Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 27,2 27,4 -0,2 49 49 0 49 47
Høyre 21,2 25,0 -3,8 38 45 -7 38 36
Frp 13,1 15,2 -2,1 24 27 -3 24 24
SV 8,3 6,0 2,3 15 11 4 15 14
Sp 14,1 10,3 3,8 25 19 6 25 29
KrF 2,7 4,2 -1,5 1 8 -7 1 2
Venstre 2,1 4,4 -2,3 1 8 -7 1 1
MDG 4,0 3,2 0,8 7 1 6 7 7
Rødt 5,1 2,4 2,7 9 1 8 9 9
Andre 2,4 1,8 0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 5 3 1+1 2 0 0 1 1 0
Oslo 6 4 2 2+1 0 0 1 1 3 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 2 2 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Rogaland 3+1 4 2 1 2 1 0 0 0 0
Hordaland 4 4 2 2 2 0 0 0+1 1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0 0 0+1 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 MDG Hordaland 0,649990 Mandat tildelt
2 R Sør-Trøndelag 0,559963 Mandat tildelt
3 Sp Oslo 0,550072 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 Frp Oppland 0,527880 Mandat tildelt
5 H Nord-Trøndelag 0,499579 Mandat tildelt
6 R Nordland 0,489046 Mandat tildelt
7 H Finnmark 0,487394 Mandat tildelt
8 SV Finnmark 0,487085 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 SV Oslo 0,485914 Mandat tildelt
10 SV Buskerud 0,483279 Mandat tildelt
11 SV Østfold 0,482477 Mandat tildelt
12 SV Hedmark 0,473299 Mandat tildelt
13 H Sogn og Fjordane 0,473041 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Oslo 0,472684 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 MDG Oslo 0,465657 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Vest-Agder 0,442722 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Rogaland 0,441479 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Akershus 0,438284 Mandat tildelt
19 MDG Sør-Trøndelag 0,433029 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Akershus 0,429357 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Hordaland 0,428766 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Ap Akershus 0,428002 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Hedmark 0,424071 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Sør-Trøndelag 0,419026 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Ap Rogaland 0,414157 Mandat tildelt
26 Ap Nordland 0,414018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Møre og Romsdal 0,413199 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 MDG Rogaland 0,412042 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Oslo 0,411901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Vestfold 0,409453 Mandat tildelt
31 Sp Nordland 0,407615 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Ap Troms 0,398045 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Nord-Trøndelag 0,396440 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Hordaland 0,390346 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Nordland 0,378377 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Hordaland 0,378336 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Møre og Romsdal 0,377238 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Østfold 0,364084 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Hedmark 0,363587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 R Østfold 0,361696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 R Oslo 0,361248 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Rogaland 0,351620 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Oppland 0,348627 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Buskerud 0,348319 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Buskerud 0,343624 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Telemark 0,341551 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Troms 0,341093 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Aust-Agder 0,340774 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Akershus 0,333800 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Vestfold 0,333437 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Østfold 0,322298 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Oppland 0,319401 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Sør-Trøndelag 0,318670 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Buskerud 0,318556 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Telemark 0,317384 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 R Rogaland 0,317250 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Sør-Trøndelag 0,316185 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Østfold 0,315914 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Oslo 0,312715 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Hordaland 0,310181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Vestfold 0,306243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Sør-Trøndelag 0,302333 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Møre og Romsdal 0,296865 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Vest-Agder 0,295825 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Akershus 0,295111 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Telemark 0,292876 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Vestfold 0,291193 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Hordaland 0,290267 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Troms 0,289887 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Oppland 0,289530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Telemark 0,283258 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Ap Buskerud 0,281022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Møre og Romsdal 0,279928 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Nord-Trøndelag 0,277844 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 MDG Akershus 0,273948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Nordland 0,273274 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Ap Nord-Trøndelag 0,271978 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Finnmark 0,271128 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Møre og Romsdal 0,269001 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Rogaland 0,267353 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Nord-Trøndelag 0,267020 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Sør-Trøndelag 0,262590 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Troms 0,261996 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 H Hedmark 0,259064 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Østfold 0,257580 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Nordland 0,257412 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Sogn og Fjordane 0,256148 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Ap Finnmark 0,254234 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Ap Aust-Agder 0,252887 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Akershus 0,246514 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Frp Vest-Agder 0,246034 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Ap Sogn og Fjordane 0,244093 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Sp Sogn og Fjordane 0,243401 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Troms 0,241847 Mandat tildelt
95 Frp Østfold 0,241741 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Frp Telemark 0,237559 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 H Oppland 0,236206 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 R Vestfold 0,236136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 H Vest-Agder 0,236036 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 SV Rogaland 0,235401 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 MDG Buskerud 0,232992 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 SV Troms 0,232422 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 R Hordaland 0,226911 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 R Telemark 0,222986 Mandat tildelt
105 R Buskerud 0,219460 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 MDG Vestfold 0,217526 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 H Aust-Agder 0,217148 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 MDG Nordland 0,214257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 Ap Vest-Agder 0,209093 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 Frp Finnmark 0,206636 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 Frp Hedmark 0,202191 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 MDG Møre og Romsdal 0,186333 Mandat tildelt
113 SV Sogn og Fjordane 0,185122 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 R Møre og Romsdal 0,182379 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 MDG Vest-Agder 0,178050 Mandat tildelt
116 R Oppland 0,177834 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 MDG Troms 0,175469 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 Sp Vestfold 0,171417 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 SV Aust-Agder 0,163579 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
120 R Hedmark 0,160624 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 MDG Telemark 0,152477 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 Frp Aust-Agder 0,149021 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 MDG Oppland 0,145161 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 R Vest-Agder 0,144223 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 MDG Hedmark 0,143899 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
126 R Nord-Trøndelag 0,138438 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
127 R Finnmark 0,130972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
128 MDG Finnmark 0,106197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
129 MDG Aust-Agder 0,095869 Mandat tildelt
130 MDG Nord-Trøndelag 0,087327 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
131 MDG Sogn og Fjordane 0,084111 Mandat tildelt