Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 27,0 27,4 -0,4 50 49 1 50 51
Høyre 24,6 25,0 -0,4 45 45 0 45 46
Frp 10,7 15,2 -4,5 20 27 -7 20 20
SV 8,1 6,0 2,1 15 11 4 15 15
Sp 14,0 10,3 3,7 26 19 7 26 26
KrF 3,3 4,2 -0,9 2 8 -6 2 1
Venstre 2,3 4,4 -2,1 1 8 -7 1 0
MDG 3,7 3,2 0,5 2 1 1 2 2
Rødt 4,5 2,4 2,1 8 1 7 8 8
Andre 1,8 1,8 -0,0 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 6 2 1 1 0 0 1 0+1 0
Oslo 6 5 1 2 0+1 0 1 1 2 0
Hedmark 3 1 0 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0 0+1 0
Rogaland 3+1 4 2 1 2 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5 2 2 2 0 0 0 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1+1 1 1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Hordaland 0,600609 Mandat tildelt
2 R Akershus 0,580035 Mandat tildelt
3 H Nord-Trøndelag 0,579663 Mandat tildelt
4 H Sogn og Fjordane 0,548896 Mandat tildelt
5 SV Buskerud 0,539002 Mandat tildelt
6 Sp Oslo 0,517443 Mandat tildelt
7 Frp Oppland 0,517382 Mandat tildelt
8 Frp Finnmark 0,506412 Mandat tildelt
9 Frp Hedmark 0,495442 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 R Sør-Trøndelag 0,494120 Mandat tildelt
11 SV Finnmark 0,475366 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Østfold 0,470887 Mandat tildelt
13 SV Hedmark 0,461886 Mandat tildelt
14 SV Oslo 0,449249 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Vest-Agder 0,439602 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Akershus 0,434100 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 R Nordland 0,431532 Mandat tildelt
18 H Oslo 0,425146 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 R Oslo 0,422761 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Møre og Romsdal 0,420732 Mandat tildelt
21 Ap Sør-Trøndelag 0,415950 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Ap Rogaland 0,411110 Mandat tildelt
23 Ap Nordland 0,410976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Rogaland 0,408015 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Hordaland 0,407072 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Nordland 0,404716 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Oslo 0,403295 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Vestfold 0,399591 Mandat tildelt
29 Ap Troms 0,395117 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Buskerud 0,389935 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Oslo 0,387352 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Akershus 0,380202 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Akershus 0,377650 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Hordaland 0,375556 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Akershus 0,374725 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Oppland 0,374046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Møre og Romsdal 0,371217 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Sør-Trøndelag 0,366889 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Østfold 0,361405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Hedmark 0,361010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Rogaland 0,360592 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Vestfold 0,355357 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Vest-Agder 0,345930 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Oppland 0,344970 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Akershus 0,339295 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Troms 0,338677 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Aust-Agder 0,338366 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Møre og Romsdal 0,336781 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Troms 0,336371 Mandat tildelt
50 SV Telemark 0,333344 Mandat tildelt
51 Ap Vestfold 0,330985 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Østfold 0,329097 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Oppland 0,328903 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Telemark 0,328681 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Buskerud 0,325153 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Nord-Trøndelag 0,323803 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 R Østfold 0,319115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Hordaland 0,318831 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Ap Buskerud 0,318809 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Nordland 0,317096 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Ap Telemark 0,315051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Østfold 0,313676 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Sør-Trøndelag 0,310980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Nordland 0,309068 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Hordaland 0,307980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Buskerud 0,301748 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Ap Hedmark 0,300684 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Hedmark 0,300614 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Ap Oppland 0,296627 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Telemark 0,290794 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Vest-Agder 0,288693 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Hordaland 0,283275 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Møre og Romsdal 0,281323 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 R Rogaland 0,279923 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Vest-Agder 0,273894 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Nord-Trøndelag 0,271111 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Ap Nord-Trøndelag 0,269979 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Finnmark 0,269209 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Østfold 0,267138 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Rogaland 0,265459 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Nord-Trøndelag 0,265123 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Sør-Trøndelag 0,260729 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Ap Finnmark 0,252363 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 H Aust-Agder 0,251976 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Nordland 0,251199 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Møre og Romsdal 0,251100 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Ap Aust-Agder 0,251034 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Sør-Trøndelag 0,246936 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Ap Sogn og Fjordane 0,242291 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Sogn og Fjordane 0,241673 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Frp Vestfold 0,237837 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Rogaland 0,229723 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Troms 0,226822 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Buskerud 0,221295 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Frp Troms 0,214011 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 R Troms 0,213407 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Frp Sogn og Fjordane 0,209216 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 R Vestfold 0,208393 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Frp Vest-Agder 0,200948 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 R Telemark 0,196765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Frp Telemark 0,194029 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 H Finnmark 0,188508 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 R Oppland 0,188295 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 R Møre og Romsdal 0,183937 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 SV Sogn og Fjordane 0,180632 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 Sp Vestfold 0,170202 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 SV Aust-Agder 0,159642 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 R Hedmark 0,141743 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 R Vest-Agder 0,127284 Mandat tildelt
110 R Nord-Trøndelag 0,122115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 Frp Aust-Agder 0,121712 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 R Finnmark 0,115552 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 R Sogn og Fjordane 0,071219 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 R Aust-Agder 0,069794 Mandat tildelt