Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 27,1 27,4 -0,3 50 49 1 50 49
Høyre 22,9 25,0 -2,1 40 45 -5 40 41
Frp 14,6 15,2 -0,6 26 27 -1 26 28
SV 5,8 6,0 -0,2 10 11 -1 10 10
Sp 11,9 10,3 1,6 21 19 2 21 21
KrF 3,4 4,2 -0,8 3 8 -5 3 2
Venstre 4,4 4,4 0,0 8 8 0 8 8
MDG 3,6 3,2 0,4 2 1 1 2 1
Rødt 5,1 2,4 2,7 9 1 8 9 9
Andre 1,1 1,8 -0,7 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0 1 0 0 0 0+1 0
Akershus 5 5 3 1 1+1 0 1 1 1 0
Oslo 5 5 2 2 0 0 2 1 2+1 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 1+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0+1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 4 2 1 1+1 1 1 0 1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0 0+1 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Nordland 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Sør-Trøndelag 0,559963 Mandat tildelt
2 SV Nordland 0,539637 Mandat tildelt
3 H Finnmark 0,526459 Mandat tildelt
4 R Oslo 0,505747 Mandat tildelt
5 SV Rogaland 0,493477 Mandat tildelt
6 R Nordland 0,489046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 SV Troms 0,487263 Mandat tildelt
8 Sp Oslo 0,464259 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 H Akershus 0,463786 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Hordaland 0,463149 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 V Rogaland 0,461327 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Frp Nord-Trøndelag 0,441837 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Hordaland 0,436307 Mandat tildelt
14 Frp Hordaland 0,435035 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Vestfold 0,434023 Mandat tildelt
16 H Oslo 0,417753 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Akershus 0,415105 Mandat tildelt
18 Sp Oppland 0,407266 Mandat tildelt
19 V Akershus 0,391694 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Buskerud 0,388198 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Rogaland 0,379818 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Rogaland 0,376079 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Nord-Trøndelag 0,375594 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Vest-Agder 0,373632 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Akershus 0,372025 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Sør-Trøndelag 0,369365 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 V Sør-Trøndelag 0,368077 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 R Østfold 0,361696 Mandat tildelt
29 Frp Rogaland 0,351448 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Møre og Romsdal 0,348723 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Oslo 0,348520 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Østfold 0,348146 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Buskerud 0,344098 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Nordland 0,344007 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Sogn og Fjordane 0,342368 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Sør-Trøndelag 0,341542 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Finnmark 0,340384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Oslo 0,339556 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Hordaland 0,338064 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Buskerud 0,337722 Mandat tildelt
41 SV Østfold 0,337172 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Sør-Trøndelag 0,336938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Vestfold 0,330796 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Hedmark 0,330768 Mandat tildelt
45 Frp Vestfold 0,324524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 V Oslo 0,322373 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 R Rogaland 0,317250 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Troms 0,313129 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Hedmark 0,306858 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Akershus 0,306277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Telemark 0,305969 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Møre og Romsdal 0,302371 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Møre og Romsdal 0,299799 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Nordland 0,295179 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Troms 0,292010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Buskerud 0,290013 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Troms 0,287874 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Aust-Agder 0,287607 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Vestfold 0,286133 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Sogn og Fjordane 0,285505 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Hedmark 0,279839 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Vest-Agder 0,274198 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Østfold 0,269429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Østfold 0,266617 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Telemark 0,264762 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Møre og Romsdal 0,263590 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Buskerud 0,258819 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Oppland 0,255146 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Vest-Agder 0,254965 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Nordland 0,253026 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Telemark 0,247177 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 R Akershus 0,246514 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 V Møre og Romsdal 0,244014 Mandat tildelt
74 R Troms 0,241847 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Telemark 0,238678 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 R Vestfold 0,236136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Aust-Agder 0,234562 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 V Vestfold 0,231976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Finnmark 0,230315 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Finnmark 0,228807 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 R Hordaland 0,226911 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Hedmark 0,225351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Oppland 0,223226 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 R Telemark 0,222986 Mandat tildelt
85 SV Sør-Trøndelag 0,222678 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Hordaland 0,219627 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 R Buskerud 0,219460 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Nordland 0,209109 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Vest-Agder 0,206726 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Frp Oppland 0,196098 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Østfold 0,194205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Nord-Trøndelag 0,194139 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 R Møre og Romsdal 0,182379 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Vest-Agder 0,182210 Mandat tildelt
95 H Nord-Trøndelag 0,179874 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 R Oppland 0,177834 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 H Sogn og Fjordane 0,170331 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 V Finnmark 0,170141 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Frp Aust-Agder 0,166080 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 R Hedmark 0,160624 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 V Troms 0,147798 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 R Vest-Agder 0,144223 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Hedmark 0,140796 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 R Nord-Trøndelag 0,138438 Mandat tildelt
105 V Telemark 0,134669 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 R Finnmark 0,130972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 SV Sogn og Fjordane 0,129354 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Oppland 0,128802 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Sogn og Fjordane 0,123077 Mandat tildelt
110 SV Aust-Agder 0,114302 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 V Aust-Agder 0,098879 Mandat tildelt