Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 26,3 27,4 -1,1 48 49 -1 49 48
Høyre 23,6 25,0 -1,4 44 45 -1 44 44
Frp 13,2 15,2 -2,0 24 27 -3 24 25
SV 6,9 6,0 0,9 13 11 2 13 13
Sp 13,4 10,3 3,1 25 19 6 25 26
KrF 3,5 4,2 -0,7 3 8 -5 3 3
Venstre 4,3 4,4 -0,1 8 8 0 8 8
MDG 3,8 3,2 0,6 2 1 1 2 1
Rødt 3,1 2,4 0,7 2 1 1 1 1
Andre 1,8 1,8 0,0 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5+1 6 3 1 1 0 1 1 0 0
Oslo 5 5 2 2 0+1 0 2 1 2 0
Hedmark 2+1 1 1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0+1 2 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 3 4 3 0+1 2 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5 2 1 2 1 0+1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0+1 0 0 0
Troms 1 1+1 1 1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,643911 Mandat tildelt
2 SV Rogaland 0,587078 Mandat tildelt
3 H Nord-Trøndelag 0,556148 Mandat tildelt
4 H Finnmark 0,542599 Mandat tildelt
5 Frp Oppland 0,531889 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 H Sogn og Fjordane 0,526589 Mandat tildelt
7 Sp Oslo 0,522744 Mandat tildelt
8 Ap Oslo 0,470686 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Akershus 0,467427 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 V Rogaland 0,450870 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Oslo 0,430523 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Vest-Agder 0,420732 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Ap Akershus 0,413839 Mandat tildelt
14 Ap Hedmark 0,410049 Mandat tildelt
15 Ap Sør-Trøndelag 0,405165 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Finnmark 0,404945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Akershus 0,404430 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Oslo 0,403952 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Hordaland 0,402181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Buskerud 0,401762 Mandat tildelt
21 SV Østfold 0,401094 Mandat tildelt
22 Ap Rogaland 0,400453 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Nordland 0,400314 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Nord-Trøndelag 0,399449 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Hedmark 0,393461 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Hordaland 0,393319 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Møre og Romsdal 0,392686 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Rogaland 0,391426 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Hordaland 0,390522 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Nordland 0,387379 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Troms 0,384869 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 V Akershus 0,382793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Nordland 0,381276 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Hordaland 0,365816 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Akershus 0,364367 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 V Sør-Trøndelag 0,359711 Mandat tildelt
37 H Østfold 0,358791 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Buskerud 0,354622 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Østfold 0,352039 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Sør-Trøndelag 0,351978 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Buskerud 0,350979 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Hedmark 0,345536 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Vestfold 0,340915 Mandat tildelt
44 SV Vestfold 0,340375 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Oppland 0,337088 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Vest-Agder 0,336965 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Akershus 0,336348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Buskerud 0,326575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Troms 0,324165 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Aust-Agder 0,323870 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Troms 0,322700 Mandat tildelt
52 Ap Vestfold 0,322409 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Rogaland 0,317745 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Telemark 0,315312 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Oslo 0,315096 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 V Oslo 0,315054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Møre og Romsdal 0,313603 Mandat tildelt
58 H Møre og Romsdal 0,311612 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Ap Telemark 0,306885 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Sør-Trøndelag 0,304627 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Nordland 0,304209 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Østfold 0,300228 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Hordaland 0,294779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Vestfold 0,293408 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Hedmark 0,288394 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Ap Møre og Romsdal 0,287044 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Telemark 0,283946 Mandat tildelt
68 Sp Telemark 0,278337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Oppland 0,275161 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Ap Buskerud 0,271723 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Møre og Romsdal 0,271049 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Oppland 0,265530 Mandat tildelt
73 SV Sør-Trøndelag 0,264907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Troms 0,264009 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Ap Nord-Trøndelag 0,262980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Oppland 0,262949 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Vest-Agder 0,262761 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Sogn og Fjordane 0,258128 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Finnmark 0,257661 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Rogaland 0,254090 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Nord-Trøndelag 0,253768 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Buskerud 0,252947 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Sør-Trøndelag 0,249550 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Vest-Agder 0,247899 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Vest-Agder 0,245951 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Ap Finnmark 0,245825 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Ap Aust-Agder 0,244520 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Østfold 0,243592 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 H Aust-Agder 0,241725 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Frp Telemark 0,239366 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Møre og Romsdal 0,238441 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Ap Sogn og Fjordane 0,236014 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Sp Sogn og Fjordane 0,231320 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Nord-Trøndelag 0,230967 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Vestfold 0,226702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Nordland 0,213981 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Frp Finnmark 0,208212 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 V Nordland 0,204376 Mandat tildelt
99 Frp Hedmark 0,203734 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 SV Troms 0,193221 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 V Østfold 0,189827 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 V Vest-Agder 0,178050 Mandat tildelt
103 V Finnmark 0,166337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Sp Vestfold 0,162912 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 SV Sogn og Fjordane 0,153882 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 Frp Aust-Agder 0,150148 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Troms 0,144449 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Hedmark 0,137588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 SV Aust-Agder 0,135976 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Telemark 0,131572 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 V Oppland 0,125853 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 V Sogn og Fjordane 0,120276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 V Aust-Agder 0,096656 Mandat tildelt