Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 26,3 27,4 -1,1 48 49 -1 48 48
Høyre 20,6 25,0 -4,4 37 45 -8 37 37
Frp 11,9 15,2 -3,3 21 27 -6 22 21
SV 6,7 6,0 0,7 12 11 1 12 12
Sp 14,8 10,3 4,5 27 19 8 27 27
KrF 4,2 4,2 0,0 8 8 0 8 8
Venstre 3,0 4,4 -1,4 2 8 -6 2 2
MDG 6,9 3,2 3,7 12 1 11 12 12
Rødt 3,3 2,4 0,9 2 1 1 1 2
Andre 2,3 1,8 0,5 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0 1 0 0 0+1 0 0
Akershus 5 5 2 1 2 0+1 1 2 0 0
Oslo 5 4 2 2 0+1 0 1 3 2 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0+1 2 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0
Rogaland 3 4 2 0+1 2 1 0 1 0 0
Hordaland 4 4 2 1+1 2 1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0 2 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3+1 2 1 1 1 0 0 1 0 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Troms 1 1 1 1 1 0+1 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Oslo 0,577400 Mandat tildelt
2 SV Rogaland 0,570046 Mandat tildelt
3 Frp Hedmark 0,551034 Mandat tildelt
4 H Nord-Trøndelag 0,485450 Mandat tildelt
5 Frp Oppland 0,479493 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 H Finnmark 0,473618 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Ap Oslo 0,470686 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Sp Vest-Agder 0,464712 Mandat tildelt
9 H Sogn og Fjordane 0,459667 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Sp Sør-Trøndelag 0,459383 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Oslo 0,459308 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 MDG Østfold 0,444273 Mandat tildelt
13 KrF Møre og Romsdal 0,429965 Mandat tildelt
14 Sp Nordland 0,427852 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Akershus 0,424508 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 KrF Akershus 0,419093 Mandat tildelt
17 H Akershus 0,417204 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Hordaland 0,416632 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Ap Akershus 0,413839 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Møre og Romsdal 0,407261 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 KrF Oslo 0,406343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Ap Sør-Trøndelag 0,405165 Mandat tildelt
23 MDG Buskerud 0,401899 Mandat tildelt
24 Frp Rogaland 0,401035 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Ap Rogaland 0,400453 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Nordland 0,400314 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Finnmark 0,393225 Mandat tildelt
28 SV Oslo 0,392245 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Hordaland 0,390526 Mandat tildelt
30 SV Buskerud 0,390110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Østfold 0,389504 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Ap Troms 0,384869 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Hedmark 0,382048 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Hedmark 0,381637 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 MDG Vestfold 0,375193 Mandat tildelt
36 MDG Hordaland 0,373748 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 MDG Nordland 0,369640 Mandat tildelt
38 Ap Hordaland 0,365816 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Rogaland 0,364361 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Buskerud 0,360689 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Nord-Trøndelag 0,360121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Troms 0,358021 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Aust-Agder 0,357725 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Hordaland 0,354588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Akershus 0,353793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Østfold 0,352039 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 MDG Oslo 0,344250 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Nordland 0,343723 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Rogaland 0,341668 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 KrF Østfold 0,339162 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Oppland 0,337088 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Vest-Agder 0,336965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Østfold 0,331601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Vestfold 0,330513 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Hordaland 0,325583 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Vestfold 0,322409 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 MDG Møre og Romsdal 0,321367 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Buskerud 0,316406 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Østfold 0,313185 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Akershus 0,309756 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Buskerud 0,309537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Telemark 0,307415 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Sør-Trøndelag 0,307234 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 MDG Vest-Agder 0,307167 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Ap Telemark 0,306885 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Møre og Romsdal 0,304505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Oppland 0,303908 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 MDG Troms 0,302734 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Vestfold 0,297573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Aust-Agder 0,294507 Mandat tildelt
71 Ap Hedmark 0,292892 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Ap Møre og Romsdal 0,287044 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Finnmark 0,284561 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Oslo 0,284062 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 MDG Akershus 0,283543 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Troms 0,281670 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Rogaland 0,280627 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Nord-Trøndelag 0,280272 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 KrF Hordaland 0,276794 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Telemark 0,275687 Mandat tildelt
81 H Telemark 0,275240 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Sør-Trøndelag 0,274627 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 H Møre og Romsdal 0,272002 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Ap Buskerud 0,271723 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 H Nordland 0,265535 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Vestfold 0,264507 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 MDG Telemark 0,263041 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Ap Nord-Trøndelag 0,262980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Møre og Romsdal 0,260227 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Oppland 0,257834 Mandat tildelt
91 SV Sør-Trøndelag 0,257233 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Sp Sogn og Fjordane 0,255482 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 H Hedmark 0,251736 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 MDG Oppland 0,250369 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 KrF Telemark 0,249311 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 MDG Sør-Trøndelag 0,248999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 MDG Hedmark 0,248194 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 KrF Sør-Trøndelag 0,246491 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Ap Finnmark 0,245825 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Ap Aust-Agder 0,244520 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 SV Vest-Agder 0,238819 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Frp Troms 0,238004 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 MDG Rogaland 0,236919 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Ap Sogn og Fjordane 0,236014 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Frp Sogn og Fjordane 0,232682 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 H Oppland 0,229524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 H Vest-Agder 0,229360 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 SV Nord-Trøndelag 0,224285 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 Frp Vest-Agder 0,223499 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 KrF Vestfold 0,221428 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 Frp Østfold 0,219605 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 Frp Telemark 0,215794 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 H Aust-Agder 0,211004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 KrF Vest-Agder 0,210655 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 SV Nordland 0,207788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 KrF Nordland 0,194494 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 Frp Finnmark 0,187720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 SV Troms 0,187621 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 KrF Buskerud 0,183449 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
120 MDG Finnmark 0,183094 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 Sp Vestfold 0,179935 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 MDG Aust-Agder 0,165385 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 MDG Nord-Trøndelag 0,150629 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 SV Sogn og Fjordane 0,149440 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 MDG Sogn og Fjordane 0,145046 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
126 Frp Aust-Agder 0,135359 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
127 KrF Troms 0,132371 Mandat tildelt
128 SV Aust-Agder 0,132040 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
129 KrF Sogn og Fjordane 0,129692 Mandat tildelt