Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 26,3 26,3 0,0 49 48 1 50 48
Høyre 25,8 20,4 5,4 44 36 8 44 45
Frp 13,8 11,6 2,2 24 21 3 24 24
SV 5,0 7,6 -2,6 9 13 -4 8 9
Sp 10,5 13,5 -3,0 18 28 -10 18 18
KrF 5,3 3,8 1,5 9 3 6 9 9
Venstre 4,2 4,6 -0,4 7 8 -1 7 7
MDG 4,5 3,9 0,6 8 3 5 8 8
Rødt 3,1 4,7 -1,6 1 8 -7 1 1
Andre 0,0 3,6 -3,6 0 1 -1 0 0
INP 0,0 0,6 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre INP
Østfold 3 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0 0
Akershus 5 7 2 1 1 0+1 1 1 0 0 0
Oslo 5 6 1 2 0 0+1 2 2 1 0 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 1 0 0 0+1 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0+1 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Rogaland 3 4 3 0+1 1 2 0 0 0 0 0
Hordaland 4 5 2 1 1 1 0+1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0 0
Nordland 3 2 1+1 0 2 0 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0 1 0 0+1 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,593333 Mandat tildelt
2 KrF Møre og Romsdal 0,520295 Mandat tildelt
3 KrF Akershus 0,514138 Mandat tildelt
4 MDG Sør-Trøndelag 0,492716 Mandat tildelt
5 KrF Oslo 0,483503 Mandat tildelt
6 Sp Oslo 0,465283 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Sp Vestfold 0,462222 Mandat tildelt
8 Frp Oslo 0,451867 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Frp Hordaland 0,450635 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Frp Akershus 0,448108 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Rogaland 0,438520 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Oslo 0,436126 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Rogaland 0,435697 Mandat tildelt
14 H Hordaland 0,423148 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 V Rogaland 0,417016 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Akershus 0,416736 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Akershus 0,410536 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Vest-Agder 0,401529 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Buskerud 0,391319 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Nordland 0,385791 Mandat tildelt
21 Sp Hordaland 0,384105 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Nord-Trøndelag 0,381248 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Østfold 0,378515 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Sør-Trøndelag 0,375962 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 V Akershus 0,375230 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Nordland 0,375123 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 KrF Østfold 0,373326 Mandat tildelt
28 Frp Rogaland 0,369925 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 MDG Oslo 0,367941 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Møre og Romsdal 0,367164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 KrF Aust-Agder 0,365550 Mandat tildelt
32 V Sør-Trøndelag 0,358301 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Troms 0,353845 Mandat tildelt
34 MDG Rogaland 0,352635 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Sør-Trøndelag 0,352277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Rogaland 0,350861 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 V Oslo 0,348249 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Finnmark 0,346510 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Buskerud 0,339407 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Hordaland 0,338516 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Oppland 0,336523 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Sogn og Fjordane 0,331449 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Telemark 0,331356 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Oslo 0,329998 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 MDG Akershus 0,322943 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Vest-Agder 0,322878 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Østfold 0,318130 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Møre og Romsdal 0,317101 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Aust-Agder 0,315607 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 KrF Telemark 0,311526 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Nordland 0,310266 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Sør-Trøndelag 0,307239 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Nord-Trøndelag 0,298805 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Vestfold 0,295288 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 KrF Vestfold 0,292713 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Østfold 0,292649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Buskerud 0,292551 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 KrF Rogaland 0,292343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Hordaland 0,289977 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Møre og Romsdal 0,288490 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Møre og Romsdal 0,288235 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Troms 0,284723 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Troms 0,277730 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Sør-Trøndelag 0,273674 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Vestfold 0,272221 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 MDG Østfold 0,269704 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Vest-Agder 0,269572 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Hedmark 0,269432 Mandat tildelt
69 H Hedmark 0,268477 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Akershus 0,267561 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 MDG Vestfold 0,267382 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Oppland 0,263900 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Nordland 0,263838 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Hedmark 0,261667 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Vest-Agder 0,260395 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Buskerud 0,258090 Mandat tildelt
77 H Aust-Agder 0,256201 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Telemark 0,251367 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Troms 0,247402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Vestfold 0,244769 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Østfold 0,241123 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 MDG Buskerud 0,237394 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Buskerud 0,232355 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Vestfold 0,227119 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Buskerud 0,226581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 MDG Hordaland 0,224551 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Sogn og Fjordane 0,220869 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 KrF Nordland 0,219328 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Østfold 0,215002 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Nordland 0,213487 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Sp Telemark 0,213480 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Telemark 0,200289 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Frp Hedmark 0,200207 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 MDG Møre og Romsdal 0,199043 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Sp Finnmark 0,190339 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 V Møre og Romsdal 0,187723 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Oppland 0,182646 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 V Nordland 0,181661 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 MDG Vest-Agder 0,180745 Mandat tildelt
100 SV Sør-Trøndelag 0,179127 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 H Nord-Trøndelag 0,179099 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 SV Vest-Agder 0,174706 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 H Sogn og Fjordane 0,174173 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Frp Finnmark 0,171562 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 MDG Troms 0,170424 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 Frp Oppland 0,169841 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Vest-Agder 0,166289 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 SV Finnmark 0,162122 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 KrF Sogn og Fjordane 0,161110 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 MDG Telemark 0,160716 Mandat tildelt
111 Frp Aust-Agder 0,157576 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 KrF Troms 0,155161 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 SV Nord-Trøndelag 0,149838 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 MDG Hedmark 0,141699 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 KrF Hedmark 0,136436 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 MDG Oppland 0,132423 Mandat tildelt
117 KrF Nord-Trøndelag 0,125674 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 V Hedmark 0,125544 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 SV Sogn og Fjordane 0,116169 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
120 V Troms 0,113041 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 V Oppland 0,109516 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 KrF Oppland 0,108706 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 SV Aust-Agder 0,108635 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 MDG Finnmark 0,104456 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 V Telemark 0,103653 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
126 MDG Aust-Agder 0,102802 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
127 V Sogn og Fjordane 0,094085 Mandat tildelt
128 KrF Finnmark 0,092758 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
129 V Aust-Agder 0,088767 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
130 MDG Sogn og Fjordane 0,085049 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
131 MDG Nord-Trøndelag 0,084809 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
132 V Nord-Trøndelag 0,074110 Mandat tildelt
133 V Finnmark 0,052741 Mandat tildelt