Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 27,1 26,3 0,8 49 48 1 48 48
Høyre 22,9 20,4 2,5 40 36 4 41 40
Frp 14,6 11,6 3,0 26 21 5 28 27
SV 5,8 7,6 -1,8 10 13 -3 10 10
Sp 11,9 13,5 -1,6 21 28 -7 21 21
KrF 3,4 3,8 -0,4 3 3 0 2 3
Venstre 4,4 4,6 -0,2 8 8 0 8 8
MDG 3,6 3,9 -0,3 3 3 0 2 3
Rødt 5,1 4,7 0,4 9 8 1 9 9
Andre 1,1 3,6 -2,5 0 1 -1 0 0
INP 0,0 0,6 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre INP
Østfold 3 2 2 0 1 0 0 0 0+1 0 0
Akershus 5 6 2+1 1 1 0 1 1 1 0 0
Oslo 5 5 1 2 0+1 0 2 2 2 0 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 1 1 0 0 0+1 0 0
Hordaland 4 4 3 1 1 1 0+1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 1 0 2 0 0 0 0+1 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0 1 0 0+1 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,621606 Mandat tildelt
2 R Sør-Trøndelag 0,545812 Mandat tildelt
3 Sp Oslo 0,527304 Mandat tildelt
4 R Rogaland 0,521721 Mandat tildelt
5 SV Rogaland 0,505400 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 Frp Oslo 0,478064 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Frp Akershus 0,474085 Mandat tildelt
8 R Nordland 0,468099 Mandat tildelt
9 Sp Akershus 0,465270 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Hordaland 0,459048 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Oslo 0,457487 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Vest-Agder 0,455073 Mandat tildelt
13 V Rogaland 0,436902 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Hordaland 0,435312 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Nordland 0,435140 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Akershus 0,426803 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Troms 0,410474 Mandat tildelt
18 Frp Nordland 0,408161 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Nord-Trøndelag 0,403377 Mandat tildelt
20 Sp Rogaland 0,397648 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 R Østfold 0,395859 Mandat tildelt
22 V Akershus 0,393102 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Rogaland 0,391368 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Rogaland 0,389228 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Møre og Romsdal 0,388446 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Oslo 0,382798 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Oppland 0,381390 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 V Sør-Trøndelag 0,375347 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Østfold 0,369027 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 V Oslo 0,364828 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Møre og Romsdal 0,359378 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Buskerud 0,359092 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Aust-Agder 0,357667 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Sogn og Fjordane 0,350681 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Buskerud 0,347333 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Hordaland 0,340544 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 R Oslo 0,338968 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Nord-Trøndelag 0,338644 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Vestfold 0,338267 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Hordaland 0,336374 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Østfold 0,335969 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Møre og Romsdal 0,334364 Mandat tildelt
43 H Sør-Trøndelag 0,333700 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Østfold 0,331670 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Buskerud 0,331546 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Sør-Trøndelag 0,325046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Hedmark 0,312531 Mandat tildelt
48 Frp Vestfold 0,312406 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Akershus 0,310369 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Finnmark 0,307621 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Buskerud 0,299336 Mandat tildelt
52 Sp Nordland 0,299014 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Hedmark 0,296563 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Telemark 0,294104 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Troms 0,293837 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 R Vestfold 0,286845 Mandat tildelt
57 SV Vestfold 0,283953 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Troms 0,280390 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Vest-Agder 0,275485 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Nordland 0,275400 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Telemark 0,265934 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 R Buskerud 0,261075 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 R Troms 0,259465 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Møre og Romsdal 0,256058 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Østfold 0,255107 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 R Akershus 0,254987 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Troms 0,252724 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 R Hordaland 0,251770 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 R Møre og Romsdal 0,251257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 R Telemark 0,251058 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Sogn og Fjordane 0,250314 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Buskerud 0,243412 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Telemark 0,241943 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Sør-Trøndelag 0,239544 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Vest-Agder 0,239272 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Hedmark 0,238302 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Vestfold 0,237951 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Oppland 0,234236 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Telemark 0,232329 Mandat tildelt
80 H Aust-Agder 0,227402 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Østfold 0,225231 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 R Hedmark 0,218151 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 R Finnmark 0,217120 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Finnmark 0,215718 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Oppland 0,211836 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Hedmark 0,211811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Sør-Trøndelag 0,207786 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Vest-Agder 0,202619 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Møre og Romsdal 0,196638 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Oppland 0,193389 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Nordland 0,190303 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Finnmark 0,188082 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Frp Finnmark 0,181515 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Frp Oppland 0,179689 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Sp Vestfold 0,174630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 V Vest-Agder 0,174183 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Nord-Trøndelag 0,173845 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 R Vest-Agder 0,172281 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 R Nord-Trøndelag 0,171079 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Frp Aust-Agder 0,166705 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 H Nord-Trøndelag 0,158971 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 H Sogn og Fjordane 0,154586 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 SV Sogn og Fjordane 0,134773 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Hedmark 0,131537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 R Sogn og Fjordane 0,129893 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 SV Aust-Agder 0,126042 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 R Aust-Agder 0,120848 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Troms 0,118434 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Oppland 0,114736 Mandat tildelt
110 V Telemark 0,108606 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 V Sogn og Fjordane 0,098579 Mandat tildelt
112 V Aust-Agder 0,093005 Mandat tildelt
113 V Nord-Trøndelag 0,077659 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 V Finnmark 0,055306 Mandat tildelt