Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 26,1 26,3 -0,2 48 48 0 49 48
Høyre 26,5 20,4 6,2 49 36 13 49 49
Frp 13,9 11,6 2,3 26 21 5 26 26
SV 6,6 7,6 -1,1 12 13 -1 12 12
Sp 10,5 13,5 -3,0 19 28 -9 20 20
KrF 3,8 3,8 0,0 3 3 0 3 3
Venstre 4,3 4,6 -0,3 8 8 0 8 8
MDG 3,7 3,9 -0,3 3 3 0 1 2
Rødt 2,8 4,7 -1,9 1 8 -7 1 1
Andre 1,5 3,6 -2,1 0 1 -1 0 0
INP 0,0 0,6 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre INP
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Akershus 5 7 2+1 1 1 0 1 1 0 0 0
Oslo 5 6 1 2 0+1 0 2 2 1 0 0
Hedmark 2+1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 1+1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Rogaland 3 5 3 0+1 1 1 0 0 0 0 0
Hordaland 4 5 3 1 1 1 0+1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 3 1 1 1 0 0+1 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,601439 Mandat tildelt
2 SV Rogaland 0,573848 Mandat tildelt
3 SV Nordland 0,494085 Mandat tildelt
4 Sp Oslo 0,466534 Mandat tildelt
5 SV Troms 0,466077 Mandat tildelt
6 Sp Vestfold 0,463474 Mandat tildelt
7 Frp Oslo 0,456072 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Frp Akershus 0,452279 Mandat tildelt
9 H Oslo 0,448440 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Hordaland 0,435101 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Oslo 0,434658 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Akershus 0,428505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 V Rogaland 0,422690 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Ap Akershus 0,419598 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Østfold 0,418985 Mandat tildelt
16 Ap Rogaland 0,413020 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Akershus 0,411654 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Vest-Agder 0,402623 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Ap Hedmark 0,394757 Mandat tildelt
20 Ap Buskerud 0,394323 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Ap Oslo 0,393905 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Nordland 0,389387 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Østfold 0,389198 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Hordaland 0,385143 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Nord-Trøndelag 0,384797 Mandat tildelt
26 SV Hordaland 0,381946 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Sør-Trøndelag 0,380757 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 V Akershus 0,380334 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Møre og Romsdal 0,379644 Mandat tildelt
30 Ap Hordaland 0,376048 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Rogaland 0,373368 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Møre og Romsdal 0,370579 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Rogaland 0,368920 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 V Sør-Trøndelag 0,363145 Mandat tildelt
35 H Finnmark 0,356360 Mandat tildelt
36 SV Hedmark 0,354848 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Sør-Trøndelag 0,353240 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 V Oslo 0,352984 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Akershus 0,352416 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Rogaland 0,351815 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Oppland 0,347807 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Østfold 0,345943 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Vest-Agder 0,343880 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Buskerud 0,342571 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Telemark 0,340711 Mandat tildelt
46 SV Buskerud 0,339897 Mandat tildelt
47 Sp Oppland 0,337435 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Sogn og Fjordane 0,334541 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Nordland 0,326489 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Hordaland 0,324883 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Vestfold 0,322403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Vestfold 0,321592 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Nordland 0,319027 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Møre og Romsdal 0,317966 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Aust-Agder 0,316473 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Sør-Trøndelag 0,310111 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Ap Telemark 0,306243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Nord-Trøndelag 0,299623 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Vestfold 0,298050 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Møre og Romsdal 0,296631 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Østfold 0,293456 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Buskerud 0,293334 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Troms 0,292759 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Buskerud 0,287405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Ap Møre og Romsdal 0,280387 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Troms 0,280319 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Vestfold 0,279909 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Vest-Agder 0,277190 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Sør-Trøndelag 0,276129 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Hedmark 0,276051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Oppland 0,271367 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Ap Troms 0,269604 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Ap Nord-Trøndelag 0,266722 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Nordland 0,264553 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Telemark 0,263853 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Aust-Agder 0,263446 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Vest-Agder 0,262820 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Ap Sogn og Fjordane 0,262765 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Hedmark 0,262386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Telemark 0,253706 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Ap Finnmark 0,249216 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Troms 0,248067 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Ap Aust-Agder 0,243579 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Østfold 0,243376 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Oppland 0,240521 Mandat tildelt
86 SV Sør-Trøndelag 0,235933 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Buskerud 0,235486 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Vestfold 0,230226 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Vest-Agder 0,230104 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Sogn og Fjordane 0,221465 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Østfold 0,217918 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Sp Telemark 0,214047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Finnmark 0,213529 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Frp Hedmark 0,202065 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Nord-Trøndelag 0,197383 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Sp Finnmark 0,190852 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 V Møre og Romsdal 0,190270 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 H Nord-Trøndelag 0,184161 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 V Nordland 0,184105 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 H Sogn og Fjordane 0,179086 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Frp Finnmark 0,173170 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Frp Oppland 0,171429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Vest-Agder 0,168524 Mandat tildelt
104 Frp Aust-Agder 0,159049 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 SV Sogn og Fjordane 0,153040 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 SV Aust-Agder 0,143085 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Hedmark 0,127264 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Troms 0,114551 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Oppland 0,111037 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Telemark 0,105046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 V Sogn og Fjordane 0,095390 Mandat tildelt
112 V Aust-Agder 0,089952 Mandat tildelt