Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 26,5 26,3 0,2 49 48 1 49 49
Høyre 24,3 20,4 3,9 41 36 5 41 42
Frp 12,1 11,6 0,5 21 21 0 20 20
SV 8,0 7,6 0,4 14 13 1 14 14
Sp 12,4 13,5 -1,1 21 28 -7 22 21
KrF 4,0 3,8 0,2 7 3 4 7 7
Venstre 1,9 4,6 -2,7 1 8 -7 1 1
MDG 4,4 3,9 0,5 7 3 4 7 7
Rødt 4,8 4,7 0,1 8 8 0 8 8
Andre 1,5 3,6 -2,1 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Akershus 5 6 2 1+1 2 0 0 1 1 0
Oslo 5 5 1 3 0 0+1 1 2 2 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 3 4 3 1 1 1 0 0 0+1 0
Hordaland 4 5 2 1 1 1 0 0+1 1 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0 1 0 0 0+1 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 MDG Hordaland 0,658677 Mandat tildelt
2 SV Nordland 0,600173 Mandat tildelt
3 SV Troms 0,566174 Mandat tildelt
4 Sp Oslo 0,549429 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 Frp Hedmark 0,526618 Mandat tildelt
6 R Sør-Trøndelag 0,513721 Mandat tildelt
7 R Rogaland 0,491038 Mandat tildelt
8 H Oslo 0,485456 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 MDG Sør-Trøndelag 0,481771 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Sp Vest-Agder 0,474189 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Hordaland 0,463964 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Møre og Romsdal 0,461195 Mandat tildelt
13 Sp Hordaland 0,453617 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Akershus 0,452895 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Oppland 0,446782 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 R Nordland 0,440564 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Hedmark 0,431092 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Akershus 0,428100 Mandat tildelt
19 Sp Rogaland 0,414354 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Rogaland 0,413026 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Buskerud 0,412896 Mandat tildelt
22 H Hordaland 0,398547 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Oslo 0,396204 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Hordaland 0,395127 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Akershus 0,392907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 KrF Møre og Romsdal 0,392662 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Vestfold 0,391666 Mandat tildelt
28 KrF Akershus 0,388046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Oslo 0,377146 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Møre og Romsdal 0,374487 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Aust-Agder 0,372704 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 R Østfold 0,372585 Mandat tildelt
33 H Buskerud 0,368568 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 KrF Rogaland 0,367718 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 KrF Oslo 0,364918 Mandat tildelt
36 MDG Oslo 0,359772 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Vestfold 0,358946 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Østfold 0,356505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Sør-Trøndelag 0,354109 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Nord-Trøndelag 0,352874 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Østfold 0,352374 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Østfold 0,345605 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Buskerud 0,345474 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 MDG Rogaland 0,344801 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Nordland 0,338270 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Nord-Trøndelag 0,334277 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Finnmark 0,326399 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Rogaland 0,324355 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Møre og Romsdal 0,321931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Telemark 0,320504 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 R Oslo 0,319025 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 MDG Akershus 0,315765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Telemark 0,312094 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Nordland 0,311577 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Hedmark 0,309018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Buskerud 0,297591 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Nordland 0,292231 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Oppland 0,292213 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Troms 0,292166 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Akershus 0,290896 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Sogn og Fjordane 0,290616 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Sør-Trøndelag 0,286591 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 KrF Østfold 0,281761 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Vest-Agder 0,279511 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Aust-Agder 0,275871 Mandat tildelt
66 H Møre og Romsdal 0,271718 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 R Vestfold 0,269971 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Sør-Trøndelag 0,269389 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Troms 0,268166 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 MDG Østfold 0,263725 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 MDG Vestfold 0,261427 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Sogn og Fjordane 0,260832 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Finnmark 0,259395 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Vestfold 0,258909 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 KrF Hordaland 0,255477 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Vest-Agder 0,253899 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Hedmark 0,252860 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Telemark 0,252107 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Sør-Trøndelag 0,249614 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Oppland 0,248562 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 R Buskerud 0,245712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 R Troms 0,244202 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 KrF Vest-Agder 0,243688 Mandat tildelt
84 Frp Troms 0,243519 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 H Aust-Agder 0,241315 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 R Akershus 0,239983 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Nord-Trøndelag 0,239761 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Oppland 0,238453 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 R Hordaland 0,236958 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Møre og Romsdal 0,236493 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 R Telemark 0,236302 Mandat tildelt
92 KrF Telemark 0,235115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Rogaland 0,232378 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 MDG Buskerud 0,232110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Frp Vest-Agder 0,228313 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Sp Finnmark 0,224782 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 KrF Vestfold 0,220905 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Frp Telemark 0,220411 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 MDG Nordland 0,208719 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 KrF Sør-Trøndelag 0,206560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 R Hedmark 0,205331 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 R Finnmark 0,204294 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 MDG Møre og Romsdal 0,194610 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 SV Sogn og Fjordane 0,185899 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 R Oppland 0,182037 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 Sp Vestfold 0,181966 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 MDG Vest-Agder 0,176751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 SV Aust-Agder 0,173844 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 KrF Buskerud 0,171000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 SV Østfold 0,169656 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 H Nord-Trøndelag 0,168696 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 MDG Troms 0,166595 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 KrF Nordland 0,165509 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 H Sogn og Fjordane 0,164041 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 R Vest-Agder 0,162152 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 R Nord-Trøndelag 0,161006 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 MDG Telemark 0,157156 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 Frp Finnmark 0,150425 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 MDG Hedmark 0,138573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
120 Frp Aust-Agder 0,138164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 MDG Oppland 0,129484 Mandat tildelt
122 R Sogn og Fjordane 0,122258 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 KrF Sogn og Fjordane 0,121581 Mandat tildelt
124 KrF Troms 0,117139 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 R Aust-Agder 0,113739 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
126 KrF Hedmark 0,102978 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
127 MDG Finnmark 0,102198 Mandat tildelt
128 MDG Aust-Agder 0,100478 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
129 KrF Nord-Trøndelag 0,094881 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
130 MDG Sogn og Fjordane 0,083164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
131 MDG Nord-Trøndelag 0,082930 Mandat tildelt