 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Buskerud 0,257081 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Telemark 0,255694 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Ap Finnmark 0,254234 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Ap Aust-Agder 0,252887 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Telemark 0,251324 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Vestfold 0,250733 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Aust-Agder 0,248904 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Ap Sogn og Fjordane 0,244093 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Møre og Romsdal 0,243152 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Vest-Agder 0,238819 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Finnmark 0,232645 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Oppland 0,227263 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Nord-Trøndelag 0,224285 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Finnmark 0,222434 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Hedmark 0,217637 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Nordland 0,207788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 H Nord-Trøndelag 0,190875 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Troms 0,187621 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 H Sogn og Fjordane 0,180744 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Frp Aust-Agder 0,160383 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Sogn og Fjordane 0,149440 Mandat tildelt
95 SV Aust-Agder 0,132040 Mandat tildelt