Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 26,5 27,4 -0,9 48 49 -1 49 48
Høyre 24,5 25,0 -0,5 44 45 -1 45 44
Frp 14,3 15,2 -0,9 27 27 0 26 26
SV 5,1 6,0 -0,9 9 11 -2 9 9
Sp 10,9 10,3 0,6 20 19 1 20 20
KrF 4,4 4,2 0,2 8 8 0 8 8
Venstre 4,8 4,4 0,4 9 8 1 9 9
MDG 3,8 3,2 0,6 2 1 1 2 2
Rødt 3,4 2,4 1,0 2 1 1 1 3
Andre 2,2 1,8 0,4 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Akershus 4+1 5 3 1 1 0 1 1 0 0
Oslo 5 5 2 1+1 0 0 2 1 2 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 2 0 0+1 0 0 0
Buskerud 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 3 5 3 0 1 1 0+1 0 0 0
Hordaland 4 5 2 1 1+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 H Finnmark 0,563263 Mandat tildelt
2 KrF Møre og Romsdal 0,514742 Mandat tildelt
3 V Rogaland 0,503262 Mandat tildelt
4 SV Nordland 0,474490 Mandat tildelt
5 SV Oslo 0,471434 Mandat tildelt
6 Ap Akershus 0,453027 Mandat tildelt
7 Ap Oslo 0,449301 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 H Akershus 0,441058 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 SV Rogaland 0,433941 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 SV Troms 0,428462 Mandat tildelt
11 H Oslo 0,423416 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Buskerud 0,420738 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Ap Hedmark 0,413163 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Ap Oppland 0,407580 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Hordaland 0,405414 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Ap Rogaland 0,403500 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Ap Nordland 0,403367 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 KrF Oslo 0,403295 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Oslo 0,402854 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 V Sør-Trøndelag 0,401543 Mandat tildelt
21 Sp Hordaland 0,399636 Mandat tildelt
22 Sp Vestfold 0,397533 Mandat tildelt
23 KrF Akershus 0,390282 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 KrF Rogaland 0,381722 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 V Akershus 0,379822 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Østfold 0,372471 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Hordaland 0,368602 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Sør-Trøndelag 0,365404 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Møre og Romsdal 0,365062 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 KrF Østfold 0,355329 Mandat tildelt
31 Ap Østfold 0,354718 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Rogaland 0,344464 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Nord-Trøndelag 0,344037 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Vest-Agder 0,342232 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Vest-Agder 0,339524 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Buskerud 0,339360 Mandat tildelt
37 Sp Sør-Trøndelag 0,338324 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Akershus 0,337982 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Troms 0,334999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 V Oslo 0,333178 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Rogaland 0,332475 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Møre og Romsdal 0,330543 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Oppland 0,327576 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Telemark 0,327339 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Vestfold 0,324861 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 V Buskerud 0,322688 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Sør-Trøndelag 0,317521 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Nordland 0,315806 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Nordland 0,315108 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Sogn og Fjordane 0,313607 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Buskerud 0,312900 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Telemark 0,309218 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 KrF Aust-Agder 0,308540 Mandat tildelt
54 V Møre og Romsdal 0,304185 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Buskerud 0,303588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Hedmark 0,299386 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Finnmark 0,299262 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Hordaland 0,297257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Østfold 0,296481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Hedmark 0,290849 Mandat tildelt
61 KrF Hordaland 0,289990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Hedmark 0,281076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Vest-Agder 0,272775 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Oppland 0,268590 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Ap Nord-Trøndelag 0,264980 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Møre og Romsdal 0,264883 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Møre og Romsdal 0,264082 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Troms 0,263680 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Aust-Agder 0,263431 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Telemark 0,261183 Mandat tildelt
71 KrF Sør-Trøndelag 0,258224 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Vestfold 0,253030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Vestfold 0,252797 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Vestfold 0,251615 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Aust-Agder 0,250942 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Ap Finnmark 0,247675 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Ap Aust-Agder 0,246388 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Østfold 0,244215 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Hordaland 0,239587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Akershus 0,239379 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Ap Sogn og Fjordane 0,237800 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Oppland 0,235521 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Ap Troms 0,232678 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Vestfold 0,231976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Nordland 0,228103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Telemark 0,226410 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 KrF Vest-Agder 0,220692 Mandat tildelt
88 KrF Buskerud 0,219669 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Østfold 0,211864 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Telemark 0,209875 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Sp Finnmark 0,209583 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 KrF Nordland 0,203784 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Vest-Agder 0,198752 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Sør-Trøndelag 0,195796 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 H Nord-Trøndelag 0,192439 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 V Finnmark 0,185664 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 H Sogn og Fjordane 0,182225 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 SV Vest-Agder 0,181764 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 SV Nord-Trøndelag 0,170726 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 V Oppland 0,168608 Mandat tildelt
101 V Troms 0,161250 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 V Hedmark 0,153576 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Telemark 0,146902 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 KrF Troms 0,138630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 KrF Sogn og Fjordane 0,135872 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Sogn og Fjordane 0,134279 Mandat tildelt
107 KrF Oppland 0,132276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 SV Sogn og Fjordane 0,113758 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 KrF Nord-Trøndelag 0,113137 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 KrF Hedmark 0,113131 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 V Aust-Agder 0,107910 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 SV Aust-Agder 0,100500 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 V Nord-Trøndelag 0,098498 Mandat tildelt