Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 26,4 27,4 -1,0 49 49 0 49 50
Høyre 25,6 25,0 0,6 47 45 2 47 47
Frp 14,3 15,2 -0,9 26 27 -1 26 26
SV 7,5 6,0 1,5 14 11 3 14 14
Sp 10,6 10,3 0,3 20 19 1 20 20
KrF 3,9 4,2 -0,3 3 8 -5 3 2
Venstre 4,2 4,4 -0,2 8 8 0 8 8
MDG 3,0 3,2 -0,2 1 1 0 1 1
Rødt 2,5 2,4 0,1 1 1 0 1 1
Andre 1,9 1,8 0,1 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 4+1 6 3 1 1 0 1 0 0 0
Oslo 5+1 5 2 2 0 0 2 1 1 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2+1 1 1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0
Rogaland 3 4 3 1 1 1 0+1 0 0 0
Hordaland 4 5 2 1+1 1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2+1 1 1 1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 2+1 2 1 1 2 0 0 0 0 0
Troms 1 1+1 1 1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 1 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Buskerud 0,499053 Mandat tildelt
2 Ap Akershus 0,451318 Mandat tildelt
3 Ap Oslo 0,447607 Mandat tildelt
4 H Oslo 0,442428 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 V Rogaland 0,440360 Mandat tildelt
6 SV Finnmark 0,440104 Mandat tildelt
7 SV Hordaland 0,437161 Mandat tildelt
8 SV Østfold 0,435966 Mandat tildelt
9 Frp Buskerud 0,434550 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Frp Nord-Trøndelag 0,432758 Mandat tildelt
11 SV Hedmark 0,427700 Mandat tildelt
12 Frp Hordaland 0,426103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Rogaland 0,424599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Hordaland 0,423617 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Oslo 0,415965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Nordland 0,413051 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Ap Hedmark 0,411606 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Ap Finnmark 0,411250 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Ap Oppland 0,406042 Mandat tildelt
20 Ap Rogaland 0,401976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Ap Nordland 0,401840 Mandat tildelt
22 Sp Oslo 0,391772 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Akershus 0,389961 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Møre og Romsdal 0,389540 Mandat tildelt
25 H Østfold 0,389195 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Hordaland 0,388651 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Vestfold 0,386599 Mandat tildelt
28 Ap Troms 0,386333 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Sør-Trøndelag 0,381810 Mandat tildelt
30 SV Vestfold 0,370005 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Hordaland 0,367212 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Møre og Romsdal 0,355010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Østfold 0,353375 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Akershus 0,352034 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 V Sør-Trøndelag 0,351344 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Troms 0,350042 Mandat tildelt
37 SV Oppland 0,346341 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Rogaland 0,344230 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Oppland 0,342286 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Telemark 0,342033 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Vest-Agder 0,338253 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Møre og Romsdal 0,335595 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Rogaland 0,334990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Nord-Trøndelag 0,334566 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Vest-Agder 0,332822 Mandat tildelt
46 V Akershus 0,332348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Sør-Trøndelag 0,330024 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Nordland 0,329983 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Møre og Romsdal 0,329302 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Sør-Trøndelag 0,329017 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Akershus 0,328677 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Akershus 0,323893 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Ap Vestfold 0,323635 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Oslo 0,323391 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Vestfold 0,317863 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Sør-Trøndelag 0,316327 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Buskerud 0,314016 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Hedmark 0,312833 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Ap Buskerud 0,311724 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Telemark 0,308619 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Ap Telemark 0,308051 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Nordland 0,306433 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Sogn og Fjordane 0,304980 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Buskerud 0,295234 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 V Oslo 0,291530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Sør-Trøndelag 0,287944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Troms 0,286007 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Vest-Agder 0,285028 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Buskerud 0,282372 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Sogn og Fjordane 0,279614 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Møre og Romsdal 0,275933 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Hedmark 0,273335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Vest-Agder 0,268569 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Vest-Agder 0,267297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Møre og Romsdal 0,266189 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Vestfold 0,264142 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Ap Nord-Trøndelag 0,263980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Østfold 0,263888 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Aust-Agder 0,262211 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Oppland 0,261191 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Telemark 0,259325 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Troms 0,256433 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Aust-Agder 0,256206 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Nord-Trøndelag 0,251065 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Ap Aust-Agder 0,245446 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Østfold 0,237499 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Ap Sogn og Fjordane 0,236915 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Nordland 0,232600 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Frp Oppland 0,230488 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Frp Finnmark 0,225586 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Vestfold 0,221428 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Frp Hedmark 0,220722 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Sp Telemark 0,220164 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Rogaland 0,212708 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Troms 0,210022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 V Hordaland 0,209630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Sp Finnmark 0,203826 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 H Nord-Trøndelag 0,201076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 V Nordland 0,199583 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 H Finnmark 0,196184 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 H Sogn og Fjordane 0,190417 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 V Østfold 0,185400 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Vest-Agder 0,173939 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 SV Sogn og Fjordane 0,167257 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Frp Aust-Agder 0,162668 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Finnmark 0,162430 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 SV Aust-Agder 0,147786 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Oppland 0,147539 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Troms 0,141100 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Hedmark 0,134379 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 V Telemark 0,128527 Mandat tildelt
112 V Sogn og Fjordane 0,117476 Mandat tildelt
113 V Aust-Agder 0,094387 Mandat tildelt