Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 26,4 27,4 -1,0 48 49 -1 49 50
Høyre 36,2 25,0 11,2 65 45 20 64 61
Frp 13,2 15,2 -2,0 22 27 -5 22 25
SV 4,2 6,0 -1,8 7 11 -4 7 7
Sp 4,1 10,3 -6,2 7 19 -12 7 6
KrF 7,2 4,2 3,0 12 8 4 12 11
Venstre 5,0 4,4 0,6 8 8 0 8 8
MDG 1,9 3,2 -1,3 0 1 -1 0 1
Rødt 1,0 2,4 -1,4 0 1 -1 0 0
Andre 0,8 1,8 -1,0 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Akershus 5 8 2+1 1 0 1 1 0 0 0
Oslo 5 8 2 1+1 0 1 2 0 0 0
Hedmark 3 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Oppland 2 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 2 4 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 2 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 3 6 2 0 0 2 0+1 0 0 0
Hordaland 3 7 2 1 0 1+1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 2 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 1 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 4 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Hedmark 0,528629 Mandat tildelt
2 V Rogaland 0,524229 Mandat tildelt
3 KrF Aust-Agder 0,504863 Mandat tildelt
4 SV Sør-Trøndelag 0,483773 Mandat tildelt
5 KrF Hordaland 0,474519 Mandat tildelt
6 Frp Akershus 0,470888 Mandat tildelt
7 Frp Møre og Romsdal 0,451749 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Sp Hordaland 0,450959 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Frp Aust-Agder 0,450445 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 V Akershus 0,445102 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Frp Rogaland 0,444844 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Akershus 0,429080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 KrF Telemark 0,427390 Mandat tildelt
14 KrF Sør-Trøndelag 0,422584 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Oppland 0,420968 Mandat tildelt
16 V Sør-Trøndelag 0,418277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Oslo 0,409811 Mandat tildelt
18 Frp Østfold 0,405986 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Hordaland 0,393319 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Nordland 0,390763 Mandat tildelt
21 Sp Rogaland 0,388693 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Nord-Trøndelag 0,388227 Mandat tildelt
23 Sp Sør-Trøndelag 0,381791 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Nordland 0,381276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 KrF Vestfold 0,379610 Mandat tildelt
26 KrF Rogaland 0,374777 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 V Oslo 0,366335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 KrF Vest-Agder 0,361134 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Møre og Romsdal 0,360472 Mandat tildelt
30 SV Rogaland 0,357320 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Sogn og Fjordane 0,353876 Mandat tildelt
32 SV Troms 0,352860 Mandat tildelt
33 Frp Buskerud 0,350979 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 KrF Nordland 0,333486 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Oslo 0,315096 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Buskerud 0,314510 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Sør-Trøndelag 0,304627 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Buskerud 0,299784 Mandat tildelt
39 Sp Troms 0,297573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 V Buskerud 0,294096 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Vestfold 0,293408 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 V Møre og Romsdal 0,277260 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Østfold 0,275588 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Troms 0,264009 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 V Vestfold 0,263578 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Sogn og Fjordane 0,258128 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Telemark 0,255505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 V Hordaland 0,249567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Vest-Agder 0,247899 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Finnmark 0,246524 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 KrF Møre og Romsdal 0,245681 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Hordaland 0,244812 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Buskerud 0,244553 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Østfold 0,244149 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Hedmark 0,239516 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 KrF Akershus 0,239499 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Telemark 0,239366 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 V Nordland 0,237630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Finnmark 0,236552 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Oslo 0,232199 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 KrF Troms 0,226858 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 KrF Sogn og Fjordane 0,222301 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Akershus 0,221786 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Østfold 0,220719 Mandat tildelt
65 Frp Finnmark 0,208212 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Vestfold 0,207192 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Vest-Agder 0,207072 Mandat tildelt
68 Frp Hedmark 0,203734 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Nordland 0,197551 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Østfold 0,193807 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Finnmark 0,193374 Mandat tildelt