Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 26,2 27,4 -1,2 49 49 0 49 50
Høyre 26,8 25,0 1,8 51 45 6 51 51
Frp 14,7 15,2 -0,5 28 27 1 28 28
SV 6,4 6,0 0,4 12 11 1 12 12
Sp 11,4 10,3 1,1 22 19 3 22 22
KrF 3,9 4,2 -0,3 3 8 -5 3 2
Venstre 3,9 4,4 -0,5 2 8 -6 2 2
MDG 3,3 3,2 0,1 1 1 0 1 1
Rødt 2,4 2,4 -0,0 1 1 0 1 1
Andre 0,9 1,8 -0,9 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2+1 2 0 1 0 0 0 0 0
Akershus 4+1 6 3 1 1 0 1 0 0 0
Oslo 5+1 6 2 2 0 0 1 1 1 0
Hedmark 2+1 1 1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2+1 3 2 0 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0
Rogaland 3 5 3 0+1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 6 2+1 1 1 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 1+1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2+1 1 1 1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2+1 0 0 0 0 0
Troms 1 1+1 1 1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 1+1 1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Rogaland 0,544523 Mandat tildelt
2 Ap Akershus 0,447894 Mandat tildelt
3 Frp Nord-Trøndelag 0,444847 Mandat tildelt
4 Ap Oslo 0,444215 Mandat tildelt
5 Frp Hordaland 0,438018 Mandat tildelt
6 Ap Buskerud 0,433100 Mandat tildelt
7 SV Buskerud 0,425865 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Frp Nordland 0,424609 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Oslo 0,421339 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Sp Hordaland 0,417971 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Vestfold 0,415800 Mandat tildelt
12 Ap Hedmark 0,408482 Mandat tildelt
13 H Akershus 0,408238 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Ap Finnmark 0,408132 Mandat tildelt
15 H Østfold 0,407442 Mandat tildelt
16 Ap Oppland 0,402968 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Sør-Trøndelag 0,399702 Mandat tildelt
18 Ap Rogaland 0,398929 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Ap Nordland 0,398799 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Oslo 0,391912 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Ap Troms 0,383405 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Møre og Romsdal 0,381792 Mandat tildelt
23 SV Finnmark 0,375543 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Hordaland 0,375247 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Hordaland 0,373045 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Østfold 0,372043 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Troms 0,366458 Mandat tildelt
28 SV Hedmark 0,364954 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Hordaland 0,364427 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Rogaland 0,363683 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Rogaland 0,360271 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Nord-Trøndelag 0,359815 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Oppland 0,358323 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Telemark 0,358068 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Vest-Agder 0,357932 Mandat tildelt
36 SV Oslo 0,354958 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Rogaland 0,353859 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Sør-Trøndelag 0,353853 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Akershus 0,353474 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Østfold 0,350696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Nordland 0,345451 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Møre og Romsdal 0,344979 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Sør-Trøndelag 0,339248 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Vest-Agder 0,335678 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Akershus 0,332954 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Møre og Romsdal 0,332437 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Oslo 0,332433 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Nordland 0,329557 Mandat tildelt
49 H Buskerud 0,328740 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Sogn og Fjordane 0,327995 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Hedmark 0,327489 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Møre og Romsdal 0,326809 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Vestfold 0,326754 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Vestfold 0,321182 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Buskerud 0,317516 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Vestfold 0,315720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Ap Sør-Trøndelag 0,313929 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Ap Telemark 0,305718 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Akershus 0,300414 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Vest-Agder 0,298390 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Oppland 0,295576 Mandat tildelt
62 Frp Troms 0,294005 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Hedmark 0,293962 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Møre og Romsdal 0,288873 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Sogn og Fjordane 0,287436 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Oppland 0,280911 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Vestfold 0,276528 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Vest-Agder 0,276080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Troms 0,275777 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Aust-Agder 0,275519 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Aust-Agder 0,274500 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Østfold 0,271270 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Buskerud 0,268018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Telemark 0,266568 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Telemark 0,263351 Mandat tildelt
76 Ap Nord-Trøndelag 0,261981 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Østfold 0,255424 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Sør-Trøndelag 0,245715 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Ap Aust-Agder 0,243593 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Oppland 0,236940 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Telemark 0,236785 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Ap Sogn og Fjordane 0,235112 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Finnmark 0,231892 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Vest-Agder 0,228121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Hedmark 0,226893 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Finnmark 0,219212 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Nord-Trøndelag 0,214237 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 H Nord-Trøndelag 0,210513 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 H Finnmark 0,205368 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 H Sogn og Fjordane 0,199334 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Nordland 0,198478 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Troms 0,179221 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Frp Aust-Agder 0,167222 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Sogn og Fjordane 0,142728 Mandat tildelt
95 SV Aust-Agder 0,126112 Mandat tildelt