Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 26,1 26,3 -0,2 49 48 1 49 49
Høyre 24,4 20,4 4,0 45 36 9 45 45
Frp 14,4 11,6 2,8 26 21 5 27 27
SV 7,4 7,6 -0,2 14 13 1 14 14
Sp 10,2 13,5 -3,3 19 28 -9 19 19
KrF 3,9 3,8 0,1 3 3 0 3 3
Venstre 5,4 4,6 0,8 10 8 2 10 10
MDG 3,3 3,9 -0,6 2 3 -1 1 1
Rødt 2,7 4,7 -2,0 1 8 -7 1 1
Andre 2,3 3,6 -1,3 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 6 2+1 1 1 0 2 1 0 0
Oslo 5 6 1+1 3 0 0 2 1 1 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0
Rogaland 3 4 3 1 1 1 0+1 0 0 0
Hordaland 4 5 2+1 1 1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Nordland 0,555175 Mandat tildelt
2 V Rogaland 0,536184 Mandat tildelt
3 SV Troms 0,523730 Mandat tildelt
4 Frp Oslo 0,471506 Mandat tildelt
5 SV Østfold 0,470821 Mandat tildelt
6 Frp Hordaland 0,470228 Mandat tildelt
7 Frp Akershus 0,467590 Mandat tildelt
8 V Sør-Trøndelag 0,460626 Mandat tildelt
9 H Akershus 0,454757 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Sp Oslo 0,451967 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Vestfold 0,449017 Mandat tildelt
12 V Oslo 0,447743 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Hordaland 0,429166 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Møre og Romsdal 0,426622 Mandat tildelt
15 H Rogaland 0,414722 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Oslo 0,412461 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Nordland 0,402579 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Hordaland 0,400187 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Akershus 0,398805 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Hedmark 0,398728 Mandat tildelt
21 Frp Nord-Trøndelag 0,397845 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Akershus 0,396002 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Vest-Agder 0,390069 Mandat tildelt
24 Frp Rogaland 0,386009 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Møre og Romsdal 0,383125 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Buskerud 0,381925 Mandat tildelt
27 Sp Hordaland 0,373132 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Buskerud 0,370085 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Vestfold 0,362278 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Østfold 0,357978 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Sør-Trøndelag 0,355562 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Buskerud 0,354167 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Oslo 0,348856 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Sogn og Fjordane 0,345897 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Sør-Trøndelag 0,342217 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Rogaland 0,340834 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Finnmark 0,327733 Mandat tildelt
38 Sp Oppland 0,326911 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Sør-Trøndelag 0,320606 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Telemark 0,313384 Mandat tildelt
41 Frp Vestfold 0,308134 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Møre og Romsdal 0,308045 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Aust-Agder 0,306585 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 V Buskerud 0,298700 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Telemark 0,296461 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Nordland 0,293435 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 V Vestfold 0,292023 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Nord-Trøndelag 0,290264 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Troms 0,289811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 V Akershus 0,289457 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Østfold 0,284298 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Buskerud 0,284185 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 V Østfold 0,276424 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Møre og Romsdal 0,272831 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Vest-Agder 0,271712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Oppland 0,270269 Mandat tildelt
57 H Troms 0,269263 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Sør-Trøndelag 0,265105 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Telemark 0,262305 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Vest-Agder 0,258540 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Vestfold 0,257450 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Nordland 0,256304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Vest-Agder 0,254945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Hordaland 0,254290 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Hedmark 0,254194 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Hedmark 0,253902 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Østfold 0,251608 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Oppland 0,249592 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Aust-Agder 0,242303 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 V Møre og Romsdal 0,241352 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Troms 0,240337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Finnmark 0,239899 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 V Nordland 0,233573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Nord-Trøndelag 0,221808 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Rogaland 0,214936 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Sogn og Fjordane 0,214555 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Vest-Agder 0,213794 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Hedmark 0,208910 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Telemark 0,207375 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Finnmark 0,184901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Finnmark 0,179018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Oppland 0,177223 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Sogn og Fjordane 0,171934 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 H Nord-Trøndelag 0,169391 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 H Sogn og Fjordane 0,164718 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Aust-Agder 0,164426 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Hedmark 0,161451 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Aust-Agder 0,160766 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Troms 0,145346 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Oppland 0,140836 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Telemark 0,133268 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Sogn og Fjordane 0,120953 Mandat tildelt
93 V Aust-Agder 0,114149 Mandat tildelt
94 V Nord-Trøndelag 0,095299 Mandat tildelt