Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 27,2 27,4 -0,2 49 49 0 49 49
Høyre 21,2 25,0 -3,8 38 45 -7 38 38
Frp 13,1 15,2 -2,1 24 27 -3 24 24
SV 8,3 6,0 2,3 15 11 4 15 15
Sp 14,1 10,3 3,8 25 19 6 25 26
KrF 2,7 4,2 -1,5 1 8 -7 1 1
Venstre 2,1 4,4 -2,3 1 8 -7 1 0
MDG 4,0 3,2 0,8 7 1 6 7 7
Rødt 5,1 2,4 2,7 9 1 8 9 9
Andre 2,4 1,8 0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 5 2 1+1 1 0 0 1 1 0
Oslo 5+1 4 2 2 0 0 1 1 3 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2+1 1 1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 2 2 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0+1 0 0
Hordaland 4 4 2 2 2 0 0 0+1 1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 MDG Hordaland 0,649990 Mandat tildelt
2 R Sør-Trøndelag 0,559963 Mandat tildelt
3 SV Buskerud 0,552319 Mandat tildelt
4 Sp Oslo 0,521121 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 H Nord-Trøndelag 0,499579 Mandat tildelt
6 R Nordland 0,489046 Mandat tildelt
7 H Finnmark 0,487394 Mandat tildelt
8 SV Finnmark 0,487085 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 SV Østfold 0,482477 Mandat tildelt
10 SV Hedmark 0,473299 Mandat tildelt
11 H Sogn og Fjordane 0,473041 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Ap Oslo 0,461172 Mandat tildelt
13 SV Oslo 0,460340 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Oslo 0,447806 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Vest-Agder 0,442722 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Rogaland 0,441479 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 MDG Oslo 0,441148 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Akershus 0,437202 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 MDG Sør-Trøndelag 0,433029 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Møre og Romsdal 0,431129 Mandat tildelt
21 H Hordaland 0,428766 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Ap Hedmark 0,424071 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Sør-Trøndelag 0,419026 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Oppland 0,418352 Mandat tildelt
25 Frp Akershus 0,415396 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Rogaland 0,414157 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Nordland 0,414018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 MDG Rogaland 0,412042 Mandat tildelt
29 SV Vestfold 0,409453 Mandat tildelt
30 Sp Nordland 0,407615 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Troms 0,398045 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Nord-Trøndelag 0,396440 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Buskerud 0,392714 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Hordaland 0,390346 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Akershus 0,389586 Mandat tildelt
36 SV Oppland 0,383281 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Akershus 0,381651 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Akershus 0,380446 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Nordland 0,378377 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Hordaland 0,378336 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Østfold 0,364084 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Buskerud 0,364064 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Hedmark 0,363587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 R Østfold 0,361696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Rogaland 0,351620 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Oppland 0,347436 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 R Oslo 0,342235 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Telemark 0,341551 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Troms 0,341093 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Aust-Agder 0,340774 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Møre og Romsdal 0,339275 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Vestfold 0,333437 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Østfold 0,322298 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Buskerud 0,321168 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Møre og Romsdal 0,319917 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Sør-Trøndelag 0,318670 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Ap Telemark 0,317384 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 R Rogaland 0,317250 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Sør-Trøndelag 0,316185 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Østfold 0,315914 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Hordaland 0,310181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Møre og Romsdal 0,307430 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Vestfold 0,306243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Sør-Trøndelag 0,302333 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Oslo 0,296256 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Vest-Agder 0,295825 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Telemark 0,292876 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Vestfold 0,291193 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Hordaland 0,290267 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Troms 0,289887 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Oppland 0,283447 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Møre og Romsdal 0,283337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Telemark 0,283258 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Nord-Trøndelag 0,277844 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Nordland 0,273274 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Ap Nord-Trøndelag 0,271978 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Finnmark 0,271128 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Rogaland 0,267353 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Nord-Trøndelag 0,267020 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 MDG Buskerud 0,266277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Sør-Trøndelag 0,262590 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Troms 0,261996 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 H Hedmark 0,259064 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 MDG Østfold 0,257580 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Nordland 0,257412 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Sogn og Fjordane 0,256148 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Ap Finnmark 0,254234 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Ap Aust-Agder 0,252887 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 R Buskerud 0,250811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Frp Vest-Agder 0,246034 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Ap Sogn og Fjordane 0,244093 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 MDG Akershus 0,243509 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Sp Sogn og Fjordane 0,243401 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Troms 0,241847 Mandat tildelt
95 Frp Østfold 0,241741 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Frp Buskerud 0,238847 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Frp Telemark 0,237559 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 R Vestfold 0,236136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 H Vest-Agder 0,236036 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 SV Rogaland 0,235401 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 SV Troms 0,232422 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 R Hordaland 0,226911 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 R Telemark 0,222986 Mandat tildelt
104 R Akershus 0,219123 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 MDG Vestfold 0,217526 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 H Aust-Agder 0,217148 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 MDG Nordland 0,214257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 R Oppland 0,213401 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 MDG Møre og Romsdal 0,212952 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 Frp Oppland 0,211152 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 Ap Vest-Agder 0,209093 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 R Møre og Romsdal 0,208433 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 Frp Finnmark 0,206636 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 Frp Hedmark 0,202191 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 SV Sogn og Fjordane 0,185122 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 MDG Vest-Agder 0,178050 Mandat tildelt
117 MDG Troms 0,175469 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 MDG Oppland 0,174194 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 Sp Vestfold 0,171417 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
120 SV Aust-Agder 0,163579 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 R Hedmark 0,160624 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 MDG Telemark 0,152477 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 Frp Aust-Agder 0,149021 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 R Vest-Agder 0,144223 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 MDG Hedmark 0,143899 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
126 R Nord-Trøndelag 0,138438 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
127 R Finnmark 0,130972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
128 MDG Finnmark 0,106197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
129 MDG Aust-Agder 0,095869 Mandat tildelt
130 MDG Nord-Trøndelag 0,087327 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
131 MDG Sogn og Fjordane 0,084111 Mandat tildelt