Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 27,1 27,4 -0,3 49 49 0 49 49
Høyre 30,7 25,0 5,7 55 45 10 55 55
Frp 21,6 15,2 6,4 38 27 11 39 38
SV 3,9 6,0 -2,1 2 11 -9 1 2
Sp 4,1 10,3 -6,2 7 19 -12 7 7
KrF 4,5 4,2 0,3 8 8 0 8 8
Venstre 4,9 4,4 0,5 9 8 1 9 9
MDG 1,1 3,2 -2,1 0 1 -1 0 0
Rødt 1,6 2,4 -0,8 1 1 0 1 1
Andre 0,5 1,8 -1,3 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 8 4 0 0 0+1 1 0 0 0
Oslo 6 6+1 3 1 0 0 2 0 1 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2+1 2 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 3 5 4 0 0 1 0+1 0 0 0
Hordaland 3 6 3+1 1 0 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 3 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 2 0 0 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2+1 2 0 1 0 0 0 0 0
Troms 1 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Rogaland 0,513771 Mandat tildelt
2 H Oslo 0,473882 Mandat tildelt
3 KrF Møre og Romsdal 0,460640 Mandat tildelt
4 Frp Hordaland 0,459729 Mandat tildelt
5 Sp Hordaland 0,450959 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 KrF Akershus 0,449055 Mandat tildelt
7 H Vestfold 0,443474 Mandat tildelt
8 V Akershus 0,436201 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 KrF Oslo 0,435379 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Hordaland 0,429856 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Akershus 0,429080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Frp Akershus 0,428083 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Oppland 0,420968 Mandat tildelt
14 H Rogaland 0,416607 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 V Sør-Trøndelag 0,409910 Mandat tildelt
16 Frp Vest-Agder 0,405659 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Møre og Romsdal 0,405359 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Rogaland 0,404409 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Akershus 0,402313 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Østfold 0,398597 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Nordland 0,395722 Mandat tildelt
22 Frp Telemark 0,391688 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 KrF Rogaland 0,390402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Rogaland 0,388693 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Nord-Trøndelag 0,388227 Mandat tildelt
26 Sp Sør-Trøndelag 0,381791 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Hedmark 0,375158 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Nordland 0,374338 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Oslo 0,368295 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 KrF Østfold 0,363388 Mandat tildelt
31 Sp Møre og Romsdal 0,360472 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 V Oslo 0,359006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Sogn og Fjordane 0,353876 Mandat tildelt
34 Frp Buskerud 0,344594 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Oppland 0,342058 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Vest-Agder 0,341806 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Finnmark 0,340727 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Hedmark 0,333380 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Østfold 0,333377 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Buskerud 0,329504 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Sør-Trøndelag 0,327051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Møre og Romsdal 0,316814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Aust-Agder 0,315534 Mandat tildelt
44 H Aust-Agder 0,314453 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Buskerud 0,299784 Mandat tildelt
46 Frp Sør-Trøndelag 0,299096 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Troms 0,297573 Mandat tildelt
48 KrF Hordaland 0,296570 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Oppland 0,290123 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 V Buskerud 0,288224 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Vestfold 0,288080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Østfold 0,275588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 V Møre og Romsdal 0,271735 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 KrF Telemark 0,267119 Mandat tildelt
55 KrF Sør-Trøndelag 0,264115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Troms 0,259207 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 V Vestfold 0,258304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Telemark 0,255505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Troms 0,251861 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Telemark 0,246111 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Aust-Agder 0,245708 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Hordaland 0,244577 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Nord-Trøndelag 0,241152 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Vestfold 0,237251 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Finnmark 0,236552 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Finnmark 0,235284 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Nordland 0,232837 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Sogn og Fjordane 0,228336 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 KrF Vest-Agder 0,225711 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Nord-Trøndelag 0,217892 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Østfold 0,216292 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 KrF Nordland 0,208399 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 V Vest-Agder 0,202912 Mandat tildelt
74 Sp Nordland 0,197551 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 KrF Buskerud 0,196569 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Finnmark 0,189468 Mandat tildelt
77 Sp Hedmark 0,176210 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 V Troms 0,164599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Oslo 0,159929 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Hedmark 0,156785 Mandat tildelt