Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 26,4 27,4 -1,0 49 49 0 49 49
Høyre 36,2 25,0 11,2 64 45 19 64 63
Frp 13,2 15,2 -2,0 22 27 -5 22 24
SV 4,2 6,0 -1,8 7 11 -4 7 7
Sp 4,1 10,3 -6,2 7 19 -12 7 7
KrF 7,2 4,2 3,0 12 8 4 12 11
Venstre 5,0 4,4 0,6 8 8 0 8 8
MDG 1,9 3,2 -1,3 0 1 -1 0 0
Rødt 1,0 2,4 -1,4 0 1 -1 0 0
Andre 0,8 1,8 -1,0 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Akershus 4 8 2 0+1 0 1 1 0 0 0
Oslo 5 7 2 1+1 0 1 2 0 0 0
Hedmark 3 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Oppland 3 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 4 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 2 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 3 6 2 0 0 2 0+1 0 0 0
Hordaland 3 7 2 1 0 1+1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 2 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 4 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Akershus 0,591429 Mandat tildelt
2 Sp Hedmark 0,528629 Mandat tildelt
3 V Rogaland 0,524229 Mandat tildelt
4 Sp Oppland 0,505161 Mandat tildelt
5 KrF Aust-Agder 0,504863 Mandat tildelt
6 SV Sør-Trøndelag 0,483773 Mandat tildelt
7 KrF Hordaland 0,474519 Mandat tildelt
8 Sp Hordaland 0,450959 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Frp Aust-Agder 0,450445 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Frp Rogaland 0,444844 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 KrF Telemark 0,427390 Mandat tildelt
12 KrF Sør-Trøndelag 0,422584 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Akershus 0,418567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 V Sør-Trøndelag 0,418277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Møre og Romsdal 0,411968 Mandat tildelt
16 Frp Østfold 0,405986 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Buskerud 0,401119 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 V Akershus 0,395647 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Hordaland 0,393319 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Nordland 0,390763 Mandat tildelt
21 Sp Rogaland 0,388693 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Oslo 0,388242 Mandat tildelt
23 Sp Nord-Trøndelag 0,388227 Mandat tildelt
24 Sp Sør-Trøndelag 0,381791 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Akershus 0,381405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Nordland 0,381276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 KrF Vestfold 0,379610 Mandat tildelt
28 KrF Rogaland 0,374777 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 KrF Vest-Agder 0,361134 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 KrF Buskerud 0,359440 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Rogaland 0,357320 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Sogn og Fjordane 0,353876 Mandat tildelt
33 SV Troms 0,352860 Mandat tildelt
34 V Oslo 0,347054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Buskerud 0,342611 Mandat tildelt
36 V Buskerud 0,336110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 KrF Nordland 0,333486 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 V Møre og Romsdal 0,316869 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Møre og Romsdal 0,309770 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Sør-Trøndelag 0,304627 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Oslo 0,298512 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Troms 0,297573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Vestfold 0,293408 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 KrF Møre og Romsdal 0,280778 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Buskerud 0,279489 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Østfold 0,275588 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Troms 0,264009 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 V Vestfold 0,263578 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Sogn og Fjordane 0,258128 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Telemark 0,255505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 V Hordaland 0,249567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Vest-Agder 0,247899 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Finnmark 0,246524 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Hordaland 0,244812 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Østfold 0,244149 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Hedmark 0,239516 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Telemark 0,239366 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 V Nordland 0,237630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Finnmark 0,236552 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Troms 0,226858 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 KrF Sogn og Fjordane 0,222301 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Østfold 0,220719 Mandat tildelt
63 KrF Oslo 0,219978 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Møre og Romsdal 0,218177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Oppland 0,216442 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Akershus 0,212888 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Oppland 0,212756 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Finnmark 0,208212 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Vestfold 0,207192 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 V Vest-Agder 0,207072 Mandat tildelt
71 Frp Hedmark 0,203734 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Nordland 0,197551 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Oppland 0,193935 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 KrF Østfold 0,193807 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Finnmark 0,193374 Mandat tildelt