Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 27,2 26,3 0,9 51 48 3 51 51
Høyre 25,7 20,4 5,3 47 36 11 48 48
Frp 13,3 11,6 1,7 25 21 4 25 25
SV 6,8 7,6 -0,8 13 13 0 13 13
Sp 11,0 13,5 -2,5 20 28 -8 20 20
KrF 4,1 3,8 0,3 8 3 5 8 8
Venstre 3,4 4,6 -1,2 3 8 -5 2 2
MDG 2,8 3,9 -1,2 1 3 -2 1 1
Rødt 3,9 4,7 -0,8 1 8 -7 1 1
Andre 1,8 3,6 -1,8 0 1 -1 0 0
INP 0,0 0,6 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre INP
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Akershus 6 7 3 1 1+1 0 1 0 0 0 0
Oslo 5 6 1 3 0+1 0 2 1 1 0 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2+1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0 0
Rogaland 3 5 3 0+1 1 1 0 0 0 0 0
Hordaland 4 5+1 3 1 1 1 0 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1+1 1 0 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 0+1 0 1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Rogaland 0,594137 Mandat tildelt
2 SV Nordland 0,511548 Mandat tildelt
3 Frp Oppland 0,492444 Mandat tildelt
4 Sp Oslo 0,486607 Mandat tildelt
5 Sp Vestfold 0,483454 Mandat tildelt
6 SV Troms 0,482526 Mandat tildelt
7 Sp Akershus 0,453235 Mandat tildelt
8 H Akershus 0,437876 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Frp Oslo 0,436683 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Oslo 0,434128 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Østfold 0,433809 Mandat tildelt
12 KrF Akershus 0,423561 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Hordaland 0,421212 Mandat tildelt
14 Sp Vest-Agder 0,419932 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 KrF Møre og Romsdal 0,406058 Mandat tildelt
16 Sp Hordaland 0,401734 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Hordaland 0,395424 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Møre og Romsdal 0,393087 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Buskerud 0,389528 Mandat tildelt
20 SV Akershus 0,385130 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 KrF Rogaland 0,380256 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 KrF Oslo 0,377332 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Østfold 0,376775 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Sør-Trøndelag 0,374239 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Finnmark 0,373009 Mandat tildelt
26 Frp Nordland 0,372838 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Nord-Trøndelag 0,368462 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Sør-Trøndelag 0,368439 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Hedmark 0,367408 Mandat tildelt
30 Sp Rogaland 0,366964 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Rogaland 0,357492 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Rogaland 0,357146 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Møre og Romsdal 0,354825 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Oppland 0,351963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Buskerud 0,351933 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Vestfold 0,333796 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Møre og Romsdal 0,331660 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Aust-Agder 0,330098 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Telemark 0,329842 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Buskerud 0,328007 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Akershus 0,326505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Oslo 0,321425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Sogn og Fjordane 0,320334 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Nord-Trøndelag 0,312514 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Hordaland 0,311071 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Nordland 0,308848 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Østfold 0,306090 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Buskerud 0,305974 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Sør-Trøndelag 0,296915 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 KrF Østfold 0,291348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Møre og Romsdal 0,287169 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Vestfold 0,285377 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 KrF Aust-Agder 0,285304 Mandat tildelt
54 H Troms 0,283411 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Nordland 0,275948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Hedmark 0,273674 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Telemark 0,273140 Mandat tildelt
58 H Vestfold 0,270970 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Troms 0,268400 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Vest-Agder 0,268346 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Hedmark 0,267243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 KrF Hordaland 0,264192 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Oppland 0,262701 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Troms 0,258746 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Finnmark 0,258728 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Aust-Agder 0,255032 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Vest-Agder 0,251994 Mandat tildelt
68 Frp Vest-Agder 0,251645 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Oppland 0,249035 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Sør-Trøndelag 0,244254 Mandat tildelt
71 KrF Telemark 0,243112 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Telemark 0,242923 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Vest-Agder 0,238188 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Østfold 0,233029 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Sogn og Fjordane 0,231001 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 KrF Vestfold 0,228457 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Telemark 0,223266 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 KrF Sør-Trøndelag 0,213593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Nord-Trøndelag 0,204376 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Hedmark 0,193467 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Nord-Trøndelag 0,178281 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 KrF Buskerud 0,176871 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 H Sogn og Fjordane 0,173367 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Nordland 0,171171 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Finnmark 0,165842 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Sogn og Fjordane 0,158452 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Aust-Agder 0,152290 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Finnmark 0,149321 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Aust-Agder 0,148143 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 KrF Sogn og Fjordane 0,125737 Mandat tildelt
91 KrF Troms 0,121130 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 KrF Hedmark 0,106470 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 KrF Nord-Trøndelag 0,098117 Mandat tildelt