Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 27,1 27,4 -0,3 48 49 -1 49 49
Høyre 30,7 25,0 5,7 55 45 10 55 55
Frp 21,6 15,2 6,4 39 27 12 39 38
SV 3,9 6,0 -2,1 2 11 -9 1 2
Sp 4,1 10,3 -6,2 7 19 -12 7 7
KrF 4,5 4,2 0,3 8 8 0 8 8
Venstre 4,9 4,4 0,5 9 8 1 9 9
MDG 1,1 3,2 -2,1 0 1 -1 0 0
Rødt 1,6 2,4 -0,8 1 1 0 1 1
Andre 0,5 1,8 -1,3 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 4 7 4 0 0 0+1 1 0 0 0
Oslo 5 6+1 3 1 0 0 2 0 1 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Oppland 3 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2+1 2 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1+1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 3 5 4 0 0 1 0+1 0 0 0
Hordaland 3 6 3+1 1 0 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 3 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 2 0 0 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0 1 0 0+1 0 0 0
Troms 1 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 KrF Møre og Romsdal 0,526445 Mandat tildelt
2 V Rogaland 0,513771 Mandat tildelt
3 Sp Oppland 0,505161 Mandat tildelt
4 Ap Hordaland 0,484645 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 Ap Akershus 0,463281 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 Frp Hordaland 0,459729 Mandat tildelt
7 Ap Oslo 0,459478 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Sp Hordaland 0,450959 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 H Oslo 0,448941 Mandat tildelt
10 H Vestfold 0,443474 Mandat tildelt
11 H Hordaland 0,429856 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Rogaland 0,416607 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Ap Rogaland 0,412633 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 KrF Oslo 0,412464 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Møre og Romsdal 0,411968 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 V Sør-Trøndelag 0,409910 Mandat tildelt
17 Frp Vest-Agder 0,405659 Mandat tildelt
18 H Akershus 0,405293 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Rogaland 0,404409 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 KrF Akershus 0,399160 Mandat tildelt
21 Frp Østfold 0,398597 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Ap Troms 0,396581 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Nordland 0,395722 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Buskerud 0,393821 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Telemark 0,391688 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 KrF Rogaland 0,390402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Rogaland 0,388693 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Nord-Trøndelag 0,388227 Mandat tildelt
29 V Akershus 0,387734 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Sør-Trøndelag 0,381791 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Akershus 0,381405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Akershus 0,380518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Buskerud 0,376576 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Hedmark 0,375158 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Nordland 0,374338 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Østfold 0,363388 Mandat tildelt
37 Ap Østfold 0,362748 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Møre og Romsdal 0,362074 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Sogn og Fjordane 0,353876 Mandat tildelt
40 Frp Oslo 0,348911 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Oppland 0,348147 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Vest-Agder 0,347217 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Buskerud 0,342611 Mandat tildelt
44 H Vest-Agder 0,341806 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Finnmark 0,340727 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 V Oslo 0,340111 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Møre og Romsdal 0,338033 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Hedmark 0,333380 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Østfold 0,333377 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Vestfold 0,332211 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Møre og Romsdal 0,330905 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 V Buskerud 0,329399 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Sør-Trøndelag 0,327051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Sør-Trøndelag 0,324710 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Buskerud 0,319985 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Telemark 0,316217 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 KrF Aust-Agder 0,315534 Mandat tildelt
58 H Aust-Agder 0,314453 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 V Møre og Romsdal 0,310554 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Hedmark 0,301796 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Sør-Trøndelag 0,299096 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Oppland 0,297725 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Troms 0,297573 Mandat tildelt
64 KrF Hordaland 0,296570 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Ap Nordland 0,294636 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Vestfold 0,288080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Østfold 0,275588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Ap Nord-Trøndelag 0,270979 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 KrF Telemark 0,267119 Mandat tildelt
70 KrF Sør-Trøndelag 0,264115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Troms 0,259207 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Vestfold 0,258304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Telemark 0,255505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Ap Finnmark 0,253288 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Ap Aust-Agder 0,251961 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Troms 0,251861 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Oppland 0,246282 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Telemark 0,246111 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Aust-Agder 0,245708 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Hordaland 0,244577 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Ap Sogn og Fjordane 0,243192 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 H Nord-Trøndelag 0,241152 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 KrF Vestfold 0,237251 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Finnmark 0,236552 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 H Finnmark 0,235284 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Nordland 0,232837 Mandat tildelt
87 H Sogn og Fjordane 0,228336 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 KrF Vest-Agder 0,225711 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Buskerud 0,224650 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Frp Nord-Trøndelag 0,217892 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Østfold 0,216292 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 KrF Nordland 0,208399 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Vest-Agder 0,202912 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Sp Nordland 0,197551 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Finnmark 0,189468 Mandat tildelt
96 Sp Hedmark 0,176210 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 V Oppland 0,172092 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 V Troms 0,164599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 V Hedmark 0,156785 Mandat tildelt