Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 26,4 26,3 0,1 52 48 4 51 51
Høyre 36,2 20,4 15,8 63 36 27 62 63
Frp 13,2 11,6 1,6 21 21 0 23 22
SV 4,2 7,6 -3,4 7 13 -6 7 7
Sp 4,1 13,5 -9,4 6 28 -22 6 6
KrF 7,2 3,8 3,4 11 3 8 11 11
Venstre 5,0 4,6 0,4 8 8 0 8 8
MDG 1,9 3,9 -2,0 1 3 -2 1 1
Rødt 1,0 4,7 -3,7 0 8 -8 0 0
Andre 0,8 3,6 -2,8 0 1 -1 0 0
INP 0,0 0,6 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre INP
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Akershus 5 9 2 0+1 0 1 1 0 0 0 0
Oslo 5 8 1 1+1 0 1 2 1 0 0 0
Hedmark 3 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Oppland 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 2 0 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0 0
Rogaland 3 6 2 0 0 2 0+1 0 0 0 0
Hordaland 3 7 2 1 0 1+1 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 4 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Nordland 3 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Akershus 0,674257 Mandat tildelt
2 Sp Nordland 0,515124 Mandat tildelt
3 Sp Hedmark 0,510879 Mandat tildelt
4 KrF Østfold 0,507140 Mandat tildelt
5 KrF Aust-Agder 0,496605 Mandat tildelt
6 V Rogaland 0,496462 Mandat tildelt
7 Frp Rogaland 0,495377 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Frp Oppland 0,487376 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Akershus 0,480938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 SV Oslo 0,461996 Mandat tildelt
11 KrF Hordaland 0,459878 Mandat tildelt
12 Frp Aust-Agder 0,452176 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Sør-Trøndelag 0,451404 Mandat tildelt
14 Sp Hordaland 0,449943 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 V Akershus 0,446701 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 KrF Vest-Agder 0,438636 Mandat tildelt
17 Frp Oslo 0,432228 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Hordaland 0,431041 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Akershus 0,428625 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 V Sør-Trøndelag 0,426533 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 KrF Telemark 0,423176 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 V Oslo 0,414575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Sør-Trøndelag 0,412654 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Rogaland 0,410989 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 KrF Vestfold 0,397664 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 KrF Rogaland 0,397139 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Oppland 0,394229 Mandat tildelt
28 KrF Sør-Trøndelag 0,371808 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Møre og Romsdal 0,371484 Mandat tildelt
30 SV Rogaland 0,365993 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Nord-Trøndelag 0,364704 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Møre og Romsdal 0,351203 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Nord-Trøndelag 0,350038 Mandat tildelt
34 Sp Østfold 0,342837 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Buskerud 0,342685 Mandat tildelt
36 Frp Buskerud 0,324648 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Sogn og Fjordane 0,317048 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Nordland 0,315106 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Buskerud 0,307849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Nordland 0,297941 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Troms 0,297271 Mandat tildelt
42 Frp Sør-Trøndelag 0,293888 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Troms 0,289828 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Vestfold 0,282457 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 V Buskerud 0,276585 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 V Vestfold 0,270360 Mandat tildelt
47 SV Østfold 0,267233 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Troms 0,265667 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Sogn og Fjordane 0,258722 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 V Østfold 0,255967 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Telemark 0,250077 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Vest-Agder 0,249062 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Hordaland 0,243581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Møre og Romsdal 0,242153 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Telemark 0,240446 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 KrF Møre og Romsdal 0,235597 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 V Hordaland 0,235458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 KrF Akershus 0,232821 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Østfold 0,230647 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Hedmark 0,226333 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 V Møre og Romsdal 0,223476 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Finnmark 0,222969 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Nordland 0,221414 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Oslo 0,218951 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Sogn og Fjordane 0,218856 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Buskerud 0,216796 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Nordland 0,216229 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 KrF Troms 0,210819 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Vestfold 0,205629 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 V Vest-Agder 0,197959 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Hedmark 0,191504 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 KrF Hedmark 0,185319 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Oslo 0,181658 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Vestfold 0,180513 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 KrF Nord-Trøndelag 0,170766 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Telemark 0,168249 Mandat tildelt
77 Frp Finnmark 0,164106 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Vest-Agder 0,156779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Oppland 0,153404 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Hedmark 0,149465 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 KrF Oppland 0,147677 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Vest-Agder 0,146746 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Finnmark 0,136162 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Troms 0,134559 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Oppland 0,130396 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Finnmark 0,126004 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Nord-Trøndelag 0,125882 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Telemark 0,123413 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Aust-Agder 0,123217 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Sogn og Fjordane 0,112013 Mandat tildelt
91 V Aust-Agder 0,105673 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Sogn og Fjordane 0,097613 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Aust-Agder 0,091274 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Nord-Trøndelag 0,088201 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Finnmark 0,062797 Mandat tildelt