Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 27,0 26,3 0,7 48 48 0 48 50
Høyre 21,1 20,4 0,7 37 36 1 37 37
Frp 9,4 11,6 -2,2 17 21 -4 17 17
SV 8,8 7,6 1,2 16 13 3 16 15
Sp 15,0 13,5 1,5 31 28 3 32 31
KrF 3,5 3,8 -0,3 2 3 -1 2 2
Venstre 2,5 4,6 -2,1 2 8 -6 1 1
MDG 4,2 3,9 0,3 7 3 4 7 7
Rødt 4,9 4,7 0,2 9 8 1 9 9
Andre 3,5 3,6 -0,1 0 1 -1 0 0
INP 0,0 0,6 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre INP
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0 0
Akershus 5 5 2 1+1 2 0 1 1 1 0 0
Oslo 5 5+1 1 3 0 0 1 2 2 0 0
Hedmark 3 1 0 0+1 2 0 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0+1 0 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0 0
Vest-Agder 1 1 1 0 1 1 0 0+1 0 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0 0+1 0 0
Hordaland 4 4 2 2 2 0 0 0+1 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 1 2 0+1 2 0 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Nordland 3 1 1 1 2 0 0 0 0+1 0 0
Troms 2 1 0+1 1 1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 MDG Hordaland 0,628724 Mandat tildelt
2 Frp Troms 0,567576 Mandat tildelt
3 SV Østfold 0,559866 Mandat tildelt
4 R Sør-Trøndelag 0,524434 Mandat tildelt
5 SV Møre og Romsdal 0,507324 Mandat tildelt
6 R Rogaland 0,501232 Mandat tildelt
7 SV Hedmark 0,474190 Mandat tildelt
8 SV Akershus 0,470909 Mandat tildelt
9 H Akershus 0,464756 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 MDG Sør-Trøndelag 0,459881 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Buskerud 0,454190 Mandat tildelt
12 R Nordland 0,449742 Mandat tildelt
13 H Nord-Trøndelag 0,439440 Mandat tildelt
14 Ap Akershus 0,434543 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Vestfold 0,430806 Mandat tildelt
16 Ap Rogaland 0,427734 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Sogn og Fjordane 0,427322 Mandat tildelt
18 H Hordaland 0,422966 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Nordland 0,422922 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Oslo 0,421523 Mandat tildelt
21 SV Oslo 0,414853 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Hedmark 0,409099 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Buskerud 0,408365 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Oslo 0,407935 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Ap Sør-Trøndelag 0,394317 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Møre og Romsdal 0,393228 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Hordaland 0,389443 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 R Østfold 0,380343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Vest-Agder 0,367450 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Oppland 0,360193 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Rogaland 0,358634 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Ap Østfold 0,358269 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Vest-Agder 0,356133 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Rogaland 0,352766 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Telemark 0,352544 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Finnmark 0,350614 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Oppland 0,347098 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 MDG Oslo 0,343413 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Nordland 0,338120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Vestfold 0,333045 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 MDG Rogaland 0,329133 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 R Oslo 0,325673 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Aust-Agder 0,321987 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Oppland 0,321404 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Buskerud 0,320032 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Telemark 0,317150 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Sør-Trøndelag 0,315250 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Vestfold 0,311684 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Østfold 0,309562 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Oslo 0,307786 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Vest-Agder 0,307471 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Sør-Trøndelag 0,307469 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Hordaland 0,306957 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Hordaland 0,306216 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Akershus 0,305226 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 MDG Akershus 0,301409 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Ap Hedmark 0,292013 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Ap Møre og Romsdal 0,290367 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Finnmark 0,285355 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Finnmark 0,283406 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Ap Troms 0,279215 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Nord-Trøndelag 0,276231 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 R Vestfold 0,275581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Østfold 0,273740 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Ap Sogn og Fjordane 0,272124 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Telemark 0,270990 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Nord-Trøndelag 0,263768 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Nordland 0,262797 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Nord-Trøndelag 0,259698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Ap Finnmark 0,258102 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Rogaland 0,255613 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Ap Aust-Agder 0,252252 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 MDG Østfold 0,251767 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 R Buskerud 0,250849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Møre og Romsdal 0,250096 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 MDG Vestfold 0,249559 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 R Troms 0,249272 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 R Akershus 0,244974 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 R Hordaland 0,241900 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 R Møre og Romsdal 0,241399 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 R Telemark 0,241203 Mandat tildelt
82 H Troms 0,232859 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Buskerud 0,231197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Sogn og Fjordane 0,225766 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Buskerud 0,221591 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Nordland 0,220063 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 H Hedmark 0,219576 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 H Oppland 0,215823 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 R Hedmark 0,209605 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 H Aust-Agder 0,209539 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Frp Sør-Trøndelag 0,209277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 R Finnmark 0,208604 Mandat tildelt
93 SV Troms 0,207601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Sogn og Fjordane 0,204504 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Frp Vestfold 0,201141 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 MDG Nordland 0,199243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Aust-Agder 0,191205 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 R Oppland 0,185838 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 MDG Møre og Romsdal 0,185789 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Frp Vest-Agder 0,177369 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Frp Telemark 0,171224 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 MDG Vest-Agder 0,168715 Mandat tildelt
103 R Vest-Agder 0,165529 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 R Nord-Trøndelag 0,164346 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 MDG Troms 0,159044 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 MDG Telemark 0,149985 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 MDG Hedmark 0,132267 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 R Sogn og Fjordane 0,124770 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 MDG Oppland 0,123605 Mandat tildelt
110 R Aust-Agder 0,116108 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 MDG Finnmark 0,097478 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 MDG Aust-Agder 0,095922 Mandat tildelt