Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 27,1 26,3 0,8 50 48 2 49 50
Høyre 32,6 20,4 12,2 55 36 19 55 54
Frp 17,0 11,6 5,4 31 21 10 31 31
SV 5,7 7,6 -1,9 9 13 -4 9 9
Sp 4,7 13,5 -8,8 8 28 -20 8 8
KrF 6,0 3,8 2,2 10 3 7 10 10
Venstre 4,0 4,6 -0,6 6 8 -2 7 7
MDG 0,6 3,9 -3,3 0 3 -3 0 0
Rødt 1,7 4,7 -3,0 0 8 -8 0 0
Andre 0,6 3,6 -3,0 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 8 3 1 0 0+1 1 0 0 0
Oslo 5 8 2 2 0 0+1 2 0 0 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 3 5 3 0+1 0 2 0 0 0 0
Hordaland 4 6 3 1 0 1 0+1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 3 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 1 1 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 KrF Møre og Romsdal 0,589017 Mandat tildelt
2 KrF Akershus 0,582045 Mandat tildelt
3 V Hordaland 0,565110 Mandat tildelt
4 Sp Akershus 0,551276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 KrF Oslo 0,547377 Mandat tildelt
6 Sp Hordaland 0,515781 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 SV Rogaland 0,496713 Mandat tildelt
8 Sp Sør-Trøndelag 0,473062 Mandat tildelt
9 Sp Rogaland 0,471151 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Sp Oppland 0,451901 Mandat tildelt
11 SV Nordland 0,427631 Mandat tildelt
12 Sp Møre og Romsdal 0,425820 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 KrF Østfold 0,422642 Mandat tildelt
14 KrF Aust-Agder 0,413853 Mandat tildelt
15 SV Troms 0,403408 Mandat tildelt
16 Sp Nord-Trøndelag 0,401237 Mandat tildelt
17 V Rogaland 0,397179 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Østfold 0,392993 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Buskerud 0,392836 Mandat tildelt
20 KrF Hordaland 0,383231 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Oslo 0,376201 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 KrF Vest-Agder 0,365532 Mandat tildelt
23 SV Østfold 0,362653 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 V Akershus 0,357358 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 KrF Telemark 0,352647 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 V Sør-Trøndelag 0,341208 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Troms 0,332219 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 V Oslo 0,331660 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 KrF Vestfold 0,331379 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 KrF Rogaland 0,330951 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Hordaland 0,330574 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Møre og Romsdal 0,328610 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 KrF Sør-Trøndelag 0,309816 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Hedmark 0,307163 Mandat tildelt
35 SV Akershus 0,305022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Sogn og Fjordane 0,296608 Mandat tildelt
37 SV Buskerud 0,294199 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Telemark 0,286658 Mandat tildelt
39 SV Vestfold 0,279034 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Buskerud 0,256525 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Finnmark 0,255599 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 KrF Nordland 0,248294 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Telemark 0,228356 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 V Buskerud 0,221297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 V Vestfold 0,216288 Mandat tildelt
46 Sp Oslo 0,208238 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Oppland 0,208188 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Vestfold 0,206923 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 V Østfold 0,204773 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Sør-Trøndelag 0,204200 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Vest-Agder 0,199148 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Nordland 0,196839 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Hedmark 0,195221 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Finnmark 0,184799 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 KrF Sogn og Fjordane 0,182372 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Vest-Agder 0,179747 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 V Møre og Romsdal 0,178762 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 KrF Troms 0,175655 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 V Nordland 0,173019 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Nord-Trøndelag 0,170870 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 V Vest-Agder 0,158348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 KrF Hedmark 0,154468 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 KrF Nord-Trøndelag 0,142322 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Aust-Agder 0,141262 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Sogn og Fjordane 0,132454 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Aust-Agder 0,123855 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Oppland 0,123048 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 V Hedmark 0,119603 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Troms 0,107648 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Finnmark 0,105071 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Oppland 0,104297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Telemark 0,098700 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 V Sogn og Fjordane 0,089591 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Aust-Agder 0,084530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Nord-Trøndelag 0,070561 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Finnmark 0,050278 Mandat tildelt