Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 26,4 27,4 -1,0 49 49 0 49 49
Høyre 25,6 25,0 0,6 47 45 2 47 47
Frp 14,3 15,2 -0,9 26 27 -1 26 27
SV 7,5 6,0 1,5 14 11 3 14 14
Sp 10,6 10,3 0,3 19 19 0 20 19
KrF 3,9 4,2 -0,3 3 8 -5 3 3
Venstre 4,2 4,4 -0,2 8 8 0 8 8
MDG 3,0 3,2 -0,2 2 1 1 1 1
Rødt 2,5 2,4 0,1 1 1 0 1 1
Andre 1,9 1,8 0,1 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 6+1 3 1 1 0 1 1 0 0
Oslo 6 5+1 2 2 0 0 2 1 1 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 1+1 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vest-Agder 1+1 2 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 3 4 3 1 1 1 0+1 0 0 0
Hordaland 4 5 2 1+1 1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2+1 1 1 1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 2+1 2 1 1 2 0 0 0 0 0
Troms 1+1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 1 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 H Oslo 0,467007 Mandat tildelt
2 V Rogaland 0,440360 Mandat tildelt
3 SV Finnmark 0,440104 Mandat tildelt
4 SV Oslo 0,439074 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 H Akershus 0,438706 Mandat tildelt
6 SV Hordaland 0,437161 Mandat tildelt
7 SV Buskerud 0,436671 Mandat tildelt
8 SV Østfold 0,435966 Mandat tildelt
9 Frp Nord-Trøndelag 0,432758 Mandat tildelt
10 SV Hedmark 0,427700 Mandat tildelt
11 Frp Hordaland 0,426103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Rogaland 0,424599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Hordaland 0,423617 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Ap Akershus 0,415417 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Oslo 0,413537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Nordland 0,413051 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Ap Hedmark 0,411606 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Ap Finnmark 0,411250 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Ap Rogaland 0,401976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Nordland 0,401840 Mandat tildelt
21 Ap Oslo 0,399786 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Akershus 0,396038 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Østfold 0,389195 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Hordaland 0,388651 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Vestfold 0,386599 Mandat tildelt
26 Ap Troms 0,386333 Mandat tildelt
27 Ap Buskerud 0,381862 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Sør-Trøndelag 0,381810 Mandat tildelt
29 Frp Buskerud 0,380232 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 V Akershus 0,373892 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Vestfold 0,370005 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Akershus 0,369762 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Hordaland 0,367212 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Akershus 0,364380 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Oppland 0,362765 Mandat tildelt
36 Ap Østfold 0,353375 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 V Sør-Trøndelag 0,351344 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Troms 0,350042 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Rogaland 0,344230 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Telemark 0,342033 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Oslo 0,341357 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Møre og Romsdal 0,340848 Mandat tildelt
43 Ap Oppland 0,338369 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Vest-Agder 0,338253 Mandat tildelt
45 H Møre og Romsdal 0,338018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Rogaland 0,334990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Nord-Trøndelag 0,334566 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Vest-Agder 0,332822 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Sør-Trøndelag 0,330024 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Nordland 0,329983 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Sør-Trøndelag 0,329017 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Vestfold 0,323635 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Vestfold 0,317863 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Sør-Trøndelag 0,316327 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Hedmark 0,312833 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Møre og Romsdal 0,310634 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Telemark 0,308619 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Ap Telemark 0,308051 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 V Oslo 0,307726 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Nordland 0,306433 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Sogn og Fjordane 0,304980 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Møre og Romsdal 0,293645 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Oppland 0,288618 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Ap Møre og Romsdal 0,288139 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Sør-Trøndelag 0,287944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Troms 0,286007 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Oppland 0,285238 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Vest-Agder 0,285028 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Sogn og Fjordane 0,279614 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Buskerud 0,274764 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Hedmark 0,273335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Vest-Agder 0,268569 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Vest-Agder 0,267297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Vestfold 0,264142 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Ap Nord-Trøndelag 0,263980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Østfold 0,263888 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Aust-Agder 0,262211 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Telemark 0,259325 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Buskerud 0,258330 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Troms 0,256433 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Aust-Agder 0,256206 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Nord-Trøndelag 0,251065 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Buskerud 0,247076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Ap Aust-Agder 0,245446 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Sp Østfold 0,237499 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Ap Sogn og Fjordane 0,236915 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Møre og Romsdal 0,232916 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Nordland 0,232600 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Frp Finnmark 0,225586 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Vestfold 0,221428 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Frp Hedmark 0,220722 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Sp Telemark 0,220164 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Rogaland 0,212708 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Troms 0,210022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Hordaland 0,209630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Sp Finnmark 0,203826 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 H Nord-Trøndelag 0,201076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 V Nordland 0,199583 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 H Finnmark 0,196184 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Frp Oppland 0,192074 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 H Sogn og Fjordane 0,190417 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 V Østfold 0,185400 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Vest-Agder 0,173939 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 SV Sogn og Fjordane 0,167257 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Frp Aust-Agder 0,162668 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Finnmark 0,162430 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 SV Aust-Agder 0,147786 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Troms 0,141100 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Hedmark 0,134379 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Telemark 0,128527 Mandat tildelt
111 V Oppland 0,122949 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 V Sogn og Fjordane 0,117476 Mandat tildelt
113 V Aust-Agder 0,094387 Mandat tildelt